Ασπίς Πρόνοια

Παρέμβαση στη Συνάντηση των Ζημιωθέντων της ΑΣΠΙΣ

Έχουν περάσει περισσότεροι από δώδεκα μήνες και το πρόβλημα για τους ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ παραμένει. Η Πολιτεία αδυνατεί να δώσει μία οριστική λύση.

Καθυστέρησε και καθυστερεί.

Αρχικά, αντί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην επίλυση του ζητήματος που παρέλαβε, κατηγόρησε, επίσημα και ανεπίσημα, την προηγούμενη Κυβέρνηση ότι είχε ψηφίσει μια, δήθεν, αντικοινοτική ρύθμιση.

Η πραγματικότητα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε από την Κυβέρνηση μία εικασία, ότι δηλαδή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ίσως να ήταν αντικοινοτικό εάν εφαρμοζόταν.

Βέβαια από τις απαντήσεις των αρμοδίων οργάνων δεν απορρέει κάτι τέτοιο.

Και χρησιμοποιήθηκε αυτή η εικασία ακριβώς για να συγκαλυφθεί η αδράνεια και η απραξία, οι οποίες οδήγησαν τα χαρτοφυλάκια ζωής των εταιρειών αυτών σε πλήρη απαξίωση και τους ασφαλισμένους τους σε τέλεια απόγνωση.

Ωστόσο, Κυρίες και Κύριοι,

Οι χιλιάδες πολίτες, ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, έχουν – έχετε – κουραστεί από την τεράστια καθυστέρηση, από την κωλυσιεργία και την αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση αναφορικά με την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Κωλυσιεργία που συνεχίζεται και μετά τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, καθιστώντας ιδιαίτερα αβέβαιη την επίλυση του προβλήματος.

Ειδικότερα, μετά την ψήφιση του νόμου 3867/2010 για την αποκατάσταση των ζημιωθέντων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ξεκίνησαν οι διαδικασίες μέσω του επόπτη εκκαθάρισης.

Διαδικασίες για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο εταιρεία μέσα σε έξι μήνες.

Εάν, όμως, μετά το πέρας του εξαμήνου δεν έχει επιτευχθεί κάποια λύση, και αφού έχει απαξιωθεί απολύτως και το χαρτοφυλάκιο, ο εν λόγω νόμος προβλέπει μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία γίνεται νέα προσπάθεια πώλησης των χαρτοφυλακίων.

Αυτή την φορά υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μπαίνουν κριτήρια, διαδικασίες, δεδομένα, αιρέσεις, εγκρίσεις κ.λ.π. αλλά τελικά ο παρανομαστής παραμένει ίδιος.

Εάν η μεταβίβαση δεν επιτευχθεί τότε το χαρτοφυλάκιο εκκαθαρίζεται.

Δηλαδή καταλήγουμε στα ίδια μετά από αρκετούς μήνες και με πολλές επίσημες διαδικασίες.

Ενδιαφέρον είναι και τι προβλέπει ο νόμος, εάν τελικά επιτευχθεί η πολυπόθητη μεταβίβαση.

Ο ανάδοχος θα παραλάβει ένα χαρτοφυλάκιο, που πιθανότατα τον καθιστά αφερέγγυο αμέσως μετά την παραλαβή του αλλά οι ασφαλισμένοι μπορούν να αντιταχθούν.

Και εάν αντιταχθούν, τι γίνεται;

Βελτιώνονται οι συνθήκες αναδοχής; Όχι.

Απλώς οι απαιτήσεις τους πάνε, πάλι, στην εκκαθάριση.

Αλλά ας πούμε ότι όλα πήγανε καλά και ο ανάδοχος ευρέθη.

Τότε, η Τράπεζα της Ελλάδος, που γενικώς κινεί την διαδικασία, μπορεί να μην εγκρίνει την μεταβίβαση, για αγνώστους λόγους.

Έχει ένα έτος να το αποφασίσει.

Εάν τελικώς δεν εγκρίνει, πάλι η εκκαθάριση είναι η λύση.

Εάν όμως πάνε τελικά ΟΛΑ καλά, δηλαδή εάν βρεθεί ο ανάδοχος, δεν καταστεί αφερέγγυος από την ανάληψη του χαρτοφυλακίου, συναινέσουν οι ασφαλισμένοι και εγκρίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος, τότε, θα έχει, τουλάχιστον τυπικά, διευθετηθεί το θέμα.

Αλλά, λεφτά δεν θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να εισπράξουν για μία διετία τουλάχιστον.

 

Κυρίες και Κύριοι

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις όποιες προϋποθέσεις, το ζητούμενο είναι να βρεθεί άμεσα ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Εάν δεν βρεθεί άμεσα ανάδοχος τότε η εταιρεία θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση.

Θα οδηγηθεί σε μία μερική λύση του προβλήματος που δεν θα εξασφαλίζει πλήρως τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που ζημιώθηκαν ανεπανόρθωτα από τη διάλυση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Το απευκταίο αυτό ενδεχόμενο ισχυροποιείται εάν λάβουμε υπόψη μας ότι:

1ον. Ο όρος που τίθεται για την εξεύρεση της απαραίτητης λύσης είναι εξαιρετικά περιοριστικός, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό το ανησυχητικό σενάριο μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάποιου ανάδοχου εντός 18 μηνών – και τότε θα επέλθει η εκκαθάριση.

2ον. Η ουσιαστική πρόοδος και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την εξεύρεση αναδόχου είναι σε μηδενικά επίπεδα.

3ον. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιδρούν έντονα στην πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ του Εγγυητικού Κεφαλαίου για τις περιπτώσεις της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και της Commercial Value και φέρονται να είναι διατεθειμένοι να προσφύγουν κατά της αναδρομικότητας του εν λόγω νόμου, ακυρώνοντας επί της ουσίας τη δυνατότητα αποκατάστασης των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Συνεπώς, η ενδεδειγμένη και ουσιαστική λύση είναι η εξεύρεση αναδόχου εταιρείας.

Και για να επιτευχθεί αυτή η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος είναι κρίσιμο να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά της Κυβέρνησης, οι οποίες έως σήμερα απουσιάζουν.

Δεν επιτρέπεται – άλλο – η συνέχιση του εφησυχασμού και η απουσία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που να προωθεί την επίλυση αυτού του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα.

Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης, επιτέλους, να δράσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Και δική μας υποχρέωση να πιέσουμε, μέσα από τις σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, την Κυβέρνηση για τη δίκαιη λύση του προβλήματος.

Εισήγηση στην Ολομέλεια για τις επιπτώσεις από την ανάκληση λειτουργίας των εταιρειών COMMERCIAL VALUE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Επερώτηση την οποία καταθέσαμε, αλλά και οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις των αξιότιμων Συναδέλφων μου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναδεικνύουν την οικονομική και κοινωνική διάσταση της μη αντιμετώπισης του προβλήματος του Ομίλου ΑΣΠΙΣ.

Θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να καταδείξω και μια άλλη διάσταση της υπόθεσης, την πολιτική.

Την πολιτική διάσταση της παρέμβασης, της διαχείρισης, της ρύθμισης των δυνάμεων της αγοράς και της οικονομίας.

Πρόκειται ακριβώς για εκείνη τη διάσταση στην οποία η παρούσα Κυβέρνηση έχει να επιδείξει χαμηλές επιδόσεις.

Είτε κανείς τις εξετάσσει σε μακροοικονομικό επίπεδο (διαχείριση προβλήματος ελλείμματος και κρίση δανεισμού), είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο (διαχείριση της αφερεγγυότητας ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος).

Η «συνταγή» της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ίδια:

1ον. Προσπάθεια η ευθύνη να μετακυλιθεί στην προηγούμενη Κυβέρνηση της Ν.Δ., πάντοτε επί δικαίων και αδίκων.

Προσπάθεια που δεν λαμβάνει υπόψη της ορθές πρωτοβουλίες της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Πρωτοβουλίες όπως:

 • Η θέσπιση αυστηρών ορίων φερεγγυότητας σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Η κατάρτιση νόμου για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιρειών, με προτεραιότητα στην αποζημίωση των εργαζομένων σε αυτές.
 • Η καθιέρωση νέου συστήματος καθολικών και αυστηρών ελέγχων σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Η πραγματοποίηση τακτικών και επαναλαμβανόμενων ελέγχων, με την ανάκληση άδειας 14 ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Η νομοθετική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των χρημάτων των ασφαλισμένων καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

2ον. Πρόχειρη και επιφανειακή ανάλυση του ζητήματος και των συνεπειών του.

3ον. Ανυπαρξία ουσιαστικής διαβούλευσης και διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, διαπίστωση στην οποία συγκλίνουν και οι εργαζόμενοι με τους ασφαλισμένους.

4ον. Αβελτηρία, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα στην επίλυση του ζητήματος, επιζήμιες προσεγγίσεις για χιλιάδες συμπολίτες μας.  

Χαρακτηριστικά, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Συναδέλφου κου. Βορίδη που συζητήθηκε πριν από 5 μήνες, στις 14.12.2009, ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης αναγνώρισε ότι «…πρόκειται για ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα…» και δήλωσε «…ότι έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις τις οποίες θα μετουσιώσουμε σε πολιτική πράξη αφού συζητήσουμε με τους παράγοντες τις αγοράς».

Δύο (2) μήνες αργότερα, πριν από 3 μήνες, στις 3.2.2010, ο κ. Υπουργός Οικονομικών σε απάντηση σχετικής Ερώτησης του Ομιλούντος που κατατέθηκε 13.1.2010 αναφέρει ότι το Υπουργείο «…επεξεργάζεται λύσεις που θα τηρούν το πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων». 

Η επεξεργασία όπως φαίνεται ακόμη συνεχίζεται από την Κυβέρνηση…

Ακόμη περιμένουμε, οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι αναμένουν, τις ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην επίλυση του ζητήματος που παρέλαβε, κατηγόρησε, επίσημα και ανεπίσημα, την προηγούμενη Κυβέρνηση ότι είχε ψηφίσει μια, δήθεν, αντικοινοτική ρύθμιση.

Μίλησε για νομοθετικό κενό, το οποίο όμως μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά από 7 μήνες, δεν έχει κατορθώσει να καλύψει.

Στη συνέχεια άλλαξε τον Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής, για να διορίσει πρόσωπο εμπιστοσύνης της.

Εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, επί τη βάσει της δήθεν αντικοινοτικής ρύθμισης, σχετικά με τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ο επόπτης, αφενός για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού ανοίγματος, και αφετέρου για την λειτουργία των χαρτοφυλακίων.

Ποτέ δεν ξεκαθάρισε τι θα χρηματοδοτούσε από το άνοιγμα αυτό και με ποιές διαδικασίες, αφού η ίδια είχε δήθεν διαπιστώσει νομοθετικό κενό για την χρηματοδότηση.

Ποτέ δεν προχώρησε σε έλεγχο, ως όφειλε, σύμφωνα και με τη δική της Υπουργική Απόφαση,  του Επόπτη που διόρισε, και ο οποίος πράγματι διενεργεί πράξεις εκκαθάρισης με κόστος για την περιουσία των ασφαλισμένων.

Ποτέ δεν διαβουλεύτηκε με την αγορά, παρά μόνο πολύ πρόσφατα, και μετά την αλλαγή του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Ποτέ δεν ζήτησε επίσημη τεχνική βοήθεια από την Εποπτική Αρχή.

Δεν θεώρησε καν υποχρέωσή της να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς και το πότε θα αντιμετώπιζε το ζήτημα.

Και εν τέλει, επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Νόμου, χωρίς διαβούλευση και χωρίς ενημέρωση της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, όπως επιβεβαίωσαν πρόσφατα όλοι οι Συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτής της Επιτροπής.

Καθυστερεί δε σε τέτοιο βαθμό την κατάθεση και ψήφισή του, με αποτέλεσμα να έχει παραλύσει εντελώς η ασφαλιστική αγορά, τόσο λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος όσο και λόγω έλλειψης ουσιαστικής εποπτείας εξαιτίας της διάλυσης του επόπτη.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι πράξεις και οι παραλείψεις της Κυβέρνησης ζημιώνουν τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Επιτείνουν την αβεβαιότητα και την ανησυχία  εργαζομένων και ασφαλισμένων.

Όμως η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί στρατηγικό σχέδιο, επιμέρους στοχευμένες πολιτικές επιλογές, ισχυρή πολιτική βούληση και αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση.

Μέχρι σήμερα, η παρούσα Κυβέρνηση φαίνεται ελλειμματική σε σχέση με αυτές τις προϋποθέσεις.

Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Εμείς θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο.

Ερώτηση για την αποκατάσταση των ασφαλισμένων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ μετά την ανάκληση της λειτουργίας τους

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2009, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ως αρμόδια εποπτική αρχή, ανακάλεσε οριστικά την άδεια λειτουργίας των εταιρειών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. Σημειώνεται μάλιστα ότι η παύση λειτουργίας της εταιρείας δημιούργησε πάνω από 800.000 θιγόμενους ασφαλισμένους και περίπου 3.000 ασφαλιστικούς υπαλλήλους και διαμεσολαβητές της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, κρίνεται καθοριστική η άμεση λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι επί σειρά ετών, ανταποκρινόμενοι στο ακέραιο στις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας και εμπιστευόμενοι τις νόμιμες άδειας της Ασπίδας, εναπόθεσαν σε αυτή τις αποταμιεύσεις και τους κόπους μιας ζωής. Δυστυχώς, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής κλπ.» που προωθεί η κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν επιλύει το σημαντικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Μάλιστα, η προοπτική περικοπής του ποσού της αποζημίωσης κατά 50%, σε καμία περίπτωση δεν αμβλύνει το πρόβλημα.

Απεναντίας, εφαρμόσιμη και ρεαλιστική πρόταση είναι η εκκαθάριση της εταιρείας εν λειτουργία χωρίς να χαθεί κανένα δικαίωμα των ασφαλισμένων. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης στην πράξη συνεπάγεται την ανακοίνωση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι οι παροχές των συμβολαίων θα ικανοποιηθούν άμεσα και θα ισχύσουν χωρίς να απολεστεί οποιοδήποτε ουσιαστικό δικαίωμα των συμβαλλομένων. Κατόπιν, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αρχίζουν να εισπράττονται κανονικά, ενώ η εταιρεία Ασπίς Πρόνοια αρχίζει να λειτουργεί υπό επιτροπή διαχείρισης, δίδοντας κίνητρα για να επιστρέψουν τα συμβόλαια που έχουν μετακινηθεί σε άλλες εταιρίες. Επιπροσθέτως, οφείλει να εξεταστεί η εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλιστών για να στηρίξουν τη διαδικασία, το πάγωμα των εξαγορών συμβολαίων για εύλογο χρονικό διάστημα και η πληρωμή των τρεχουσών αποζημιώσεων από τα αποθεματικά της εταιρείας, ενώ η ρευστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί είτε με τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, είτε με δάνειο επί εγγυήσεως του αποθεματικού. 

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι η αναβλητικότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση, διογκώνει το πρόβλημα, καθώς η υπό εκκαθάριση επιχείρηση έχει μόνο διογκούμενα έξοδα, χωρίς έσοδα μιας και κάθε μέρα που η εταιρεία δεν λειτουργεί, όπως θα έπρεπε, συσσωρεύονται νέες απαιτήσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι δεν είναι σαφές το αποθεματικό κεφάλαιο της Ασπίς Πρόνοια, καθώς η εταιρεία έκλεισε με ένα κεφάλαιο της τάξης των 205 εκ.€., ενώ πρόσφατα ο επόπτης μιλούσε για ένα άνοιγμα της τάξης των 320 εκ. €  ίσως και παραπάνω. Εξίσου κρίσιμο να σημειωθεί είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια της εταιρείας δεν τελούν υπό καμία οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση, με αποτέλεσμα καθημερινά να φθίνει η αξία τους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 1. Υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης, για την εκκαθάριση της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια εν λειτουργία, χωρίς να χαθεί κανένα δικαίωμα των ασφαλισμένων;
 2. Εξετάζεται η εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων που διατυπώνονται, οι οποίες διαφυλάττουν την προστασία των συμβαλλομένων, αλλά και τη βιωσιμότητα της εταιρείας; Προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις;
 3. Έχει προβεί η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων και σε συγκεκριμένα μέτρα για την κρατική στήριξη προς τους θιγόμενους κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 3790 από 6/9/2009;
 4. Με ποιες ακριβώς διαδικασίες ελέγχονται τα έξοδα που καλύπτονται από το αποθεματικό των υπό εκκαθάριση εταιρειών;
 5. Ποίες είναι οι επιπτώσεις της ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των εν λόγω ασφαλιστικών οργανισμών στην τραπεζική αγορά, μιας και ασφαλιστικά συμβόλαια έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγγυητικά σχήματα και έχουν διασυνδεθεί για την εξυπηρέτηση κυρίως στεγαστικών δανείων; Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να αντισταθμίσει το πρόβλημα που δημιουργείται από την ακύρωση των εξασφαλίσεων των τραπεζών και την προστασία των πολιτών;
 6. Ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός για την αξιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων;
 7. Δικαιούται η κυβέρνηση να παρέμβει σε μια ιδιωτική σύμβαση μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας περικόπτοντας κατά το ήμισυ την αποζημίωση που δικαιούται;

Δελτίο Τύπου για την ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους κατόχους συμβολαίων ζωής και υγείας της εταιρίας. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, και δη ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, διαταράχθηκε από την, ενδεχομένως αναγκαία, απόφαση για οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία είχε ως συνέπεια περίπου 150.000 κάτοχοι συμβολαίων ζωής και υγείας της εν λόγω εταιρίας να μείνουν εκτεθειμένοι σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, όχι μόνο για τις τοποθετήσεις τους αλλά και για την διασφάλισή τους στο τόσο κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα της υγείας. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ., ενόψει της επερχόμενης κρίσης, που η αφερεγγυότητα της Ασπίς Πρόνοια θα προκαλούσε, οργάνωσε και θα υλοποιούσε σχέδιο αντιμετώπισής της, το οποίο, με στάθμιση των εμπλεκομένων συμφερόντων και με συνεννόηση με την αγορά, θα απέληγε σε διευθέτηση των εκκρεμοτήτων προς εξασφάλιση, κατά το μέγιστο δυνατό, των δικαιωμάτων των πελατών της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.

Ωστόσο, μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης υπήρξαν απογοητευτικές. Είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος, και των προβλημάτων που αυτή προκαλεί μετά την διαπίστωσή της από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, είναι επείγον ζήτημα αρμοδιότητάς της, στο οποίο, οφείλει να παρεμβαίνει, όπως κατ’ επανάληψη έχει συμβεί σε όλες τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, ταχέως και αποτελεσματικά, χωρίς να επιτρέπει στα προβλήματα, που αναπόδραστα γεννώνται σε αυτές τις περιπτώσεις, να λιμνάζουν και να πολλαπλασιάζονται.»

Συνεπώς, μετά και την Υπουργική Απόφαση (αριθμός ΦΕΚ Β/2509/18 Δεκεμβρίου 2009) για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970 και την τοποθέτηση του νέου επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», ο κ. Σταϊκούρας επιθυμεί να ενημερωθεί σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρίας, μετά το πέρας σχεδόν τεσσάρων μηνών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατόχων συμβολαίων της εν λόγω ανακληθείσας εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρίας και τη διευθέτηση αυτού του ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικού ζητήματος. Τέλος επιθυμεί να ενημερωθεί για το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτής ή και παρόμοιων περιπτώσεων αφερεγγυότητας χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τόσο από πλευράς διαδικασίας, όσο και από πλευράς ουσίας, δηλαδή κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των διαπιστωθέντων ανοιγμάτων.

TwitterInstagramYoutube