Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Ερώτηση για ενδεχόμενη πρόταση Κινεζικού Επιχειρηματικού Ομίλου για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΤΕ

Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο (2η αναθεώρηση, Δεκέμβριος 2010), η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος «…πρόκειται να αναδιαρθρωθεί ριζικά, ως ένα αυτόνομο ίδρυμα. […] προτεραιότητα είναι να μετατραπεί σε ένα πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και επαρκώς κεφαλαιοποιημένο ίδρυμα…[…] θα πραγματοποιηθεί μία εκ νέου αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2011 […] η επανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας θα λάβει χώρα αμέσως μετά. Εάν καταστεί αναγκαίο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα ενδυναμωθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια χωρίς να αυξηθεί η ανάγκη για περαιτέρω επανακεφαλαιοποίηση. Η Κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει αυτή την αύξηση κεφαλαίου δημοσιονομικά ουδέτερη, ενδεχομένως αντλώντας πόρους από τα πλεονάσματα των αποθεματικών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

 

Ενόψει, συνεπώς, της επικείμενης και αναμενόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας πρόταση κινεζικού επιχειρηματικού ομίλου, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτή.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» της 16ης Ιανουαρίου 2011 (σελίδα 8), «Οι Κινέζοι της Reignwood, με επίσημη επιστολή που έχουν στείλει στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, στην Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και στη διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας, έχουν εκφράσει την έντονη επιθυμία τους να αποκτήσουν, και μάλιστα άμεσα, τον μετοχικό έλεγχο της ΑΤΕ».

 

Ωστόσο, πρόσφατα, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, σε απάντηση σχετικής με το θέμα Ερώτησης της Συναδέλφου Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κας. Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, είχε δηλώσει ότι «στην πραγματικότητα καμιά συνομιλία δεν έχει γίνει για ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας» (Πρακτικά Βουλής, 26.11.2010),

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1. Αληθεύει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»;

2. Αν ναι, ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόταση του Κινεζικού επιχειρηματικού ομίλου;  

Ερώτηση για τη διαδικασία πρόσληψης επιτυχόντων διαγωνισμού 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Η προκήρυξη 9K/2008 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 575/03.11.2008 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων εννέα (909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα είχε, και εξακολουθεί να έχει, την υποχρέωση μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων και για τις 3 κατηγορίες να προχωρήσει σε πρόσληψη των επιτυχόντων, το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση (η τελευταία δημοσίευση επιτυχόντων έγινε τον Ιανουάριο του 2010, επομένως και γι αυτούς τους επιτυχόντες οι προσλήψεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2010).

 

Όμως, η Τράπεζα προχώρησε στην πρόσληψη όλων των επιτυχόντων ΠΕ και περίπου των μισών ΤΕ, ενώ πάγωσε τις προσλήψεις όλων των υπολοίπων. Σημειωτέον ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει υπαχθεί στο νόμο για το «πάγωμα» των προσλήψεων (Ν. 3833/2010, ΦΕΚ Α’ 15.03.2010), σύμφωνα και με γνωμοδότηση τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας.

 

Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008;

2. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκ μέρους της Διοίκησης της Τράπεζας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

TwitterInstagramYoutube