Εξαγωγές

Ομιλία στο 7th Greek Export Forum | 9.5.2019

 

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, την «Ethos Events», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal «banks.com.gr» και το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ», για την τιμητική πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση και να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς και για το στρατηγικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι εξαγωγές στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Εξαγωγές που συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση του πλούτου, στην τόνωση της απασχόλησης και στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Οι συνθήκες που επικρατούν στο σημερινό αβέβαιο και γεμάτο κινδύνους διεθνές περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αντιαναπτυξιακή πολιτική που ακολουθεί επί τετραετίας η σημερινή Κυβέρνηση, δεν ευνοούν την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Διεθνές περιβάλλον που κυριαρχείται από τις ασθενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις συνεχείς αλλαγές γεωπολιτικών συσχετισμών, την απειλή του εμπορικού προστατευτισμού, την ευπάθεια πολλών αναδυόμενων οικονομιών στο ενδεχόμενο αποστροφής των διεθνών επενδυτών προς τον κίνδυνο, την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, την αβεβαιότητα για τον τρόπο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ στο εσωτερικό η Κυβέρνηση, αποδεδειγμένα επί τετραετίας, αδυνατεί να επιτύχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, να βελτιώσει τη σύνθεση του πλούτου, να ενισχύσει την προσφορά στην οικονομία, να ενεργοποιήσει εγχώριες επενδύσεις, να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις και να υλοποιήσει αποκρατικοποιήσεις.

Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με το προεκλογικό «πακέτο» μέτρων που «άρον – άρον» εξήγγειλε η Κυβέρνηση, το οποίο ακουμπά κατά κύριο λόγο την πλευρά της ζήτησης και δεν αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων όσο και το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που υπέβαλε η Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρείται προς τα κάτω το 2019, και αναμένεται ασθενικός μέχρι το 2022.

Ενώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου όχι μόνο δεν αυξήθηκε το 2018, αλλά μειώθηκε κατά 12%, με την αύξηση που είχε προβλεφθεί για το 2019 να ψαλιδίζεται κατά 1/3.

Και πώς να μην συμβαίνει αυτό, όταν:

 • 29 νέοι φόροι έχουν επιβληθεί,
 • οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διογκωθεί,
 • μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται,
 • ανακύπτουν διαρκώς εμπόδια στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων,
 • κεφαλαιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται,
 • η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι χαμηλή και αργή,
 • το ΠΔΕ υποεκτελείται;

Συνεπώς, υφίσταται αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων, δηλαδή το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας μειώνεται.

Επιπλέον, η συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου στην ανάπτυξη διατηρείται αρνητική, αφού η αύξηση στο σκέλος των εξαγωγών αντισταθμίζεται από την αύξηση που συνεχίζεται στις εισαγωγές, οι οποίες παραμένουν υψηλότερες σε όγκο.

Και ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βραχυπρόθεσμα, αφού ένα τμήμα των εισαγωγών είναι απαραίτητο για τη στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, μεσομακροπρόθεσμα η αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου είναι ανησυχητική.

 

Κυρίες και κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είναι η στιγμή να σχεδιάσουμε, με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση, την επόμενη ημέρα.

Επόμενη ημέρα που πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, η οποία, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια.

Εμπόδια, που βάζει η σημερινή Κυβέρνηση, και τα οποία διατηρούν την ελληνική οικονομία εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια.

Εμπόδια όπως είναι η έντονη γραφειοκρατία και η πολυνομία, το υψηλό κόστος δανεισμού, η αδυναμία άσκησης πολιτικών επιθετικής προώθησης σε ξένες αγορές, η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ, η έλλειψη υποδομών (κυρίως μεταφοράς προϊόντων), το υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η υπερφορολόγηση.

Υπερφορολόγηση που διέλυσε τη μεσαία τάξη, φτωχοποίησε την κοινωνία και «εκτόξευσε» τις οφειλές των πολιτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Και έρχεται σήμερα η Κυβέρνηση, με μεγάλη καθυστέρηση, να φέρει μία ρύθμιση που δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, θέτει εισοδηματικά κριτήρια ακόμη και για μικρές σχετικά οφειλές, προβλέπει πολύ λίγες δόσεις για τις επιχειρήσεις και δεν επιβραβεύει τη συνέπεια.

Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να παραμένει μια σπάνια περίπτωση «μικρής ημίκλειστης» οικονομίας, με το μερίδιο του εξαγωγικού τομέα στο ΑΕΠ της να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αρκετά μικρότερο σε σχέση με άλλες «μικρές» οικονομίες, όπως είναι αυτή της Πορτογαλίας.

Απαιτείται, συνεπώς, η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωμένου σχεδίου.

Σχέδιο που θα αυξάνει την ποσότητα και θα βελτιώνει τη σύνθεση και την ποιότητα του πλούτου της χώρας.

Σχέδιο που θα ενισχύει την προσφορά στην οικονομία, με τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Σχέδιο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.

Σχέδιο που θα αναστρέφει τη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του πληθυσμού της χώρας.

Σχέδιο που θα βοηθάει τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας, εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης.

 

Σχέδιο με βασικούς άξονες:

1ον. Την απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογίας, μέσω της γενναίας μείωσης φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων με:

 • Μεγαλύτερη και εμπροσθοβαρή μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων.
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους.
 • Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ στους εξαγωγείς.
 • Δημιουργία «Λευκού Μητρώου Ασφαλιστικού Συστήματος».

Κάποιες μάλιστα από τις προτάσεις του σχεδίου μας, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, οι υπερ-αποσβέσεις για τις επενδύσεις κεφαλαίου, η μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα συνεταιριστικά σχήματα, περιλαμβάνονται και στις πρόσφατες κυβερνητικές προεκλογικές εξαγγελίες.

 

2ον: Την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλοεπενδυτικό και φιλοεξαγωγικό πρόσημο με:

 • Απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση του χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου για τις χρήσεις γης.
 • Δημιουργία ενιαίου φορέα για την προώθηση της εξωστρέφειας στον οποίο θα υπαχθούν και οι οικονομικοί/εμπορικοί ακόλουθοι. Ο φορέας αυτός θα προκύψει από ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών, θα έχει διοικητική αυτονομία και θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη διάγνωση των αναγκών και τη χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών.
 • Αναβάθμιση της οικονομικής/εμπορικής διπλωματίας με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.
 • Διεύρυνση του ωραρίου στα τελωνεία.
 • Βελτίωση των δικτύων και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
 • Αναβάθμιση των υποδομών που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, με στόχο την ανταγωνιστική διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων.
 • Αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας.
 • Ανάπτυξη ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας σε στενότερη σχέση με τις επιχειρήσεις, με στόχο τον μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων τους σε διεθνώς ανταγωνιστικά, ελκυστικά και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος τριών πυλώνων.
 • Δημιουργία ενός καλύτερου και όχι ενός μεγαλύτερου κράτους, με απλούστερες δομές, σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες αξιολόγησης, και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

 

3ον. Την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με:

 • Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου.
 • Πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.
 • Αξιοποίηση εξωτραπεζικών εργαλείων και εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές.
 • Σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπερασματικά, αυτό το σχέδιο θα ενδυναμώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, θα τονώσει τις εξαγωγές και θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της χώρας, που έως τώρα κυριαρχείται από κλάδους μέτριας και χαμηλής τεχνολογίας, και στην αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου και της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου όμως απαιτεί μία μεταρρυθμιστική, σοβαρή, υπεύθυνη, συνεκτική και αξιόπιστη Κυβέρνηση.

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.

TwitterInstagramYoutube