ΙΚΑ

Ερώτηση για τα προβλήματα στελέχωσης των ιατρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Νομό Φθιώτιδας

Από τον Αύγουστο του 2010, έληξαν σταδιακά οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών του ΙΚΑ στο Νομό Φθιώτιδας. Στις αρχές Οκτωβρίου 2010, έληξαν και οι τελευταίες συμβάσεις έργου των ιατρών που υπηρετούσαν στα διάφορα ιατρεία που υπάγονται στη νομαρχιακή μονάδα του ΙΚΑ Λαμίας. Με τη λύση και των τελευταίων συμβάσεων, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι εμφανή και σοβαρά. Λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στα ιατρεία του ΙΚΑ Φθιώτιδας, οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος υφίστανται ταλαιπωρία και η εξυπηρέτησή τους καθίσταται πλέον δυσχερής. Άλλωστε, το ζήτημα της στελέχωσης των ιατρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, δεν αφορά σε έκτακτες ανάγκες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, αλλά σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες περίθαλψης των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/45/9004/24-09-2010 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, η σύναψη μίσθωσης έργου 12 μηνών με χίλιους τετρακόσιους (1400) ιατρούς και οδοντιάτρους.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) στις 22.11.2010, εξαγγέλθηκε η πρόσληψη 1.000 ιατρών και οδοντιάτρων μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, μέσω δωδεκάμηνων συμβάσεων έργου, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του ΙΚΑ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στις 25.11.2010 ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ, η έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου 12 μηνών για τη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, ενώ στις 6.12.2010, εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις για τη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Νομού Φθιώτιδας;

2) Αναμένεται η έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου με ιατρούς και οδοντιάτρους και για τη Διοικητική Περιφέρερεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα το Νομό Φθιώτιδας; Εάν ναι, υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα;

TwitterInstagramYoutube