ΕΚΑΒ

Αναφορά για την καθυστέρηση διορισμού 232 ατόμων τακτικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα των επιτυχόντων της προκήρυξης 1Κ/2009 (ΦΕΚ 18/27.01.2009) σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον διορισμό των διακοσίων τριάντα δυο (232) ατόμων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, και παρόλο που τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω προκήρυξης έχουν ανακοινωθεί με σχετικό Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ από τις 10.08.2009 ακόμη δεν έχουν κληθεί οι επιτυχόντες να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αν και έχουν μεσολαβήσει αρκετοί μήνες από τότε και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για αυτή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δεδομένης της προσφοράς του Ε.Κ.Α.Β., αλλά και των σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώνονται καθημερινά, κρίνεται αναγκαία η άμεση αξιοποίηση των διορισθέντων για την ομαλότερη λειτουργία της υπηρεσίας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

TwitterInstagramYoutube