Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Μήνυμα Χρ. Σταϊκούρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | 5.6.2012

Η 5η Ιουνίου έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η βιωσιμότητα του πλανήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική, πολιτική και κοινωνικοοικονομική δοκιμασία της εποχής, καθιστώντας την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, βασική προτεραιότητα της παγκόσμιας κοινότητας.

Είναι γεγονός, ότι η κατάσταση επιβάλλει, σε παγκόσμια κλίμακα, την προώθηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πηγών και πόρων, και πολιτικών για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη. Ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη και θα αφορά, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αντιμετώπιση της βιομηχανικής και αστικής ρύπανσης, στην προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των παραθαλάσσιων και παραποτάμιων τουριστικών περιοχών, στην εφαρμογή νέων “καθαρών” τεχνολογιών στον οικιστικό τομέα και τις μεταφορές.

Αδιαμφισβήτητα, η προστασία του πλανήτη μας αποτελεί μείζων πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα.

Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προσωπική υποχρέωση.

Ας αναλογιστούμε την καθημερινή μας συμπεριφορά και επίδραση στο περιβάλλον και ας δράσουμε ανάλογα, ώστε να καταστεί πράξη το δικαίωμα για βιώσιμο περιβάλλον και για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

2012-06-01 Μήνυμα Ημέρα περιβάλλοντος

TwitterInstagramYoutube