Νέοι Αγρότες

Δελτίο Τύπου για την Επίκαιρη Επερώτηση για το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε, μαζί με άλλους Βουλευτές της Ν.Δ., επίκαιρη επερώτηση προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Ειδικότερα, η επερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, Μέτρο 112 του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής προκηρύχθηκε στην αρχή του 2009 και η υποβολή προτάσεων διήρκεσε έως 15.07.09. Στο πρόγραμμα υπέβαλλαν αίτηση ένταξης 8.500 υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Ο αρχικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανερχόταν στα 100εκ. ευρώ και επαρκούσε για την κάλυψη περίπου 2.800 υποψηφίων ενώ για την ικανοποίηση όλων των υποψηφίων απαιτούνταν συνολικά περίπου 285εκ. ευρώ. Η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αύξησε τον προϋπολογισμό του Μέτρου κατά 175εκ. ευρώ, ανεβάζοντάς τον στα 275εκ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων. Οι αυξημένες αυτές δαπάνες που προέκυπταν με την 11316/3-9-09 απόφαση του ΥΠΑΑΤ θα καλύπτονταν από εγκεκριμένες πιστώσεις της υπ’ αριθ. 704/2008 ΚΥΑ. Επιπλέον, έγινε νέα κατανομή της αυξημένης δαπάνης του Μέτρου 112 κατά περιφέρεια, η οποία και κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, τον τύπο και τους υποψηφίους. Οι αρμόδιες επιτροπές κατάρτισαν καταλόγους δικαιούχων και οι υποψήφιοι προχώρησαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους (εκμίσθωση αγρών, καλλιεργητικές εργασίες).

Ωστόσο, η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μην προχωρήσει στην αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου με τη μη έγκριση των αποφάσεων της προηγούμενης ηγεσίας. Πρόκειται για ένα ακόμα κυβερνητικό μέτρο που πλήττει τον πρωτογενή τομέα. Τη στιγμή που η δύσκολη οικονομική συγκυρία ασκεί μεγάλη πίεση στο αγροτικό εισόδημα, το ΥΠΑΑΤ αδυνατεί να στηρίξει τους νέους ανθρώπους της υπαίθρου, σε μια κρίσιμη επιλογή της ζωής τους.  Η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί, καθώς κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ειδικότερα των αγροτών προς το κράτος και εντείνει την κοινωνική αδικία αφού οι υποψήφιοι νέοι αγρότες, προκειμένου να δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έπρεπε να έχουν ήδη εγκατασταθεί στη γεωργία πριν υποβάλλουν φάκελο καταβάλλοντας, με δικά τους χρήματα το σχετικό κόστος. Επίσης, η προηγούμενη προκήρυξη του Προγράμματος των Νέων Αγροτών ήταν το 2006, οπότε ήταν λογικό να έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός υποψηφίων την τελευταία τριετία και επιπλέον, εξ’ ορισμού του προγράμματος, τουλάχιστον οι περισσότεροι νέοι αγρότες που ήδη υπέβαλαν υποψηφιότητα δεν θα μπορούν να υποβάλλουν φάκελο, ξανά λόγω υπέρβασης του δεκατετραμήνου από την ημερομηνία εγκατάστασης στη γεωργία.»

Στην επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. τονίζουν πως πρέπει όχι απλώς να ικανοποιηθούν όλοι οι υποψήφιοι, αλλά και να ενισχυθεί το Μέτρο με επιπλέον κονδύλια ώστε να φτάσει ο αριθμός των νέων αγροτών στις 12.000 μέχρι το 2013, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Επιπλέον, ζητούν από την Υπουργό να ενημερωθούν για το εάν προτίθεται να εντάξει στο Μέτρο 112 της Εγκατάστασης Νέων Αγροτών τους 8.500 νέους αγρότες, τους οποίους οι γνωμοδοτικές επιτροπές των οικείων Περιφερειών είχαν κρίνει θετικά και είχαν αποδεχτεί την ένταξή τους στο πρόγραμμα, καθώς και για το σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης των λοιπών βοηθητικών μέτρων όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση και τα σχέδια βελτίωσης, ώστε να μπορέσουν οι νέοι αγρότες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και να ορθοποδήσουν στις νέες τους εκμεταλλεύσεις.

TwitterInstagramYoutube