Ομιλία

Αύριο, Τετάρτη, η Εκδήλωση του Χρ. Σταϊκούρα για τις Γυναίκες

Αύριο, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιήσει Εκδήλωση για τις Γυναίκες ο Τομεάρχης Οικονομικών και Υποψήφιος Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9-11.

Σας περιμένουμε!

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ομιλία στο 7th Greek Export Forum | 9.5.2019

 

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, την «Ethos Events», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal «banks.com.gr» και το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ», για την τιμητική πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση και να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς και για το στρατηγικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι εξαγωγές στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Εξαγωγές που συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση του πλούτου, στην τόνωση της απασχόλησης και στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Οι συνθήκες που επικρατούν στο σημερινό αβέβαιο και γεμάτο κινδύνους διεθνές περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αντιαναπτυξιακή πολιτική που ακολουθεί επί τετραετίας η σημερινή Κυβέρνηση, δεν ευνοούν την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Διεθνές περιβάλλον που κυριαρχείται από τις ασθενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις συνεχείς αλλαγές γεωπολιτικών συσχετισμών, την απειλή του εμπορικού προστατευτισμού, την ευπάθεια πολλών αναδυόμενων οικονομιών στο ενδεχόμενο αποστροφής των διεθνών επενδυτών προς τον κίνδυνο, την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, την αβεβαιότητα για τον τρόπο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενώ στο εσωτερικό η Κυβέρνηση, αποδεδειγμένα επί τετραετίας, αδυνατεί να επιτύχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, να βελτιώσει τη σύνθεση του πλούτου, να ενισχύσει την προσφορά στην οικονομία, να ενεργοποιήσει εγχώριες επενδύσεις, να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις και να υλοποιήσει αποκρατικοποιήσεις.

Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με το προεκλογικό «πακέτο» μέτρων που «άρον – άρον» εξήγγειλε η Κυβέρνηση, το οποίο ακουμπά κατά κύριο λόγο την πλευρά της ζήτησης και δεν αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων όσο και το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που υπέβαλε η Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρείται προς τα κάτω το 2019, και αναμένεται ασθενικός μέχρι το 2022.

Ενώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου όχι μόνο δεν αυξήθηκε το 2018, αλλά μειώθηκε κατά 12%, με την αύξηση που είχε προβλεφθεί για το 2019 να ψαλιδίζεται κατά 1/3.

Και πώς να μην συμβαίνει αυτό, όταν:

 • 29 νέοι φόροι έχουν επιβληθεί,
 • οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διογκωθεί,
 • μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται,
 • ανακύπτουν διαρκώς εμπόδια στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων,
 • κεφαλαιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται,
 • η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι χαμηλή και αργή,
 • το ΠΔΕ υποεκτελείται;

Συνεπώς, υφίσταται αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων, δηλαδή το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας μειώνεται.

Επιπλέον, η συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου στην ανάπτυξη διατηρείται αρνητική, αφού η αύξηση στο σκέλος των εξαγωγών αντισταθμίζεται από την αύξηση που συνεχίζεται στις εισαγωγές, οι οποίες παραμένουν υψηλότερες σε όγκο.

Και ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βραχυπρόθεσμα, αφού ένα τμήμα των εισαγωγών είναι απαραίτητο για τη στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, μεσομακροπρόθεσμα η αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου είναι ανησυχητική.

 

Κυρίες και κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είναι η στιγμή να σχεδιάσουμε, με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση, την επόμενη ημέρα.

Επόμενη ημέρα που πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, η οποία, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια.

Εμπόδια, που βάζει η σημερινή Κυβέρνηση, και τα οποία διατηρούν την ελληνική οικονομία εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια.

Εμπόδια όπως είναι η έντονη γραφειοκρατία και η πολυνομία, το υψηλό κόστος δανεισμού, η αδυναμία άσκησης πολιτικών επιθετικής προώθησης σε ξένες αγορές, η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ, η έλλειψη υποδομών (κυρίως μεταφοράς προϊόντων), το υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με τον ανταγωνισμό και η υπερφορολόγηση.

Υπερφορολόγηση που διέλυσε τη μεσαία τάξη, φτωχοποίησε την κοινωνία και «εκτόξευσε» τις οφειλές των πολιτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Και έρχεται σήμερα η Κυβέρνηση, με μεγάλη καθυστέρηση, να φέρει μία ρύθμιση που δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, θέτει εισοδηματικά κριτήρια ακόμη και για μικρές σχετικά οφειλές, προβλέπει πολύ λίγες δόσεις για τις επιχειρήσεις και δεν επιβραβεύει τη συνέπεια.

Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να παραμένει μια σπάνια περίπτωση «μικρής ημίκλειστης» οικονομίας, με το μερίδιο του εξαγωγικού τομέα στο ΑΕΠ της να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αρκετά μικρότερο σε σχέση με άλλες «μικρές» οικονομίες, όπως είναι αυτή της Πορτογαλίας.

Απαιτείται, συνεπώς, η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωμένου σχεδίου.

Σχέδιο που θα αυξάνει την ποσότητα και θα βελτιώνει τη σύνθεση και την ποιότητα του πλούτου της χώρας.

Σχέδιο που θα ενισχύει την προσφορά στην οικονομία, με τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Σχέδιο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.

Σχέδιο που θα αναστρέφει τη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του πληθυσμού της χώρας.

Σχέδιο που θα βοηθάει τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας, εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης.

 

Σχέδιο με βασικούς άξονες:

1ον. Την απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογίας, μέσω της γενναίας μείωσης φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων με:

 • Μεγαλύτερη και εμπροσθοβαρή μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων.
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους.
 • Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ στους εξαγωγείς.
 • Δημιουργία «Λευκού Μητρώου Ασφαλιστικού Συστήματος».

Κάποιες μάλιστα από τις προτάσεις του σχεδίου μας, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, οι υπερ-αποσβέσεις για τις επενδύσεις κεφαλαίου, η μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα συνεταιριστικά σχήματα, περιλαμβάνονται και στις πρόσφατες κυβερνητικές προεκλογικές εξαγγελίες.

 

2ον: Την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλοεπενδυτικό και φιλοεξαγωγικό πρόσημο με:

 • Απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση του χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου για τις χρήσεις γης.
 • Δημιουργία ενιαίου φορέα για την προώθηση της εξωστρέφειας στον οποίο θα υπαχθούν και οι οικονομικοί/εμπορικοί ακόλουθοι. Ο φορέας αυτός θα προκύψει από ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών, θα έχει διοικητική αυτονομία και θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη διάγνωση των αναγκών και τη χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών.
 • Αναβάθμιση της οικονομικής/εμπορικής διπλωματίας με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.
 • Διεύρυνση του ωραρίου στα τελωνεία.
 • Βελτίωση των δικτύων και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
 • Αναβάθμιση των υποδομών που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, με στόχο την ανταγωνιστική διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων.
 • Αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας.
 • Ανάπτυξη ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας σε στενότερη σχέση με τις επιχειρήσεις, με στόχο τον μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων τους σε διεθνώς ανταγωνιστικά, ελκυστικά και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος τριών πυλώνων.
 • Δημιουργία ενός καλύτερου και όχι ενός μεγαλύτερου κράτους, με απλούστερες δομές, σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες αξιολόγησης, και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

 

3ον. Την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με:

 • Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου.
 • Πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.
 • Αξιοποίηση εξωτραπεζικών εργαλείων και εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές.
 • Σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Συμπερασματικά, αυτό το σχέδιο θα ενδυναμώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, θα τονώσει τις εξαγωγές και θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της χώρας, που έως τώρα κυριαρχείται από κλάδους μέτριας και χαμηλής τεχνολογίας, και στην αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου και της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών.

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου όμως απαιτεί μία μεταρρυθμιστική, σοβαρή, υπεύθυνη, συνεκτική και αξιόπιστη Κυβέρνηση.

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.

Δελτίο τύπου με αποσπάσματα από την ομιλία σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΒΕ

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΓΣΕΒΕΕ για την τιμητική πρόσκληση που μου απηύθυνε να παραστώ και να καταθέσω, κωδικοποιημένα, ορισμένες σκέψεις, με αφορμή την 1ηΕτήσια Έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της.

Μία ποιοτική Έκθεση, με προστιθέμενη αξία για όλους μας, που αναδεικνύει τη θέση, το ρόλο, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα.

Μικρομεσαία επιχείρηση η οποία, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που της ασκήθηκαν την τελευταία δεκαετία μειώνοντας την ύπαρξή τους κατά 200.000, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας, επενδύοντας, καινοτομώντας, παράγοντας, εξάγοντας.

Αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στον πλούτο, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Και αυτό γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το 99,5% του συνόλου των επιχειρήσεων, προσφέρουν το 85% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και αντιπροσωπεύουν το 20% του ΑΕΠ της χώρας».

«Μία χώρα, για να ανταποκριθεί στο ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και για να πετύχει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης οφείλει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό, σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για το επιχειρείν, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, στην Ελλάδα, επί μακρόν, αντιμετωπίζουν σημαντικά εξωγενή προβλήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος συμμόρφωσης στη γραφειοκρατία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η δυσλειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σε αυτά προστίθενται και εγγενή προβλήματα, όπως είναι η δυσκολία διεύρυνσης της πελατειακής βάσης, η ποιοτική απόσταση σε επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ο κατακερματισμός και το μεγάλο πλήθος μικρών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη μικρή παραγωγικότητα, η περιορισμένη τεχνολογική εστίαση και η μη εκμετάλλευση της καινοτομίας.

Δυστυχώς, σε αυτά τα υπαρκτά, διαχρονικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, η σημερινή Κυβέρνηση, την τελευταία τετραετία, ήρθε να προσθέσει νέα ή να οξύνει υπάρχοντα.

Κωδικοποιώ:

 • Επέβαλε 29 νέους φόρους και διόγκωσε τις ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργώντας πρόβλημα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει και η Έκθεση, το φορολογικό και ασφαλιστικό κόστος της εργασίας αυξάνεται συνεχώς μετά το 2015, και ανέρχεται σήμερα το 41%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 36%.

 • Η εσωτερική στάση πληρωμών συνεχίζεται, οι οφειλές του Δημοσίου δεν εκκαθαρίζονται, νέες υποχρεώσεις δημιουργούνται, και οι επιστροφές φόρων προς τους ιδιώτες καθυστερούν, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.
 • Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο σύμφωνα και με την Έκθεσηαποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, συστηματικά υπο-εκτελείται.
 • Η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείωνείναι αργή, ο συντονισμός τους ανύπαρκτος και η απορροφητικότητα από τους τελικούς δικαιούχους, δηλαδή τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή.
 • Εμβληματικές επενδύσεις, όπωςείναι το Ελληνικό και η COSCO, αν και δρομολογήθηκαν, τελματώνουν, εξαιτίας κυβερνητικών ιδεοληψιών. Ενώ σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθηλώνονται, εξαιτίας δογματικών αγκυλώσεων.
 • Η ποιότητα των θεσμών διακυβέρνησης, συστηματικά,υποβαθμίζεται.

Κεφαλαιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται.

Η συνεχιζόμενη πιστωτική συρρίκνωση και το υψηλό κόστος δανεισμού επιβαρύνουν τη λειτουργία, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιο όμως είναι το αποτέλεσμα αυτών των κυβερνητικών πράξεων και παραλείψεων;

Η μεγέθυνση της οικονομίας να παραμένει αναιμική, το ιδιωτικό χρέος να διογκώνεται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασφυκτιούν και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας να υποχωρεί.

Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση αδυνατεί να δρομολογήσει την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Η όποια ισχνή μεγέθυνση στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση, η οποία μάλιστα ενισχύεται μέσω επιδομάτων και αποταμιεύσεων, και όχι μέσω της μείωσης της φορολογίας.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου υποχωρεί, και διαμορφώνεται στο επίπεδο του 1996 το 2018. Ενώ η καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου γίνεται και πάλι αρνητική, αφού η αύξηση των εισαγωγών είναι υψηλότερη αυτής των εξαγωγών.

Συνεπώς, όπως καταγράφει και η Έκθεση, υφίσταται αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων, δηλαδή το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας μειώνεται».

«Αυτές οι επισημάνσεις καταδεικνύουν αυτό που ολόκληρη η κοινωνία αντιλαμβάνεται:

Με τον σημερινό καπετάνιο και με αυτό το πλήρωμα, η χώρα, χωρίς πυξίδα, δεν θα βρει την Ιθάκη της.

Γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξουμε ρότα, άμεσα.

Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αποτελεσματικά και ασυμβίβαστα απέναντι στην παραίτηση, στο τέλμα και στην μετριότητα.

Απαιτείται στιβαρή ηγεσία, πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Σχέδιο το οποίο:

 • Θα ενισχύει την ποσότητα και θα βελτιώνει τη σύνθεση και την ποιότητα του πλούτου της χώρας, με επενδυτική πανστρατιά, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Θα αποφέρει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, για όλους τους πολίτες.
 • Θα βελτιώνει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια.
 • Θα διασφαλίζει την ατομική ελευθερία και προκοπή, αλλά και τη συλλογική ευημερία.
 • Θα στοχεύει σε ένα καλύτερο και πιο παραγωγικό Κράτος, στηριζόμενο στην οικοδόμηση μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας, το οποίο θα μεριμνά για την εμπέδωση κουλτούρας διαφανούς και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Θα παρέχει υψηλής ποιότητας γνώσεις σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, με διεύρυνση των επιλογών, μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.
 • Θα αναστρέψει την αυξημένη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του πληθυσμού της χώρας.
 • Θα βοηθήσει να ανταποκριθεί η χώρα στον «δομικό μετασχηματισμό της εργασίας», εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης.
 • Θα διασφαλίζει τη συστηματική, ασφαλή και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές.

Σχέδιο με βασικούς άξονες:

1ος. Η απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογίας, με τη γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2ος. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, με φιλοεπενδυτικό πρόσημο.

3ος. Η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

4ος. Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

5ος. Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες».

«Εκτιμούμε ότι αυτό το σχέδιο θα ενδυναμώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, θα απελευθερώσει μη παραγωγικά δεσμευμένους ή αδρανείς πόρους της οικονομίας, θα τονώσει την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και θα επαναφέρει τη χώρα σε ανοδική πορεία, με στόχο την ολόπλευρη ισχυροποίησή της.

Η υλοποίηση όμως αυτού του σχεδίου απαιτεί μία μεταρρυθμιστική, σοβαρή, υπεύθυνη, συνεκτική και αξιόπιστη Κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά που η σημερινή Κυβέρνηση εγγενώς δεν διαθέτει και προφανώς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αποκτήσει».

Τοποθέτηση στην παρουσίαση του βιβλίου του πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Π. Μαλλιά «Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών»

Φίλες και Φίλοι,

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρέσβη κ. Αλέξανδρο Μαλλιά και τις Εκδόσεις «Σιδέρης» για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να συμμετάσχω στη σημερινή – εκτιμώ – εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Για εμένα, η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν πρόκληση και ευκαιρία.

Πρόκληση να ιχνηλατήσω τους προβληματισμούς και τις θέσεις του συγγραφέα πάνω στην κακή και επικίνδυνη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ευκαιρία να μελετήσω τις «μαρτυρίες» ενός έμπειρου διπλωμάτη, μέσα από γεγονότα που ο ίδιος βίωσε στο πέρασμα των δεκαετιών.

Διπλωμάτη που υπηρέτησε υπό 11 Κυβερνήσεις και 15 Υπουργούς Εξωτερικών.

Διπλωμάτη που υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ, σε βαλκανικές χώρες, στα Σκόπια.

Σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή την επιλογή μου.

Όπως και για την θέση που κράτησα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταψηφίζοντας την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η ξενάγηση στις σελίδες του βιβλίου είναι ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διδακτική.

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα τεκμηριωμένης ανάλυσης, συσσωρευμένης γνώσης και πολύχρονης εμπειρίας.

Για τους λόγους αυτούς αποτελεί εφαλτήριο, ανεξάρτητα από προσωπική συμφωνία ή διαφωνία με επιμέρους εκτιμήσεις και παρατηρήσεις του συγγραφέα, για γόνιμη σκέψη και ουσιαστική συζήτηση.

Φίλες και Φίλοι,

Η Νέα Δημοκρατία στήριζε, διαχρονικά, την εύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Αυτό καταγράφεται και στις σελίδες του βιβλίου.

Μια λύση όμως που θα σέβεται τα πραγματικά, ιστορικά και εθνικά, δεδομένα και δεν θα αφήνει περιθώρια στους γείτονες για υποδαύλιση, μελλοντικά, αυθαίρετων αξιώσεων.

Γιατί όπως ορθά επισημαίνει ο συγγραφέας:

«Η μη λύση δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνιμη ή βέλτιστη επιλογή. Ταυτόχρονα όμως, η παράταση της εκκρεμότητας δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα το ισχυρότερο κίνητρο για λύση».

Με αυτό το κριτήριο και για μια σειρά από λόγους, η Νέα Δημοκρατία, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην μακραίωνη ιστορία και την προοπτική της πατρίδας, καταψήφισε την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Συνοψίζω και κωδικοποιώ αυτούς τους λόγους, όπως αποτυπώνονται διάσπαρτα στις σελίδες του βιβλίου.

1ον. Ο Πρωθυπουργός απέτυχε να αξιοποιήσει το κεκτημένο της εθνικής συνεννόησης επί του κρίσιμου αυτού θέματος.

Κεκτημένο που σωρεύτηκε από προηγούμενες Κυβερνήσεις, πρωτίστως της Νέας Δημοκρατίας.

Ενδεικτικά και πριν το Βουκουρέστι, τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη, όσο και ο Πέτρος Μολυβιάτης, ενημέρωναν συνεχώς, πλήρως και ουσιαστικά όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Γιατί όπως σωστά επισημαίνει ο κ. Μαλλιάς, «η πολιτική συνεννόηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις εθνικής ασφάλειας».

Και προσθέτει: «Από το 1992, είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει καμία γέφυρα συνεννόησης και επικοινωνίας. Και αυτή είναι θεμελιώδης ευθύνη και θεσμική υποχρέωση της Κυβέρνησης».

Κυβέρνηση η οποία προσπάθησε να αποδυναμώσει, μέσω του Μακεδονικού, τη συνοχή Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, να τα διεμβολίσει, λειτουργώντας με αρχές πολιτικού αταβισμού, επηρεάζοντας τη μέθοδο και την ποιότητα της διαπραγμάτευσης.

Και εύχομαι, αντιθέτως απ’ ότι υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, αυτή η στρατηγική να μην αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλα, μελλοντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

2ον. Η Κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει αστοχίες και σφάλματά της, προσπάθησε να ανασύρει, επιλεκτικά και διαστρεβλωμένα, στοιχεία του παρελθόντος.

Χρησιμοποίησε ισχυρισμούς οι οποίοι αποδεικνύονται ιστορικά ανυπόστατοι, είναι ψευδείς και εθνικά επιζήμιοι.

Όπως, για παράδειγμα, ότι η χώρα είχε αποδεχθεί, δήθεν, τη μακεδονική γλώσσα από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ του 1977.

Ο κ. Μαλλιάς όμως επισημαίνει ότι «ουδέποτε η Ελλάδα συμφώνησε, εδέχθη ή απεδέχθη τη “Μακεδονική γλώσσα”».

Κάτι που αποτυπώνεται τόσο στα πρακτικά των συσκέψεων των πολιτικών αρχηγών των Σκοπίων, όσο και σε έγγραφα του ΝΑΤΟ (2000).

Αντιθέτως μάλιστα, στους κυβερνητικούς κόλπους υπάρχουν υποστηρικτές του διαχρονικού αφηγήματος του «μακεδονισμού».

Με πρόσφατη έκφρασή του από σειρά επωνύμων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμη και στην κρίσιμη φάση του 2008, προέτρεπαν να δοθεί στη γείτονα χώρα «σκέτα» η ονομασία «Μακεδονία».

Αλλά και με τελευταία έκφρασή του, την πρωθυπουργική αποδοχή της ονομασίας «Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν», που – ευτυχώς – απέτρεψε η σημερινή Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Συνεπώς, όλοι αυτοί δεν δικαιούνται να μας κάνουν μαθήματα!

3ον. Η Κυβέρνηση περιφρόνησε τις γνήσιες πατριωτικές ευαισθησίες των πολιτών και προσέβαλε την ιστορική συνείδηση του λαού.

Και όπως επισημαίνει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, στο βιβλίο του Νίκου Στέφου, στην παρουσίαση του οποίου στην Αθήνα συμμετείχε ο κ. Μαλλιάς:

«Δεν θα ξεχάσω την απάντηση του Κώστα Καραμανλή όταν αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση των ηγετών του ΝΑΤΟ του είπα πως «ήταν μια καλή μέρα». «Πράγματι», μου απάντησε, «θα μπορώ να συνομιλώ με ήσυχη συνείδηση με τα φαντάσματα εκείνων που αγωνίσθηκαν για την υπόθεση της Μακεδονίας».

4ον. Η Συμφωνία των Πρεσπών καθιστά διάτρητη την εξωτερική πολιτική δεκαετιών.

Πριν ακριβώς από έντεκα χρόνια, η ελληνική εξωτερική πολιτική κατέγραφε μια ιστορική επιτυχία.

Η Ελλάδα κατάφερε να επιβάλλει στη Συμμαχία τη δική της θέση.

Μετέτρεψε σε «νατοϊκή», και μάλιστα με ομοφωνία, την ελληνική θέση.

Δυστυχώς, η σημερινή Κυβέρνηση «έκαψε» αυτό το ισχυρό διπλωματικό χαρτί.

Έσπευσε και παρέδωσε στους γείτονες καίριας σημασίας διαπραγματευτικά «κλειδιά»: την άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και τα παρέδωσε χωρίς να διασφαλίζει τα δίκαια εθνικά μας συμφέροντα, καλύπτοντας τις βαριές υποχωρήσεις με μεγαλόστομες λεκτικές «κατασκευές».

5ον. Η Κυβέρνηση αναγνώρισε, για πρώτη φορά με την υπογραφή της χώρας μας, την ύπαρξη δήθεν «μακεδονικής γλώσσας» και «μακεδονικής εθνότητας».

Όπως υποστηρίζει και ο κ. Μαλλιάς, πρόκειται για την «αχίλλειο πτέρνα» της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σύμφωνα με έγγραφο της αμερικανικής  πρεσβείας που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, ήταν σχεδόν αδύνατον η Ελληνική Κυβέρνηση του 2008 να δεχθεί ένα κείμενο το οποίο θα όριζε τους πολίτες αυτής της χώρας ως «Μακεδόνες», και τη γλώσσα τους ως «μακεδονική». Σε αυτά είπε ΟΧΙ η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Σε αυτά είπε ΝΑΙ η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Γιατί όπως επισημαίνει ο συγγραφέας:

«Δεν είναι άδικη ή υπερβολική η ένσταση ως προς την καταλληλότητα της χρήσης του όρου NATIONALITY, αντί του πλέον δόκιμου και κατάλληλου CITIZENSHIP. Δύσκολα μπορεί κάποιος να πείσει ότι η αποδοχή του όρου δεν συνεπάγεται και την εθνικότητα και την εθνική καταγωγή».

Και πράγματι, σε καμία άλλη χώρα που έχει γεωγραφικό προσδιορισμό, δεν ονομάζονται οι πολίτες χωρίς τον επιθετικό τους προσδιορισμό.

Αυτές όμως οι υποχωρήσεις δημιουργούν «εύφορο έδαφος» για τη συντήρηση – στους γείτονες – νοσηρών ιδεολογημάτων, και μπορεί να βάλουν τη χώρα σε εθνική περιπέτεια διαρκείας.

Γιατί «από μικρό σπέρμα μπορεί να βγουν μεγάλες ρίζες».

Και όπως – εύστοχα – επισημαίνει ο κ. Μαλλιάς, «μεταφέρει στις επόμενες γενιές τις σύγχρονες βασικές γενεσιουργές προκλήσεις του Μακεδονικού ζητήματος».

6ον. Η Κυβέρνηση έφερε μία συμφωνία γεμάτη «τρύπες», που δεν θωρακίζει, μακροχρονίως, τη χώρα.

Αφού, μεταξύ άλλων, αφήνει τεράστιες εκκρεμότητες ως προς τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες, τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων.

Όπως ήδη βιώνουν, στις διεθνείς εκθέσεις προϊόντων, οι Έλληνες παραγωγοί και επιχειρηματίες.

Και δεν πείθουν κανέναν τα κυβερνητικά πολιτικά φληναφήματα περί βελτίωσης της οικονομικής σχέσης των δύο κρατών μέσω της συμφωνίας, αφού οι διμερείς σχέσεις ήταν πρακτικά ομαλές και στενές, παρά τις προκλήσεις των Σκοπίων ως προς την ιδεολογική χρήση της Ιστορίας και η οικονομική συνεργασία καλή, παρά τη ριζική αλλαγή των δεδομένων για την ελληνική πλευρά λόγω της κρίσης μετά το 2010.

Φίλες και Φίλοι,

Γι’ αυτούς τους λόγους η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μία ετεροβαρής, κακή και επικίνδυνη.

Η οποία έχει δημιουργήσει ήδη αρκετά δυσμενή τετελεσμένα.

Οφείλουμε τουλάχιστον να ελέγχουμε αυστηρά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και να αγωνιστούμε ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία και την παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Και η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς.

Δεσμεύσεις όπως είναι:

 • η έναρξη επικοινωνιακής καμπάνιας με σκοπό την προστασία του brand «Μακεδονία»,
 • η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να κατοχυρώσουν εμπορικά σήματα για την προστασία των προϊόντων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • η κατοχύρωση περισσότερων μακεδονικών προϊόντων ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • η έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία θα απονέμει αυτόματα το σήμα «GR» στα προϊόντα όλων των μακεδονικών επιχειρήσεων που έχουν κατοχυρώσει το παράγωγο «Μακεδονικός, -ή, -ό» στο σήμα τους, και
 • η προβολή βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο δεν διασφαλίζονται τα εθνικά συμφέροντά μας.

Και όπως δήλωσε πρόσφατα, εδώ από τη Λαμία, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μπει μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 35 Κεφάλαια που απαιτούν έγκριση στην αρχή για να ανοίξουν και στο τέλος για να κλείσουν.

Αυτά ούτε θα ανοίξουν ούτε θα κλείσουν ποτέ, εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι ελληνικές θέσεις.

Φίλες και Φίλοι,

Συμπερασματικά, η ξενάγηση στις σελίδες του βιβλίου είναι χρήσιμη.

Προσφέρει μια υπεύθυνη και τεκμηριωμένη οπτική για ένα εξαιρετικά κρίσιμο εθνικό θέμα.

Συμβάλλει όμως και στον αναγκαίο εθνικό αναστοχασμό της εξωτερικής πολιτικής.

Εξωτερική πολιτική η οποία πρέπει να ασκείται με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, διορατικότητα και αξιοπιστία.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει ορθά ο συγγραφέας, «αποκομίζουμε όφελος όταν είμαστε σοβαροί και πείθουμε για την αξιοπιστία και τη συνέπειά μας, με μέτρο και υπευθυνότητα».

Κύριε Μαλλιά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και κάθε επιτυχία στις προσεχείς Ευρωεκλογές.

Χαιρετισμός Αν. ΥπΟικ. Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση στη Λαμία με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Johannes Hahn

Επίτροπε Hahn,

Σας καλωσορίζω στη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη Λαμία, με τη μακραίωνη ιστορία, αφού στην περιοχή της έχουν συντελεστεί σημαντικά γεγονότα.

Ενδεικτικά αναφέρω τη μάχη των Θερμοπυλών, με τον ισχυρό συμβολισμό που αυτή έχει για ολόκληρη την Ευρώπη.

Την Ευρώπη η οποία τις τελευταίες δεκαετίες ενοποιείται.

Αυτή τη διαδικασία ενοποίησης, όλοι οι εταίροι, οφείλουμε, με ισοτιμία και αλληλεγγύη, να την εμβαθύνουμε.

Κύριε Επίτροπε,

Εμείς οι Έλληνες, σε αυτή την ιστορική διαδικασία της ενοποίησης, είμασταν από τους πρώτους, είμαστε και θα είμαστε δημιουργικά παρόντες.

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση.

Εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο επισκέψεων του Επιτρόπου στις Περιφέρειες της χώρας, με τις οποίες επιδιώκεται να επικοινωνηθεί και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των πόρων για την άμβλυνση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ύφεσης, έχει επιταχύνει την αξιοποίησή τους, αυξάνοντας την απορροφητικότητά τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του περυσινού έτους, ο στόχος απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, που είχε τεθεί στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, υπερκαλύφθηκε.

Η Ελλάδα έφθασε στο 118% του στόχου και οι απορροφήσεις ανήλθαν στα 4,6 δισ. ευρώ.

Τους τελευταίους 18 μήνες αξιοποιήθηκαν σχεδόν όσα είχαν επενδυθεί τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έφθασε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στο ύψος του Προϋπολογισμού, προσθέτοντας 6,65 δισ. ευρώ ρευστότητα στην οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι,

Προκλήσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στόχος παραμένει η επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά ανάκαμψης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με στροφή στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στις επενδύσεις.

Αλλά και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, κυρίως της υψηλής, μακροχρόνιας ανεργίας.

Το νέο ΕΣΠΑ, που θα ανέλθει στα 20,8 δισ. ευρώ, αυξημένο μετά από διαπραγματεύσεις κατά 37%, ενσωματώνει τις εθνικές προτεραιότητες σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλαίσιο.

Πλέον κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα.

Θα υλοποιηθούν πρωτοβουλίες και έργα για την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου, την κατάρτιση, την απασχόληση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, το περιβάλλον, τις μεταφορές.

Ειδικότερα, στη νέα προγραμματική περίοδο, οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του ΕΣΠΑ, από 22% την προηγούμενη περίοδο.

Και αυτό σηματοδοτεί μία πρόκληση για τις Περιφέρειες.

Μία πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο, παρά τους αυξημένους πόρους που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται τις συνέπειες μιας στατιστικής στρέβλωσης.

Η Στερεά Ελλάδα ανήκει, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, στην κατηγορία των Περιφερειών «Σε Μετάβαση» (Transition Regions) ενώ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, βρισκόταν σε καθεστώς «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης» (Phasing In).

Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στην απομάκρυνση της βιομηχανίας εκτός των διοικητικών ορίων της Αττικής και στην εγκατάστασή της στις όμορες περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, Νομοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έτσι, δεν καταμετρούνται διαπεριφερειακές μεταβιβάσεις συντελεστών εργασίας και εισοδήματος μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, που αν και παράγονται στην Στερεά Ελλάδα, μεταφέρονται στην Αττική.

Συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, παρά το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και να παρατηρούνται υστερήσεις σε διάφορους τομείς, η Περιφέρεια κατηγοριοποιείται τελικά σε καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, με αποτέλεσμα να διαχειρίζεται λιγότερους πόρους.

Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να προσεγγίζεται η πραγματική κατάσταση με πιο ορθολογικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες αυτής της στατιστικής στρέβλωσης σε Περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα, έχει αποφασιστεί να δωθούν περισσότεροι πόροι από τον εθνικό Προϋπολογισμό.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η κοινοτική συνδρομή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα ανέλθει στα 166 εκατ. ευρώ.

Συνυπολογίζοντας και την εθνική συμμετοχή, η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διαχειριστεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας θα ξεπεράσει κατά πολύ τον Προϋπολογισμό της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, αγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 2013, πετύχαμε τη σταθεροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και των δημόσιων οικονομικών της.

Ενώ δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για λήξη της παρατεταμένης ύφεσης το 2014.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των τεράστιων, των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

Αυτές οι ενδείξεις σταθεροποίησης της κατάστασης άρχισαν να διαφαίνονται και στην πραγματική οικονομία.

Για να ενισχυθούν όμως, και κυρίως για να μην είναι προσωρινές, θα πρέπει να μην τροφοδοτήσουν τον εφησυχασμό.

Αλλά, αντίθετα, να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη συνέχιση της προσπάθειας και για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές.

Σήμερα, εντός του δεδομένου δημοσιονομικού πλαισίου και σε περιβάλλον σταδιακά βελτιούμενης οικονομικής συγκυρίας, οι διαρθρωτικοί πόροι είναι βασικό εργαλείο πολιτικής για την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας.

Ελπίζω να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

TwitterInstagramYoutube