Κοινωνική Πολιτική

Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση για τις πιστώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για βοηθήματα περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τις πιστώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για βοηθήματα περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής:

«Η συνεισφορά των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην κοινωνική πολιτική της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσω της χορήγησης βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες του τόπου, η επιχορήγηση των οποίων πραγματοποιείται μέσα από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που αποδίδονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας. Έτσι, η Κυβέρνηση της Ν.Δ., αναγνωρίζοντας τη μεγάλη κοινωνική σημασία των πρωτοβουλιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αύξησε τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού για βοηθήματα περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας από 117 εκ. ευρώ το 2004 στα 738 εκ. ευρώ το 2009. Προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε, σε πρώτη φάση, και η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ η οποία στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του 2010 προχώρησε σε αύξηση των εν λόγω πόρων στα 791,5 εκ. ευρώ για το 2010. Παρ’ όλα αυτά, οι μετέπειτα πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ακυρώνουν και αποδομούν τις όποιες αρχικές προθέσεις της, δημιουργώντας ένα κοινωνικό πρόβλημα με τεράστιες διαστάσεις. Ειδικότερα, με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.Π. 2/4431/21-1-2010) τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του 2010 και μειώθηκαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πιστώσεις όλων των φορέων και ειδικών φορέων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 10%, ενώ με την μετέπειτα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.Π. 2/6895/0020/3-2-2010) ορίστηκε η διάθεση όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2010 σε 8% ανά μήνα. Αποτέλεσμα των εν λόγω αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών είναι να συρρικνωθούν σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι των νομαρχιών για κοινωνικές και προνοιακές παροχές, καθώς, παράλληλα με τη μείωση κατά 10% των πιστώσεων, το όριο του 8% περιορίζει καθοριστικά τη δυνατότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων να αντλήσουν πόρους από άλλες πιστώσεις, πρακτική στην οποία κατέφευγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε αντίθεση, όμως, με τη μείωση στους συγκεκριμένους πόρους που επιδιώκει και προσδοκά η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ ο αριθμός και οι ανάγκες των επιδοματούχων δεν επιδέχεται ουδεμία μείωση. Συνάμα, δε δύναται, σε καμία περίπτωση, να πραγματοποιηθεί ο όποιος διαχωρισμός μεταξύ των δικαιούχων για το ποιοι θα πληρωθούν έγκαιρα και ποιων η πληρωμή θα μετατοπιστεί αργότερα, αφού η επιχορήγηση δε θα επαρκεί για όλους

Συνεπώς, ο κ. Σταϊκούρας, συνυπολογίζοντας την ανελαστικότητα της υποχρέωσης καταβολής των εν λόγω επιδομάτων αλλά και τις προγραμματικές και μετεκλογικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ περί κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, επιθυμεί να ενημερωθεί από τον Υπουργό Οικονομικών εάν σκοπεύει να εξαιρέσει την εν λόγω κατηγορία επιχορήγησης του κρατικού προϋπολογισμού από τους περιορισμούς που επιφέρουν οι τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας ζητά να ενημερωθεί για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη και ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων της πατρίδας μας που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κατάσταση.

TwitterInstagramYoutube