Δελτίο Τύπου

Κοινή δήλωση σχετικά με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών των πολιτών προς το Κράτος

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, αναφερόμενοι στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών των πολιτών προς το Κράτος έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Οι μοναδικοί που δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, είναι ο κ. Τσίπρας και το πολιτικό προσωπικό που στηρίζει την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Για όλους αυτούς, η συνταγή είναι μία και μοναδική: νέοι και πρόσθετοι φόροι, χωρίς τέλος και δίχως οικονομική λογική.

Ως αποτέλεσμα, οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των πολιτών προς το Κράτος αυξήθηκαν κατά περίπου 5 δις ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του έτους και διαμορφώθηκαν, συνολικά, στα 88,4 δις ευρώ. Και όλα αυτά, ενώ δεν έχει καν ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και εκκρεμεί η αποστολή των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, σωρεύοντας τις υποχρεώσεις των πολιτών στους τελευταίους μήνες του έτους.

Όπως μάλιστα υποστηρίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, “η υπερβολική έμφαση στην αύξηση των φόρων”, έμπνευσης και ιδιοκτησίας της ελληνικής Κυβέρνησης, μπορεί να έχει ως “δευτερογενή επίδραση την απόκλιση των δημοσιονομικών στόχων από τα έσοδα”. 

Η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, η οικονομία βυθίζεται και ο λογαριασμός ανεβαίνει διαρκώς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η χώρα χρειάζεται μια νέα και στιβαρή διακυβέρνηση που να πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, να προσελκύει επενδύσεις, να μειώνει τους φόρους, να φέρνει δουλειές και οικονομική ανάπτυξη».

Κοινή δήλωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο υπεύθυνος του Τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Γ.Λ.Κ., βουλευτής Κορίνθου, κ. Χρίστος Δήμας, για τη διόγκωση και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου συνεχίζεται, στερώντας ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές αυτές υπερβαίνουν πλέον τα 7 δις ευρώ, αυξημένες κατά 3,2 δις ευρώ ή κατά 84% από το τέλος του 2014!

Και από αυτές, στην καλύτερη περίπτωση, μόλις το 50% θα μπορούσε να αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, επαναφέροντας στο τέλος του 2016 την κατάσταση εκεί που ήταν στο τέλος του 2014.

Και αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθεί στο μεσοδιάστημα μια νέα ‘’γενιά’’ ληξιπρόθεσμων οφειλών, κάτι που είναι εξαιρετικά αμφίβολο με τη σημερινή ανερμάτιστη διακυβέρνηση.

Διακυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα στην ύφεση, στην οποία και παραμένει».

Δελτίο Τύπου σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Τ., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) είναι θετική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ουσιαστικά, επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, στον Φεβρουάριο του 2015.

Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη – εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης, να αρθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί, να συμμετάσχει η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ε.Κ.Τ. και να υπάρξει σταδιακά πιστωτική επέκταση, τα οποία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Δυστυχώς, όμως, το οδυνηρό ‘’αποτύπωμα’’ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στη δομή και λειτουργία του τραπεζικού τομέα, είναι απόλυτα ευκρινές.

Η ανερμάτιστη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η καταστροφική διαπραγμάτευση οδήγησαν τη χώρα στο να ‘’περιπλανάται’’ βυθιζόμενη, με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να βρεθεί αντιμέτωπο με μεγάλους κινδύνους. Οι κίνδυνοι, μάλιστα, διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, από τις αρχές του 2015:

• Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης

• Η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) με υψηλότερο κόστος, το οποίο επιβάρυνε σημαντικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και μέρος του μετακυλίθηκε στο δανεισμό της πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα, ακόμη και μετά τη χθεσινή απόφαση της Ε.Κ.Τ. η εξάρτηση από τον ELA θα υπερβεί τα 60 δις ευρώ, από μηδενική εξάρτηση στο τέλος του 2014

• Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

• Η αξία των τραπεζικών μετοχών ‘’κατέρρευσε’’

• Και μία νέα ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναπόφευκτη, με μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους, απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. Finansbank στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας), αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους, τεράστια ζημία για τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους, ιδιώτες και Δημόσιο.

Συμπέρασμα:

Η χθεσινή απόφαση είναι θετική. Όμως, για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην οικονομία προϋποθέτουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Προϋποθέτουν κυβερνητική αξιοπιστία και σοβαρότητα τα οποία σήμερα δεν υφίστανται».

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα δημοσιονομικά μέτρα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Συμμόρφωσης της Ε.Ε.

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για την έκθεση Συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η έκθεση Συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαψεύδει την Κυβέρνηση και επιβεβαιώνει όσα λέγαμε.

Ενώ η Κυβέρνηση υποστήριζε ότι τα συνολικά μέτρα που ψήφισε, ανέρχονται μόλις στα 5,4 δις ευρώ, αποδεικνύεται ότι υπερβαίνουν ήδη τα 9 δις ευρώ (5% του Α.Ε.Π.). Και αυτά χωρίς τον ‘’κόφτη’’ μισθών και συντάξεων, που μπορεί να φθάσει το λογαριασμό στα 12,5 δις ευρώ.

Αυτός είναι ο λογαριασμός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Λογαριασμός πολύ υψηλότερος αυτού που ζητούσαν οι δανειστές πριν από 1,5 χρόνο, στο τέλος του 2014, για την επίτευξη μάλιστα πολύ υψηλότερων στόχων.

Αυτό είναι το οδυνηρό για την ελληνική κοινωνία δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Αυτό είναι το βαρύ δημοσιονομικό αποτύπωμα της καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης με ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ».

Κοινή δήλωση σχετικά με την αύξηση των φορολογικών οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, σχετικά με την αύξηση των φορολογικών οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλλει νέους φόρους, παρά το γεγονός ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει αποδεδειγμένα εξαντληθεί.

Απόδειξη οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο, οι οποίες ανήλθαν στα 87,4 δις ευρώ στο τέλος Απριλίου.

Μάλιστα, από τις αρχές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αυτές έχουν αυξηθεί κατά 17,3 δις ευρώ, ενώ ήδη, το πρώτο τετράμηνο του 2016, αυξήθηκαν κατά 3,8 δις ευρώ.

Τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρχαν φορολογικές υποχρεώσεις και δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Είναι σαφές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο θα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό το δεύτερο εξάμηνο του 2016, αφού θα υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Ο χρόνος που αγόρασε ο κ. Τσίπρας τελειώνει.

Το λογαριασμό όμως των μέτρων έμπνευσης, ιδιοκτησίας και εκτέλεσης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τον πληρώνουν πολύ ακριβά η χώρα και οι πολίτες της.

Νέες ληξιπρόθεσμες Φορολογικές  Οφειλές

Συνολικές φορολογικές  οφειλές

Δελτίο Τύπου σχετικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ολοκλήρωση της δήθεν, εδώ και εβδομάδες, “κλεισμένης αξιολόγησης” καθυστερεί.

Και αυτό γιατί, όπως αποδεικνύεται, υπήρχαν πολλά προαπαιτούμενα και ένα συμπληρωματικό Μνημόνιο τα οποία η Κυβέρνηση “απέκρυπτε” από τους βουλευτές και την ελληνική κοινωνία.

Και σήμερα που αυτά σταδιακά “φανερώνονται”, αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες, υποχωρεί πρόθυμα στα πάντα, αρκεί να κερδίσει λίγο ακόμη χρόνο στην εξουσία.

Ενώ, στο μεταξύ, το “μαρτύριο της σταγόνας” συνεχίζεται.

Η δόση θα εκταμιευθεί τμηματικά, υπό προϋποθέσεις και σε βάθος χρόνου.

Ακόμη και η πρώτη υπο – δόση που θα συνοδεύσει την ολοκλήρωση της καθυστερημένης κατά ένα επτάμηνο αξιολόγησης, υπολείπεται κατά 50% του ποσού που είχε προγραμματισθεί να λάβει μέχρι σήμερα η χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ανέρχεται στα 7,5 δις ευρώ, έναντι 15,1 δις ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός χρηματοδοτικός προγραμματισμός του 3ου Μνημονίου (5,7 δις ευρώ [Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015] + 4,9 δις ευρώ [πρώτο τρίμηνο 2016] + 4,5 δις ευρώ [2o τρίμηνο 2016]).

Και μάλιστα από αυτά, ένα μικρό κομμάτι, μόλις 1,8 δις ευρώ θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Οφειλές οι οποίες στο μεταξύ έχουν εκτοξευθεί στα 6,7 δις ευρώ, αυξημένες κατά 75% από τις αρχές του 2015.

Αυτό είναι το success story της ανερμάτιστης αριστερής διακυβέρνησης».

Κοινή δήλωση σχετικά με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (IMD)

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α’ Αθηνών, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, για τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (I.M.D.), έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Νέες Εκθέσεις, που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των εγχώριων και διεθνών αναλύσεων που επιβεβαιώνουν ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα.

1ον. Η Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές προοπτικές (Economic Outlook), επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μετά την ανάπτυξη 0,7% το 2014, επέστρεψε στην ύφεση το 2015 και θα παραμείνει σε αυτή το 2016. Μάλιστα ο ΟΟΣΑ, προβλέπει σημαντικά χαμηλότερη ανάκαμψη για το 2017 από ότι είχαν εκτιμήσει στις εαρινές τους προβλέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (χαμηλότερη αύξηση Α.Ε.Π. κατά 1,9%, αντί για 2,7%).

Η μείωση των προσδοκιών συμβαδίζει με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία για το πρώτο τρίμηνο 2016 δείχνουν ότι η ύφεση ήταν βαθύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Συγκεκριμένα, το Α.Ε.Π. μειώθηκε 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τέταρτοτρίμηνο του 2015 και 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2015. Επιπλέον, η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πολλαπλασιάζει τα λουκέτα των επιχειρήσεων τα οποία αυξήθηκαν κατά 46% το πρώτο πεντάμηνο του 2016.

Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ στοιχίζονται με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα και το Α.Ε.Π. και μειώνουν την ανεργία. Επιπλέον, οι συστάσεις του Οργανισμού αποδεικνύουν την ορθότητα στοχευμένων εργαλείων μείωσης της φτώχειας και της ανισότητας, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που θεσπίσαμε.

2ον. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development (I.M.D.)  για το έτος 2016 (αφορά τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους 2015), η Ελλάδα υποχώρησε κατά έξι (6) θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Κατακρημνίστηκε καταλαμβάνοντας την 56η θέση μεταξύ 61 χωρών.

Και στις τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες δεικτών που εξετάζονται η Ελλάδα είναι ουραγός. Ειδικότερα, στην κατηγορία της ‘’Οικονομικής Αποδοτικότητας’’ η Ελλάδα παρέμεινε στην 58η θέση, στην κατηγορία της ‘’Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας’’ υποχώρησε κατά δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 59η θέση και στην κατηγορία των «Υποδομών» υποχώρησε κατά τρεις (3) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 38η θέση.

Δυστυχώς, στην κατηγορία της ‘’Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας’’ σημειώνεται «ελεύθερη πτώση», καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση, κάνοντας ‘’βουτιά’’ δεκατεσσάρων (14) θέσεων έναντι της 43ης θέσης που κατείχε την προηγούμενη χρονιά. ‘’Βουτιά’’ που αντικατοπτρίζεται στην τελευταία θέση στους δείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου και λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και οφείλεται στην εγκληματική διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls, εξαέρωσε την εμπιστοσύνη, στέγνωσε τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία.

Πέραν της καταστροφικής εικόνας του 2015, δυστυχώς, τίποτα θετικό δεν διαφαίνεται για την ελληνική οικονομία και το 2016.

Γιατί πώς να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, με αυτήν την αναποτελεσματική Κυβέρνηση;

Πώς να ανακάμψει η οικονομία, όταν εφαρμόζονται 9 δις ευρώ υφεσιακά μέτρα μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών;

Πώς να ενισχυθεί η ρευστότητα, όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διογκώνονται και οι καταθέσεις εξακολουθούν να μειώνονται;

Πώς να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, όταν η Κυβέρνηση αποστρέφεται τις μεταρρυθμίσεις;

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η ανάκαμψη της οικονομίας, η ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτουν μία αξιόπιστη, με βούληση και σχέδιο Κυβέρνηση.

Και η παρούσα Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανη να τα πετύχει».

Δελτίο Τύπου σχετικά με την την κατάσταση στην πραγματική οικονομία

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ελληνική οικονομία επί 15 μήνες, όπως όλοι οι ποσοτικοί δείκτες καταδεικνύουν, παλινδρομεί ‘’βυθιζόμενη’’.

Ενδεικτικά και μόνο, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των τελευταίων 2 ημερών:

  • Η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση και εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο
  • Οι επιδόσεις στις εξαγωγές και στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι απογοητευτικές
  • Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε
  • Οι τραπεζικές καταθέσεις εξακολουθούν να μειώνονται
  • Η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίζεται.

 Συγκεκριμένα:

  • Το Α.Ε.Π. ανήλθε μόλις στα 45,8 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, η χειρότερη επίδοση από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Ουσιαστικά, το ΑΕΠ επέστρεψε σε επίπεδο τρίτου τριμήνου του 1999.

XK_A0704_SEL84_TS_QQ_01_1995_01_2016_06_P_GR

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος συνεχίζει να μειώνεται και η απόσταση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο διευρύνεται.

(EL)_Economic_Sentiment - 04.05.2015

  • Οι τραπεζικές καταθέσεις, αν και οριακά, εξακολουθούν να μειώνονται λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Καταθέσεις_τομέα-

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει τεράστιο, μετρήσιμο, κόστος στην οικονομία και τη χώρα».

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ για το Α.Ε.Π., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Α.Ε.Π. του 1ου τριμήνου του 2016 (δεύτερη εκτίμηση), η Ελληνική οικονομία επέστρεψε και εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό, αναθεωρημένο μάλιστα επί τα χείρω, έδαφος.

Παραμένει για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σε ύφεση.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα ήδη αποτελεί αρνητική εξαίρεση μιας και είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Η δυσάρεστη πραγματικότητα την οποία βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της ανερμάτιστης αριστερής διακυβέρνησης, δυστυχώς συνεχίζεται.

Και θα γίνει ακόμη χειρότερη όταν θα έρθει στους πολίτες ο ‘’λογαριασμός’’ των υφεσιακών μέτρων τα οποία πρόσφατα ψηφίστηκαν.

Μέτρα έμπνευσης, ‘’ιδιοκτησίας’’ και εκτέλεσης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ».

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις συνεχείς αναβολές εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας για τη συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αποδεικνύει, με συνέπεια, την αδιαφορία της για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Νοσοκομείο το οποίο, όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει, έχει αφεθεί τους τελευταίους 16 μήνες, κυριολεκτικά, στην τύχη του και λειτουργεί, ουσιαστικά, με τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του.

Με καίρια προβλήματα να παραμένουν και να διογκώνονται, όπως είναι η έλλειψη διοίκησης, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη βασικών αναλώσιμων υλικών, η εκτεταμένη έλλειψη διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, η υπολειτουργία Κλινικών και πολλά άλλα.

Αδιαφορία όμως που αναδεικνύεται και από την συνεχή άρνηση απάντησης σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που αφορούν το Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αρνείται, επανειλημμένα [πλέον, μαζί με τη σημερινή, 8 φορές – 04.04.2016, 11.04.2016, 18.04.2016, 22.04.2016, 06.05.2016, 13.05.2016, 23.05.2016 και 30.05.2016], να προσέλθει στη Βουλή, προκειμένου να απαντήσει σε κοινοβουλευτικές μου Ερωτήσεις, σχετικές με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου, δηλώνοντας, συνεχώς, «κώλυμα».

Η στάση αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας, όσον αφορά τις προθέσεις και το κοινωνικό πρόσωπο της σημερινής Κυβέρνησης.

Δυστυχώς για τους πολίτες, το κυβερνητικό «κώλυμα» είναι μόνιμο και έχει τεράστιο κόστος.

InstagramYoutube