- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο ieidiseis.gr | 9.5.2021

«Ένα μέρος από την – κατά περίπου 22,5 δισ. ευρώ – αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, θα καταναλωθεί, μόλις επανέλθει η ψυχολογία της κοινωνίας σε ισορροπία. Άρα, θα υπάρχει ενίσχυση από την πλευρά της ζήτησης», δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών.

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ενός νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων ο Χρήστος Σταϊκούρας, με συνέντευξή του στο iEidiseis.

«Έχουμε αποδείξει ότι δεν θα διστάσουμε να πάρουμε, εάν χρειαστεί, νέα – κατάλληλα και στοχευμένα – μέτρα, προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, ενώ δηλώνει πως σύντομα ξεκινά η υλοποίηση ενός πακέτου μέτρων που έχει μεν ανακοινωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας εξηγεί τι συμβαίνει και τι περιμένουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποια έργα θα υλοποιηθούν εντός του έτους, για πότε αναμένεται η επιστροφή της οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα, τα ελληνικά ομόλογα, αλλά και την πολιτική Μπάιντεν και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

 

 

Τι επιπτώσεις έχει για τη χώρα η καθυστέρηση των ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Η εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο του έτους, και συνολικά υπολογίζεται να ανέλθει φέτος, κυρίως μέσω προκαταβολών, τουλάχιστον στα 4 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τα πρώτα έργα που εκτιμάμε ότι μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιούνται ή δρομολογούνται ήδη, χωρίς καθυστέρηση, πριν από την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το πρώτο έργο του Ταμείου βρίσκεται κιόλας σε εξέλιξη, γνωρίζει μεγάλη απήχηση και είναι το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», ύψους 112 εκατ. ευρώ, το οποίο κατήρτισε η Κυβέρνηση για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop κ.λπ.) από μαθητές και φοιτητές.

Επιπλέον, εκτιμάμε ότι τον Σεπτέμβριο θα μπορέσει να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις και 500 εκατ. ευρώ για τα νοικοκυριά, ενώ προβλέπεται να «τρέξουν» επίσης προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, και προγράμματα δανειοδότησης επιχειρήσεων για επενδύσεις στο πλαίσιο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Συμπερασματικά, η συνολική θετική επίδραση όλων αυτών εκτιμάται σε μία αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, από το 2,2% στο 3,6% το 2021.

 

Σε ποιο χρόνο εκτιμάτε πως θα επιστρέψει η οικονομία στα προ πανδημίας επίπεδα;

Εκτιμούμε ότι μέσα στο 2022, μάλιστα με υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης το 2022 σε σχέση με το 2021, θα έχουμε υπερκαλύψει την πολύ μεγάλη ζημιά που υπέστη η Ελληνική – και όχι μόνο – οικονομία από την υγειονομική κρίση.

Εκτίμηση που βασίζεται, για το 2021, σε μία σειρά πρόσφατων θετικών οικονομικών εξελίξεων, όπως είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, η τόνωση του δείκτη της μεταποίησης, η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, αλλά και σε ακόμη δύο σημαντικούς παράγοντες.

Πρώτον, εκτιμούμε ότι ένα μέρος από την – κατά περίπου 22,5 δισ. ευρώ – αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, θα καταναλωθεί, μόλις επανέλθει η ψυχολογία της κοινωνίας σε ισορροπία. Άρα, θα υπάρχει ενίσχυση από την πλευρά της ζήτησης.

Και δεύτερον, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ θα βοηθήσουν ουσιαστικά την πλευρά της προσφοράς. Ιδιαίτερα μάλιστα από το 2022, αφού, όπως συνήθως συμβαίνει, στην πλευρά της προσφοράς υπάρχει μία χρονική απόκλιση μεταξύ της εκροής πόρων και της αποτύπωσης αυτής της εκροής στους ρυθμούς της οικονομικής μεγέθυνσης.

Η αναβάθμιση της οικονομίας, το ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας, και η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

 

Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα ελληνικά ομόλογα θέσατε ως στόχο τη «λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της συμπερίληψής τους στην ομάδα των επιλέξιμων κρατικών χρεογράφων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Τι πιθανότητες δίνετε; Και υπάρχει περίπτωση προληπτικής γραμμής από τον ESM;

Πράγματι, η διατήρηση της συμπερίληψης των ελληνικών ομολόγων στην ομάδα των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων – κρατικών χρεογράφων (assets) – από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποτελεί μία από τις 10 βασικές δράσεις που εντάσσονται στην οικονομική στρατηγική της Κυβέρνησης, διότι παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για το κόστος δανεισμού της χώρας, για το τραπεζικό σύστημα και, κυρίως, συνολικά για τη ρευστότητα και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να διαχειρίζεται με σύνεση και οικονομική αποτελεσματικότητα τα ταμειακά διαθέσιμα και να πράττει ό,τι χρειαστεί, ώστε να διατηρηθεί και βελτιωθεί το υφιστάμενο καθεστώς όλων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων και η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας να ανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα.

 

Τι επιπλέον πακέτα να αναμένουμε κ. Υπουργέ το επόμενο διάστημα για την επανεκκίνηση της οικονομίας;

Σύντομα ξεκινά η υλοποίηση ενός πακέτου μέτρων που έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Μέτρα που κοστολογούνται περίπου στα 3 δισ. ευρώ.

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα κάλυψης μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, την παράταση μη καταβολής ενοικίων για κλάδους της οικονομίας, την εκταμίευση της ενισχυμένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την εκταμίευση πόρων για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» και τη συνέχιση των εκταμιεύσεων για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ Ι», την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης, μέσω ΕΣΠΑ, της εστίασης, του τουρισμού, των γυμναστηρίων και τον παιδότοπων, τη συνέχιση ενίσχυσης εργαζομένων μέσω υφιστάμενων εργαλείων.

Υπάρχουν ακόμη τα προγράμματα μέσω του τραπεζικού συστήματος, που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, ενώ εκκρεμεί η διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία από το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέσω των Περιφερειών.

Σε κάθε περίπτωση έχουμε αποδείξει ότι δεν θα διστάσουμε να πάρουμε, εάν χρειαστεί, νέα – κατάλληλα και στοχευμένα – μέτρα, προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία.

 

Τις εξαγγελίες Μπάιντεν για φορολόγηση των πλουσίων πώς τις κρίνετε; Υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει η κυβέρνησή σας το παράδειγμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών; Και πώς κρίνετε τη γενικότερη οικονομική του πολιτική;

Οι εξαγγελίες του Προέδρου Μπάιντεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δραστικών για τα αμερικανικά δεδομένα, αλλαγών στη φορολογική πολιτική.

Συνδέονται με την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ στη συζήτηση που πραγματοποιείται στον ΟΟΣΑ σχετικά με τον ελάχιστο συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων και τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την επίτευξη συμφωνίας στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, ώστε να περιοριστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός για τις πολυεθνικές εταιρίες και να καθιερωθεί μια δίκαιη και σταθερή διεθνής φορολογική αρχιτεκτονική.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η καινούργια θέση των ΗΠΑ είναι πολύ θετική, διότι συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κοινοί κανόνες που αφορούν τη φορολογία, και επηρεάζουν και τη φορολογία των φυσικών προσώπων.

 

Τις πιθανότητες δίνετε για πρόωρες εκλογές; Τις αντέχει η οικονομία;

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Κυβέρνηση έχει αποκλείσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών.

Είμαστε προσηλωμένοι στη στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη.

Παράλληλα, εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στην καίρια ανάγκη της κοινωνίας και της οικονομίας για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κύρους και της ισχύος της χώρας μας.

 

ieidiseis.gr

Share