Διεθνείς Σχέσεις

Μήνυμα για την για την επέτειο ίδρυσης του ΟΗΕ

Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η ημέρα επετειακού εορτασμού της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ενός διεθνούς οργανισμού, ο οποίος συστάθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1945) και αποτέλεσε το εφαλτήριο μίας προσπάθειας 51, αρχικά, κρατών για την εδραίωση και διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Σήμερα, 65 χρόνια μετά τη συγκρότησή του, αριθμώντας πλέον 192 κράτη-μέλη, ο ΟΗΕ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, τηρώντας τις βασικές του αρχές. Αρχές, που εδράζονται στην κυρίαρχη ισότητα όλων των μελών του, στην επιδίωξη της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, στην αποφυγή συγκρούσεων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση της δημοκρατίας, στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων των λαών του κόσμου, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, παρά τη δραστηριοποίηση και τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού, οι ένοπλες και καταστροφικές συγκρούσεις, η εξάπλωση της τρομοκρατίας, η διεύρυνση της φτώχειας, τα συχνά φαινόμενα καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αλόγιστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και άλλα νοσηρά φαινόμενα, τα οποία εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας, καθιστούν το ρόλο του ΟΗΕ στις μέρες μας εξίσου επίκαιρο, σημαντικό και αναγκαίο και υπογραμμίζουν την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου του.

Τα Ηνωμένα Έθνη, μπροστά στις σύγχρονες διεθνείς επιταγές, καλούνται να ισχυροποιήσουν τον θεσμικό τους ρόλο και τη δράση τους, επιδιώκοντας την ενίσχυση της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών, για την αντιμετώπιση μιας σειράς νέων παγκόσμιων προκλήσεων.

InstagramYoutube