Διά Βίου Μάθηση

Ερώτηση σχετικά με την επαναλειτουργία του παραρτήματος του ΣΔΕ Λαμίας στη Λοκρίδα | 19.11.2018

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

 

Θέμα: Επαναλειτουργία παραρτήματος ΣΔΕ Λαμίας στη Λοκρίδα

Η Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θεσμού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας, παρέδωσε το 2009, σε όλη τη χώρα, 57 ΣΔΕ με 70 παραρτήματα, τα οποία κατά την αξιολόγηση των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των τότε εμπλεκομένων, λειτουργούσαν υποδειγματικά.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κάποια Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είτε σταμάτησαν να λειτουργούν είτε υπολειτουργούν. Ένα εξ’ αυτών και το παράρτημα του ΣΔΕ Λαμίας στη Λοκρίδα, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.

Σε πρόσφατη επιστολή του (συνημμένη), το «Σωματείο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εργαζομένων σε φορείς Δια Βίου Μάθησης Ν. Φθιώτιδας» αιτείται της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου παραρτήματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας.

Τονίζει μάλιστα ότι είναι αναγκαία η επαναλειτουργία του στην πόλη της Αταλάντης, διότι αρκετοί πολίτες του Δήμου Λοκρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του ΣΔΕ, αδυνατούν να μετακινούνται στη Λαμία εξαιτίας της μεγάλης απόστασης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί, αν προβεί, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αίτημα του «Σωματείου Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εργαζομένων σε φορείς Δια Βίου Μάθησης Ν. Φθιώτιδας»;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19-11-2018

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

Αναφορά σχετικά με τη μεταφορά του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας

Αναφορά

προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Μεταφορά Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λαμίας

Παρακαλώ για την αξιολόγηση της συνημμένης επιστολής διαμαρτυρίας των εκπαιδευόμενων του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λαμίας και την ενημέρωσή μου για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση των τεθέντων προβλημάτων.

Ο Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

 

2017-09-25 Αναφορά ΣΔΕ

2017-10-18 Απάντηση ΣΔΕ

Εισήγηση στην Ολομέλεια για την “Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης”

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Είναι γνωστό, τόσο από την επιστήμη όσο και από την εφαρμοσμένη πολιτική, ότι η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί  βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού κεφαλαίου.

Επακόλουθο αυτού, είναι ότι αποτελεί συντελεστή διαχρονικής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική οντότητα, έχοντας ασπασθεί τα πορίσματα της επιστήμης, έδινε και δίνει έμφαση στη Διά Βίου Μάθηση τοποθετώντας την υψηλά στην κλίμακα των προτεραιοτήτων της, ενώ στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής τη χρηματοδοτούσε και τη χρηματοδοτεί, προς το παρόν, γενναία.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Είναι αλήθεια ότι, παρά τα πολύ σημαντικά βήματα που έγιναν επί των κυβερνήσεων της ΝΔ (κάλυψη σε σημαντικό βαθμό  του θεσμικού, δομικού, λειτουργικού και χρηματοδοτικού ελλείμματος), η χώρα μας, και στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, δυστυχώς υπολείπεται.

 

Αν και πάψαμε να είμαστε ουραγοί μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούμε, ως χώρα, να έχουμε ακόμη χαμηλές επιδόσεις και να είμαστε σε απόσταση από το στόχο που έχει τεθεί στη Λισσαβόνα.

 

Βέβαια, στην πραγματικότητα, οι επιδόσεις μας δεν είναι και τόσο χαμηλές όσο εμείς οι ίδιοι, με ευθύνη μας, τις μετράμε (συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου γινόταν η εκτίμηση της επίδοσης μέχρι το 2007 απεικόνιζε την Ελλάδα της δεκαετίας του 1950, καθώς δεν είχε επικαιροποιηθεί).

 

Όμως πλέον, στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, καλό θα ήταν να αφήσουμε κατά μέρος τις παραλείψεις μας ως χώρα και να οικοδομήσουμε θεσμικά, δομικά και λειτουργικά πάνω σε αυτά που ήδη έχουμε φτιάξει και να προχωρήσουμε παρακάτω.

 

Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στις χώρες-μέλη ως ποσοτικό στόχο μέχρι το 2020, ο δείκτης συμμετοχής των πολιτών ηλικίας 25-65 ετών στη Διά Βίου Μάθηση να είναι στο 15%. 

 

Μέχρι το 2008, η με ευθύνη μας υποεκτίμηση, που προανέφερα, δείχνει επίδοση περί το 3% ενώ η πραγματική επίδοση της χώρας ήταν μεγαλύτερη, σύμφωνα με μετρήσεις των φορέων παροχής των σχετικών υπηρεσιών, και κινείτο στο επίπεδο του 6%.

 

Είναι προφανές ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σε αυτή την κατεύθυνση της εντατικοποίησης της προσπάθειας, δυστυχώς, το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν διακρίνεται για την ολιστική προσέγγιση του ζητήματος. Κι αυτό διότι, παρά τις προς τη σωστή κατεύθυνση συμπληρώσεις και προεκτάσεις που επιφέρει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν θίγει επ’ ουδενί το ζήτημα της χρηματοδότησης και τις παραμέτρους του.

 

Παραμέτρους όπως:

 • το ύψος της χρηματοδότησης,
 • τις πηγές των πόρων,
 • τον επιμερισμό του κόστους

(κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί εταίροι),

 •  τη διαδικασία ροής των πόρων, και
 • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δαπανώμενων πόρων.

 

Το ζήτημα της χρηματοδότησης, το οποίο όπως και σε κάθε σύστημα παροχής υπηρεσιών είναι καίριας σημασίας για:

 

1ον. Την προσέγγιση του ποσοτικού στόχου. 

 

2ον. Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

3ον. Την αποδοτικότητα των πραγματοποιούμενων επενδύσεων.

 

4ον. Το μέγεθος της συμβολής στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

 

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ασάφειες, για να λειτουργήσει απαιτούνται περίπου 45 Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα αφού τα περισσότερα θέματα θα διευθετηθούν και θα διευκρινιστούν αργότερα, με αποτέλεσμα πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

 

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει αξιολόγηση στη λογική κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας, για να μπορέσει να υπηρετηθεί ο εθνικός στόχος στο στρατηγικής σημασίας πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και να προσεγγιστεί ο στόχος  που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Τώρα, ήρθε η ώρα για χάραξη και υλοποίηση ουσιαστικής και μακροπρόθεσμα βιώσιμης εθνικής στρατηγικής. Ήρθε η ώρα, το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση να πάψουμε να κρυβόμαστε και να ποντάρουμε σχεδόν αποκλειστικά στους κοινοτικούς πόρους τους οποίους και κατασπαταλούμε.

Δυστυχώς, το εν λόγω νομοσχέδιο είναι ελλειμματικό ως προς αυτές τις προϋποθέσεις.

Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσης δημοσιογράφου στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8273/08-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση δημοσιογράφου, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «…με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/05-05-2010 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει μία (1) θέση δημοσιογράφου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005, για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του». Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ως αρμοδιότητες της θέσης του δημοσιογράφου την προβολή και δημοσιότητα των πάσης φύσεως προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., καθώς και την επιμέλεια της επικοινωνιακής πολιτικής και λειτουργίας του, με σκοπό την καλύτερη προώθηση του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, παρέχοντας τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το σκοπό αυτό προς τη Διοίκησή του. 

Όμως από το κείμενο της προκήρυξης διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς:

 • Δεν προκύπτει με ποιο τρόπο και με βάση ποια κλίμακα θα γίνει η μοριοδότηση των υποψηφίων,
 • προβλέπεται η διαδικασία συνέντευξης ενώ η Κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη διακηρύξει τη διακοπή των συνεντεύξεων ως μεθόδου επιλογής προσωπικού,
 • η λίστα των υποψηφίων προς συνέντευξη δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παρά τα προς τούτο σαφώς οριζόμενα στην προκήρυξη,
 • όλα τα έργα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. περιλαμβάνουν υποέργα δημοσιότητας και υπευθύνους δημοσιότητας πράξεων, γεγονός που καθιστά την πρόσληψη δημοσιογράφου τουλάχιστον περιττή.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

 1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων και στην κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί;
 2.  Βάσει ποιας νομοθετικής πρόβλεψης και για ποιο λόγο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού με σύμβαση έργου, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της Κυβέρνησης;
 3. Για ποιο λόγο δεν έχει αναρτηθεί η λίστα υποψηφίων προς συνέντευξη στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παρά τα όσα ορίζει η προκήρυξη;
 4. Για ποιο λόγο κρίνεται απαραίτητη, τη δεδομένη κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, η πρόσληψη δημοσιογράφου στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όταν υπάρχουν υπεύθυνοι δημοσιότητας για όλα τα έργα του;

Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2368/30-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στα Σ.Δ.Ε., η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το διορισμό τους και βαθμό Α΄, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών για το σχολικό έτος 2010-2011, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.

Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ότι η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. (Υπουργική Απόφαση 260/16-01-2008 – ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008) και, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Στον πίνακα μοριοδότησης της εν λόγω προκήρυξης (σελ. 5) αναφέρεται ότι από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο, 20 μονάδες.

Όμως, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010) με το άρθρο 14, καθορίζεται η «…αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ…». Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η προσωπικότητα και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο 15 μονάδες.

Είναι προφανές ότι, με βάση το κείμενο της προκήρυξης, διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς η διαδικασία επιλογής Διευθυντών για τα Σ.Δ.Ε. (τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες) της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αντιβαίνει τα προς τούτο οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

 1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο Ν. 3848/2010;
 2. Γιατί η απόφαση (2066/03-06-2010) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. που καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, αν και έχει εκδοθεί μεταγενέστερα, αγνοεί επιδεικτικά και δεν λαμβάνει υπόψη της το Ν. 3848/2010; 

Ερώτηση για τη Δια Βίου Μάθηση

Η Δια Βίου Μάθηση (Life Long Learning) αποτελεί βασικό συντελεστή, κατά την επιστήμη και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Φορέας υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση αποτελεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ο οποίος χειρίζεται το πεδίο της αρχικής κατάρτισης.

Είναι γεγονός, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι κατά την περίοδο 2004-2009 επιτελέστηκε σημαντικότατο έργο στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης

Γι αυτό προκάλεσε κατάπληξη αλλά και απορία η αξιολογική κρίση της Υπουργού κ. Διαμαντοπούλου που εξέφρασε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, κατά την εκπομπή του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε στις 18/02/2010. Η απορία γίνεται μεγαλύτερη λόγω του ότι η κ. Διαμαντοπούλου είχε διατελέσει κατά το παρελθόν Γενική Γραμματέας της εν λόγω Γραμματείας. 

Συγκεκριμένα:

1. Δήλωσε πως η Διά Βίου μάθηση «λειτουργεί χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί»

Η αλήθεια είναι ότι την Περίοδο 2004-2009 το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης συστηματοποιήθηκε και με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων θωρακίστηκε (ν.3699/2008, 3687/2008, 3577/2007, 3614/2007, 3386/2005, 3369/2005, 3263/2004). Με Κοινές Υπουργικές καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα όπως πχ η εκπαίδευση και πιστοποίηση των μεταναστών στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, η εκπαίδευση η πιστοποίηση και η διαχείριση εθνικού μητρώου εκπαιδευτών διά βίου μάθησης κλπ.

2. Δήλωσε επίσης ότι  «Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι ένας θεσμός της Δια Βίου Μάθησης που είναι τελείως τυχαίος και δεν έχει προγράμματα….»

Η αλήθεια είναι ότι στα 10 Κέντρα Εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργούσαν υπο μορφήν προγράμματος την περίοδο 2000-2004 κατά την περίοδο 2004-2009 θεσμοθετήθηκαν (ν. 3369/2005) ως δομές παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησηςς και συγκροτήθηκαν 58 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλους τους νομούς της χώρας. Βασικός σκοπός της λειτουργίας τους είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των ενηλίκων πολιτών ή την απόκτηση νέων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματά διάρκειας μέχρι ενός έτους παρέχονται δωρεάν στους πολίτες σε μία πληθώρα θεματικών ενοτήτων όπως: ελλ. Γλώσσα, ευρωπαϊκές γλώσσες, ιστορία, μαθηματικά και στατιστική, πληροφορική, οικονομία και διοίκηση, δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, τέχνες, προγράμματα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες κλπ. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως τις αρχές του 2009 ανέρχεται σε 260.975 έναντι περίπου 10.000 κατά την προηγούμενη τετραετία (αύξηση περίπου 2.300%). Από το ΕΣΠΑ είχε διασφαλισθεί χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία για 340.000 θέσεις εκπαίδευσης.

3. Δήλωσε ότι «οι άνθρωποι που εργάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι απλήρωτοι εδώ και 2,5 χρόνια»

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε εργαζόμενος στις δομές της Δια Βίου Μάθησης που να μην έχει πληρωθεί ως τις αρχές του 2009. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι πληρωμές γίνονταν κανονικά με χρήματα που προέρχονταν τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από το ΕΠΕΑΕΚ.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζουμε ότι κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή:

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (έναντι 17 κατά την προηγούμενη τετραετία), 6 εκ των οποίων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων. Με τα 70 παραρτήματα που άρχισαν να λειτουργούν από το καλοκαίρι του 1980 καλύπτονταν οι  ανάγκες των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να ολοκληρώσει την 9ατή υποχρεωτική εκπαίδευση. [το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί 2 διδακτικά έτη. Παρέχουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως το καλοκαίρι του 2009 ανέρχεται σε 17.310 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 ήταν 1.829. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκε και λειτούργησε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕΔΒΜΑΠ) με [Κεντρική Μονάδα στο Αιγάλεω και 27 Κόμβοι σε όλη την χώρα κυρίως στην παραμεθόριο και τη  νησιωτική]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών σε προγράμματα ετήσιας διάρκειας, κατά το πρότυπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από το 2004 ως το 2009 ανέρχεται σε 3.650 ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 8.466 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 58 Σχολές Γονέων σε όλους τους νομούς της χώρας. Παρείχαν 10 εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές: οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, Υγεία και Οικογένεια, Διαφυλικές Σχέσεις, Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, Παιδία και Νέες Τεχνολογίες, Οικιακή Οικονομία, συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Συμβουλευτικές γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.α. Στις δομές των Σχολών Γονέων εκπαιδεύτηκαν, από το 2004 ως το 2009 50.035 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 στις 10 υπολειτουργούσες 4.514, πολίτες. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Σχεδιάσθηκε το 2008 και συγκροτήθηκε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  [Κεντρική Μονάδα και 27 Περιφερειακές Μονάδες]. Εκπαιδεύτηκαν 2.236 εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την πρώτη τριετία 64.139 θέσεις εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε τομείς αιχμής στους οποίους η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει υστερήσεις και προβλήματα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μία σειρά από αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «ΗΡΩΝ-εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες»,  το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό», το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ-Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας» στα οποία εκπαιδεύτηκαν πάνω από 140.000 πολίτες την περίοδο 2004-2009 ενώ παράλληλα είχε εξασφαλισθεί η συνέχειά τους από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση κτιριακών υποδομών σύγχρονα εξοπλισμένων σε όλη την επικράτεια με σεβασμό σε κάθε ευρώ των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 56 κτιριακές υποδομές συνολικού εμβαδού 27.378 τ.μ, συνολικού προϋπολογισμού 20.496.379 ευρώ έναντι τριών την προηγούμενη τετραετία (για τις οποίες είχαν δαπανηθεί 745.000 ευρώ για μελέτες και επιβλέψεις ενώ για τις 56 δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ).

Κριτήριο του σημαντικού έργου είναι ότι περίπου 1.000.000 πολίτες άντλησαν υπηρεσίες δια βίου μάθησης σε διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα (είχε σχεδιασθεί και τεθεί σε εφαρμογή σύστημα διασφάλισης ποιότητας) από το ΥΠΕΠΘ την περίοδο 2004-2009.

Είναι ως εκ τούτων απορίας άξιον γιατί η κ. Υπουργός επιχειρεί να απαξιώσει το έργο και υποτιμά τον κόπο τόσο των στελεχών σχεδιασμού και διοίκησης, των χιλιάδων επιστημόνων-εκπαιδευτών  αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευθέντων αντί να προσανατολισθεί στη συμπλήρωση του συστήματος και στην αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας που για πρώτη φορά αποκτήθηκε στη χώρα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι

η κ. Υπουργός 

1)      Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για το θεσμό;

2)      Θα μπει στον πειρασμό να καταργήσει τις υφιστάμενες δομές;

3)      Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί των εργαζομένων;

4)      Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων των δομών της δια βίου εκπαίδευσης ή θα τους οδηγήσει στην ανεργία, όπως έπραξε η Κυβέρνηση με άλλες ομάδες εργαζομένων ή εκπαιδευομένων (πχ. STAGE κλπ.)

5)      Ποιο έργο, ποσοτικό και ποιοτικό, παρήχθη από την κυβέρνηση τους τελευταίους πέντε μήνες;

InstagramYoutube