ΚΕΕ

Εισήγηση επί της Ερώτησης για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των ΚΕΕ

Κυρία Υπουργέ,

Συμμερίζομαι και συνυπογράφω τα λεγόμενά σας για την ιδιαίτερη σημασία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) και της Δια Βίου Μάθησης.

Ιδιαίτερη σημασία τόσο για την αναπτυξιακή διαδικασία όσο και για την απασχόληση και την ευημερία των πολιτών και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη σημασία που αποτέλεσε βασικό άξονα πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν.Δ., η οποία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ευρύτερα της δια βίου μάθησης, προχώρησε με σχέδιο, αποφασιστικότητα, ταχύ ρυθμό και απόλυτο σεβασμό σε κάθε ευρώ των ελλήνων και των άλλων φορολογουμένων πολιτών, και στη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος κατάρτισης, προσφέροντας υπηρεσίες δια βίου μάθησης δωρεάν, με άριστη ποιότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

 

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2005 (Ν.3369/2005):

  • οριοθέτησε το πεδίο της δια βίου μάθησης,
  • εδραίωσε, για πρώτη φορά στη χώρα, το σύστημα της εκπαίδευσης των ενηλίκων,
  • έδωσε τη δυνατότητα προσφοράς εκπαιδευτικού έργου υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες της χώρας μας,
  • ίδρυσε και λειτούργησε δομές δια βίου μάθησης σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας.

 

Το 2008 έγινε εγκαίρως ο σχεδιασμός και υποβλήθηκε η πρόταση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Έγινε προέγκριση του σχεδιασμού και με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής και απόλυτη διαφάνεια (κανονιστικό πλαίσιο, ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, ανακοινώσεις στο διαδίκτυο κ.α.) άρχισε η συγκρότηση του μηχανισμού για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Όλες οι ανανεώσεις γινόντουσαν με το αποδεκτό της πρότασης από τη διαχειριστική αρχή και υπό την αίρεση της ένταξης.

 

Έτσι, στο πλαίσιο του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργήθηκαν την περίοδο 2004 –2009 56 κτιριακές υποδομές, ενώ την περίοδο 2000 – 2004 είχαν γίνει μόλις 5 κτιριακές παρεμβάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 1.866%.

 

Επίσης, την περίοδο 2004 – 2009 το σύστημα εκπαίδευσης των ενηλίκων εκπαίδευσε πανελλαδικά περίπου 750.000 άτομα, έναντι 150.000 που είχαν εκπαιδευτεί κατά τη χρονική περίοδο 2000 – 2004. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 350%.

 

Ειδικότερα για τα ΚΕΕ, στη χώρα συγκροτήθηκαν 58 Κέντρα, έχοντας 100% κάλυψη σε επίπεδο χώρας, και εκπαιδεύτηκαν την περίοδο 2004 – 2009 περίπου 240.000 πολίτες, ενώ κατά την περίοδο 2000 – 2004 της διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπαιδεύτηκαν μόλις 10.500 πολίτες. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 2.193%.

 

Επιπροσθέτως, σημειώνω ότι σχεδίασε και εφάρμοσε πιλοτικά με επιτυχία «εθνικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας», στα ΚΕΕ, σε όλες τις δομές και τα προγράμματα δια βίου μάθησης,  με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης. Με ενδιαφέρον διαπιστώνουμε την πρόθεσή σας να επεκτείνετε το θεσμό και στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης.

 

Κυρία Υπουργέ,

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα λίγα από το σημαντικό έργο που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ν.Δ.

Έργο που συνετέλεσε στο να καταφέρει η Ελλάδα από ουραγός στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμά μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο, όμως, που «παγώνει» και υποβαθμίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας τον Οκτώβριο του 2009.

Είναι θετικό, βέβαια, το γεγονός ότι μετά την Ερώτησή μας, αλλά μόλις τον προηγούμενο μήνα, αποπληρώθηκαν οι δαπάνες του 2009 στα ΚΕΕ και στις Σχολές Γονέων, ενώ μόλις πρίν από 3 μέρες αποπληρώθηκαν και οι δαπάνες για το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ύστερα από παρέμβαση μεταξύ άλλων και του Συνήγορου του Πολίτη.

 

Ωστόσο:

 

  1. Παραμένουν ήδη 4 μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι όλων των προγραμμάτων για το 2010, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στελεχών, εκπαιδευτών, προμηθευτών, κτλ.
  2. Ανεστάλη επ αόριστον, με απόφασή της Υπουργού, η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο ήταν έργο ενοποίησης του τρόπου πρόσληψης εκπαιδευτών σε δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του ΟΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
  3. Καθυστέρησε και καθυστερεί απελπιστικά η υλοποίηση των προγραμμάτων και των μαθημάτων, καθώς από τον Οκτώβριο που αναλάβατε την εξουσία, μόλις το Μάρτιο ξεκίνησαν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να εργάζονται στα ΚΕΕ, ενώ μόλις τέλη Φεβρουαρίου ξεκίνησε η επάνδρωση των ΣΔΕ με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά κενά σε ειδικότητες.
  4. Αλλάζουν ξαφνικά οι διάρκειες των συμβάσεων, καθώς ενώ στην προκήρυξη 13575/14.07.2009  για πρόσληψη στελεχών των ΚΕΕ οριζόταν ότι η διάρκεια της σύμβασής τους θα είναι μέχρι 30/6/2011, η σύμβαση που δόθηκε στους επιτυχόντες να υπογράψουν είναι μέχρι 31/7/2010.
  5. Διατηρείται μία έντονη φημολογία για την προσβολή των συμβάσεων όλων των εργαζομένων στο ΙΔΕΚΕ, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι στις 30.06.2011, η οποία δεν διαψεύδεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Κυρία Υπουργέ

Σ’ όλα αυτά απαιτείται μία ξεκάθαρη απάντηση.

Απαιτείται η διατύπωση μίας ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης για τη συνέχεια του μεγάλου έργου που έγινε επί Ν.Δ. στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης 

Στη χώρα μας, έχουμε πλεόνασμα λόγων και επικοινωνίας και έλλειμμα έργων.

Οι συνέπειες είναι σε όλους μας γνωστές.

Ερώτηση για τη Δια Βίου Μάθηση

Η Δια Βίου Μάθηση (Life Long Learning) αποτελεί βασικό συντελεστή, κατά την επιστήμη και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Φορέας υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση αποτελεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ο οποίος χειρίζεται το πεδίο της αρχικής κατάρτισης.

Είναι γεγονός, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι κατά την περίοδο 2004-2009 επιτελέστηκε σημαντικότατο έργο στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης

Γι αυτό προκάλεσε κατάπληξη αλλά και απορία η αξιολογική κρίση της Υπουργού κ. Διαμαντοπούλου που εξέφρασε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, κατά την εκπομπή του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε στις 18/02/2010. Η απορία γίνεται μεγαλύτερη λόγω του ότι η κ. Διαμαντοπούλου είχε διατελέσει κατά το παρελθόν Γενική Γραμματέας της εν λόγω Γραμματείας. 

Συγκεκριμένα:

1. Δήλωσε πως η Διά Βίου μάθηση «λειτουργεί χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί»

Η αλήθεια είναι ότι την Περίοδο 2004-2009 το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης συστηματοποιήθηκε και με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων θωρακίστηκε (ν.3699/2008, 3687/2008, 3577/2007, 3614/2007, 3386/2005, 3369/2005, 3263/2004). Με Κοινές Υπουργικές καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις αντιμετωπίσθηκαν ζητήματα όπως πχ η εκπαίδευση και πιστοποίηση των μεταναστών στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, η εκπαίδευση η πιστοποίηση και η διαχείριση εθνικού μητρώου εκπαιδευτών διά βίου μάθησης κλπ.

2. Δήλωσε επίσης ότι  «Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι ένας θεσμός της Δια Βίου Μάθησης που είναι τελείως τυχαίος και δεν έχει προγράμματα….»

Η αλήθεια είναι ότι στα 10 Κέντρα Εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργούσαν υπο μορφήν προγράμματος την περίοδο 2000-2004 κατά την περίοδο 2004-2009 θεσμοθετήθηκαν (ν. 3369/2005) ως δομές παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησηςς και συγκροτήθηκαν 58 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλους τους νομούς της χώρας. Βασικός σκοπός της λειτουργίας τους είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των ενηλίκων πολιτών ή την απόκτηση νέων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Τα προγράμματά διάρκειας μέχρι ενός έτους παρέχονται δωρεάν στους πολίτες σε μία πληθώρα θεματικών ενοτήτων όπως: ελλ. Γλώσσα, ευρωπαϊκές γλώσσες, ιστορία, μαθηματικά και στατιστική, πληροφορική, οικονομία και διοίκηση, δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, τέχνες, προγράμματα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες κλπ. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως τις αρχές του 2009 ανέρχεται σε 260.975 έναντι περίπου 10.000 κατά την προηγούμενη τετραετία (αύξηση περίπου 2.300%). Από το ΕΣΠΑ είχε διασφαλισθεί χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία για 340.000 θέσεις εκπαίδευσης.

3. Δήλωσε ότι «οι άνθρωποι που εργάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι απλήρωτοι εδώ και 2,5 χρόνια»

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε εργαζόμενος στις δομές της Δια Βίου Μάθησης που να μην έχει πληρωθεί ως τις αρχές του 2009. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι πληρωμές γίνονταν κανονικά με χρήματα που προέρχονταν τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από το ΕΠΕΑΕΚ.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζουμε ότι κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμανλή:

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (έναντι 17 κατά την προηγούμενη τετραετία), 6 εκ των οποίων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων. Με τα 70 παραρτήματα που άρχισαν να λειτουργούν από το καλοκαίρι του 1980 καλύπτονταν οι  ανάγκες των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να ολοκληρώσει την 9ατή υποχρεωτική εκπαίδευση. [το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί 2 διδακτικά έτη. Παρέχουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών από το 2004 ως το καλοκαίρι του 2009 ανέρχεται σε 17.310 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 ήταν 1.829. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκε και λειτούργησε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕΔΒΜΑΠ) με [Κεντρική Μονάδα στο Αιγάλεω και 27 Κόμβοι σε όλη την χώρα κυρίως στην παραμεθόριο και τη  νησιωτική]. Το σύνολο των εκπαιδευθέντων πολιτών σε προγράμματα ετήσιας διάρκειας, κατά το πρότυπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από το 2004 ως το 2009 ανέρχεται σε 3.650 ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 8.466 θέσεις εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 58 Σχολές Γονέων σε όλους τους νομούς της χώρας. Παρείχαν 10 εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές: οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, Υγεία και Οικογένεια, Διαφυλικές Σχέσεις, Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, Παιδία και Νέες Τεχνολογίες, Οικιακή Οικονομία, συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Συμβουλευτικές γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.α. Στις δομές των Σχολών Γονέων εκπαιδεύτηκαν, από το 2004 ως το 2009 50.035 πολίτες ενώ την περίοδο 2000-2004 στις 10 υπολειτουργούσες 4.514, πολίτες. Παράλληλα, από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την επόμενη τριετία 29.030 θέσεις εκπαίδευσης.

Σχεδιάσθηκε το 2008 και συγκροτήθηκε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  [Κεντρική Μονάδα και 27 Περιφερειακές Μονάδες]. Εκπαιδεύτηκαν 2.236 εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ από το ΕΣΠΑ είχαν διασφαλισθεί για την πρώτη τριετία 64.139 θέσεις εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε τομείς αιχμής στους οποίους η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει υστερήσεις και προβλήματα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μία σειρά από αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «ΗΡΩΝ-εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες»,  το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό», το πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ-Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας» στα οποία εκπαιδεύτηκαν πάνω από 140.000 πολίτες την περίοδο 2004-2009 ενώ παράλληλα είχε εξασφαλισθεί η συνέχειά τους από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση κτιριακών υποδομών σύγχρονα εξοπλισμένων σε όλη την επικράτεια με σεβασμό σε κάθε ευρώ των Ελλήνων και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 56 κτιριακές υποδομές συνολικού εμβαδού 27.378 τ.μ, συνολικού προϋπολογισμού 20.496.379 ευρώ έναντι τριών την προηγούμενη τετραετία (για τις οποίες είχαν δαπανηθεί 745.000 ευρώ για μελέτες και επιβλέψεις ενώ για τις 56 δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ).

Κριτήριο του σημαντικού έργου είναι ότι περίπου 1.000.000 πολίτες άντλησαν υπηρεσίες δια βίου μάθησης σε διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα (είχε σχεδιασθεί και τεθεί σε εφαρμογή σύστημα διασφάλισης ποιότητας) από το ΥΠΕΠΘ την περίοδο 2004-2009.

Είναι ως εκ τούτων απορίας άξιον γιατί η κ. Υπουργός επιχειρεί να απαξιώσει το έργο και υποτιμά τον κόπο τόσο των στελεχών σχεδιασμού και διοίκησης, των χιλιάδων επιστημόνων-εκπαιδευτών  αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευθέντων αντί να προσανατολισθεί στη συμπλήρωση του συστήματος και στην αξιοποίηση της μεγάλης εμπειρίας που για πρώτη φορά αποκτήθηκε στη χώρα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω

Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι

η κ. Υπουργός 

1)      Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για το θεσμό;

2)      Θα μπει στον πειρασμό να καταργήσει τις υφιστάμενες δομές;

3)      Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί των εργαζομένων;

4)      Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων των δομών της δια βίου εκπαίδευσης ή θα τους οδηγήσει στην ανεργία, όπως έπραξε η Κυβέρνηση με άλλες ομάδες εργαζομένων ή εκπαιδευομένων (πχ. STAGE κλπ.)

5)      Ποιο έργο, ποσοτικό και ποιοτικό, παρήχθη από την κυβέρνηση τους τελευταίους πέντε μήνες;

Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτή Υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα και συμμετοχή ακόμη εννέα Βουλευτών της Ν.Δ. κατατέθηκε (23.12.2009), ερώτηση προς τις Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Διαμαντοπούλου, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Κατσέλη, αναφορικά με τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) όλης της χώρας. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των ενήλικων πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς κατά την περίοδο 2004  – 2008  εκπαιδεύτηκαν 240.975 πολίτες με χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ. και το Ελληνικό Δημόσιο. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των ΚΕΕ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013» στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 – 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν ως αποτέλεσμα τη καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε, ενώ τα στελέχη τους και οι εκπαιδευτές δεν αμείβονται αν και απρόσκοπτα ασκούν τα καθήκοντά τους με οκτάωρη καθημερινή και αποκλειστική εργασία. Μεγαλύτερο, όμως, πλήγμα για το φορέα αποτελεί η αδυναμία των στελεχών των 58 Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας καθώς και της ομάδας έργου που τα συντονίζει πανελλαδικά, να ανταποκριθούν στα καθημερινά αιτήματα πληθώρας πολιτών που επικοινωνούν και επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την έναρξη των τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2009 – 2010. Έντονος προβληματισμός εκφράζεται και από τα στελέχη των Κ.Ε.Ε. για το εργασιακό τους μέλλον, αφού εργάζονται με συμβάσεις έργου οι οποίες – σύμφωνα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις – αναμένεται να καταργηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.»

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. ζητούν από τις Υπουργούς να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν τα Υπουργεία καθώς και το χρονικό ορίζοντά τους, αναφορικά με την επανέναρξη της χρηματοδότησης των Κ.Ε.Ε., την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους τρίτους, τα στελέχη και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, την άμεση έναρξη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα καθώς και τη θεσμική – νομοθετική κατοχύρωση των Κ.Ε.Ε. με την άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Αναφορά για τη στασιμότητα της έναρξης των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης στο Νομό Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα των Στελεχών της Δια Βίου Μάθησης του Νομού Φθιώτιδας και ειδικότερα, των στελεχών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας & Φυλακών Δομοκού, του Κ.Ε.Ε Φθιώτιδας, του Προγράμματος ‘ΗΡΩΝ’ και του Προγράμματος Κ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.ΑΠ, αναφορικά με τη στασιμότητα της έναρξης των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ) στο Νομό Φθιώτιδας, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σήμερα λόγω της μη χρηματοδότησης των προγραμμάτων και της απαγόρευσης από το υπουργείο για υπογραφές συμβάσεων, δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση για κανέναν εκπαιδευτή και στέλεχος, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί ούτε ένα πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα στο Νομό Φθιώτιδας, η εικόνα που παρουσιάζεται, κατά Δομή και προγράμματα του Ι.Δ.Ε.ΚΕ, γεννά ανησυχητικά  ερωτήματα τόσο για τη λειτουργία των προγραμμάτων όσο και για την τύχη των στελεχών της Δια Βίου Μάθησης.

Ειδικότερα, στο Κ.Ε.Ε Φθιώτιδας, δεν υπάρχουν Εκπαιδευτές, δεν υπάρχει η Αίτηση συμμετοχής των ενηλίκων και δεν είναι γνωστό αν και πότε θα αρχίσουν τα προγράμματα.

Πολλά στελέχη και εκπαιδευτές, αν και εξακολουθούν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, παραμένουν απλήρωτοι για μήνες (Κ.Ε.Ε, Σχολές Γονέων, Κ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.ΑΠ., Πρόγραμμα ‘ΗΡΩΝ’, Πρόγραμμα ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’).

Εξαιτίας όλων των ανωτέρω, τα στελέχη της Δια Βίου Μάθησης Φθιώτιδας ζητούν την υποστήριξη της Πολιτείας για την εξεύρεση άμεσης λύσης στα προβλήματά τους.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο του ζητήματος.

InstagramYoutube