Πλαστικό χρήμα

Παρουσίαση της πρότασης της ΝΔ για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών | 27.9.2016

Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασαν σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Στόχος είναι η αύξηση της χρήσης του «πλαστικού χρήματος» προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Κράτους.
Η πρόταση αυτή, της Νέας Δημοκρατίας εντάσσεται στη Συμφωνία Αλήθειας και τον οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από την κρίση, που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Δ.Ε.Θ.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση:

Ακολουθεί η εισήγηση του κ. Σταϊκούρα:

Κυρίες και Κύριοι,

Πριν καταθέσω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα μου επιτρέψετε ορισμένες σύντομες επισημάνσεις:

1η Επισήμανση: Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί μία σύνθετη μεταρρύθμιση, που όμως μπορεί να αποφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη, ποσοτικά και ποιοτικά, στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στο κράτος.

Εμπειρικές μελέτες και η διεθνής πρακτική καταδεικνύουν ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συρρικνώνουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, παραοικονομίας και λαθρεμπορίου, συμβάλλουν στη διαφάνεια ενισχύοντας τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, τονώνουν τα δημόσια έσοδα, οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση.

Ενδεικτικά και μόνο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, μία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα μπορούσε να προσθέσει στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 0,2%.

Ενώ άλλη μελέτη έχει δείξει ότι μία αντίστοιχη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της τάξεως δηλαδή του 10%, θα μπορούσε να μειώσει την παραοικονομία κατά 5%.

2η Επισήμανση: Η Ελλάδα, διαχρονικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ουραγός στη χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα, οι πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των συνολικών πληρωμών, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να αγγίζει το 24%.

3η Επισήμανση: Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών, το καλοκαίρι του 2015, αν και είχε εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στην ελληνική οικονομία, συνετέλεσε, αναπόφευκτα, στη ριζική αλλαγή των συναλλακτικών πρακτικών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και επιτάχυνε την ωρίμανση των συνθηκών για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθαν στα 88,2 εκατομμύρια το 2ο εξάμηνο του 2015, αυξημένος κατά 128% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 5,1 δις ευρώ, αυξημένη, αντιστοίχως, κατά 110%.

4η Επισήμανση: Η Κυβέρνηση κωλυσιεργεί.

Από πέρυσι, εξαγγέλλει νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και ακόμη τίποτα.

Από πέρυσι, έχει αναλάβει τη μνημονιακή δέσμευση να επεξεργαστεί σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, μέχρι τον Μάρτιο του 2016,  και ακόμη τίποτα.

Από τον Μάιο, έχει αναλάβει αντίστοιχη μνημονιακή δέσμευση, στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2016, και ακόμη τίποτα.

Η καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση αυτής της αυτονόητης πολιτικής γεννά εύλογα ερωτηματικά για την πραγματική της πρόθεση να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Συμπερασματικά: Αν και τα οφέλη από την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πολλά και σημαντικά, και έχει ήδη επέλθει, εξ ανάγκης λόγω της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών, μια «συναλλακτική μεταρρύθμιση» στην κοινωνία, η Κυβέρνηση αδρανεί.

Η Νέα Δημοκρατία έρχεται, και πάλι, να καλύψει αυτό το κενό.

Με την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο περικλείει μια σειρά διοικητικών μέτρων και οικονομικών κινήτρων για τη διείσδυση και εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σχέδιο συνεκτικό, ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο.

Σχέδιο που καταρτίστηκε με τη συμμετοχή και συμβολή του ιδιωτικού τομέα και το οποίο λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μελετών που πρόσφατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σχέδιο που απαιτεί την ουσιαστική υποστήριξη, την ενεργή εμπλοκή και τη διαρκή παρακολούθηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των εποπτικών αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του επιχειρηματικού κόσμου, των καταναλωτών.

Στα διοικητικά μέτρα εντάσσονται:

 1. H υποχρέωση διάθεσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (τερματικών POS) παντού.

Από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι το πιο μικρό εμπορικό κατάστημα.

Σταδιακά, σε βάθος διετίας, και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

 1. Η υποχρεωτική σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσα από εναλλακτικά δίκτυα και κανάλια, μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σήμερα μόλις το 6% των 250 εκατομμυρίων τιμολογίων που εκδίδονται σε ετήσια βάση διακινείται ηλεκτρονικά.

Στόχος η καθολική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα σε τρία χρόνια, πρώτα οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια, σταδιακά, οι μικρότερες επιχειρήσεις.

 1. Η υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους προμηθευτές του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα για τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους προμηθευτές της Γενικής Κυβέρνησης που ήδη συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

Σχετική Κοινοτική Οδηγία αναφέρει ότι αυτό θα είναι υποχρεωτικό από το Νοέμβριο του 2018, όμως μπορεί να υλοποιηθεί πιο γρήγορα στέλνοντας το μήνυμα ότι οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας υλοποιούνται εμπροσθοβαρώς. 

 1. Η μείωση του ορίου χρήσης μετρητών στις συναλλαγές.

Το όριο πρέπει να είναι περιορισμένο, αυστηρό αλλά και λογικό.

Θα μπορούσε να τεθεί άμεσο όριο στα 500 ευρώ για συναλλαγές λιανικής με μετρητά, με προοπτική σταδιακής περαιτέρω μείωσης (το όριο σήμερα είναι τα 1.500 ευρώ).

Το αρχικό όριο και η περίοδος περιορισμού αυτού μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Όπως μπορεί να διαφοροποιηθεί και το ανώτατο όριο χρήσης μετρητών ανά κλάδο, ανάλογα με το ρίσκο φοροδιαφυγής του κλάδου. 

 1. Η σύνδεση της έκπτωσης φόρου με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το «αφορολόγητο όριο» θα σχηματίζεται, σταδιακά, με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και τραπεζικών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μπορεί να προσμετρώνται στο διπλάσιο δαπάνες από τομείς οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή (ειδικότερα για ελεύθερα επαγγέλματα και λιανικό εμπόριο), ως κίνητρο για τον περιορισμό της απόκρυψης εισοδημάτων, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου.

Μέσω της παρέμβασης αυτής, θα διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός διασταύρωσης των εισοδημάτων, των περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών, διευκολύνοντας τους ελέγχους και τον εντοπισμό παραβάσεων. 

 1. Θα μπορούσε, επίσης, να καθιερωθεί η υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας ηλεκτρονικά και ο επιμερισμός της πίστωσης μισθοδοσίας σε δύο διακριτά τμήματα, όπου το ένα τμήμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στα οικονομικά κίνητρα εντάσσονται:

 1. Η «λοταρία» αποδείξεων, μέσω της οποίας θα κληρώνονται αποδείξεις και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κερδίσουν αυτοκίνητα ή/και σπίτια.

Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί στοχευμένα, σε κλάδους με υψηλό βαθμό παραβατικότητας.

 1. Η επιστροφή ποσοστού του αναλογούντος Φ.Π.Α. για συναλλαγές σε τομείς και πεδία που η φοροδιαφυγή ανθεί.

Για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει επιστροφή στις αγορές των supermarkets, αλλά για ιατρικές ή νομικές υπηρεσίες, υδραυλικές ή άλλες εργασίες οι συναλλαγές θα τυγχάνουν επιστροφής Φ.Π.Α. μέχρι και 50%.

Τα ποσοστά θα εξειδικευθούν μετά από σχετική ανάλυση κινδύνου και επί τη βάση υφιστάμενων μελετών του ΙΟΒΕ, του Σ.Ε.Β. και των ελεγκτικών εταιρειών.

 1. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την προμήθεια του λογισμικού ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τερματικών μέσων POS και εκπαίδευσης προσωπικού, απαιτείται η κατάρτιση ενός συνεκτικού σχεδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προώθησης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και η υποβολή του για χρηματοδότηση μέσω των κονδυλίων του «Σχεδίου Γιούνκερ», ή σχετικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 1. Η θεσμοθέτηση ενός «ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού» για τις επιχειρήσεις.

Ο λογαριασμός αυτός θα είναι μερικώς ακατάσχετος.

Σ’ αυτόν θα πιστώνονται όλα τα χρήματα από ηλεκτρονικές συναλλαγές και αυτός με τη σειρά του θα «τροφοδοτεί» συγκεκριμένες λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. πληρωμή μισθοδοσίας, πληρωμή υποχρεώσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, εξόφληση προμηθευτών κ.α.).

 1. Η μείωση των τραπεζικών προμηθειών στα επίπεδα που θέτει η σχετική κοινοτική οδηγία, προκειμένου να μην παρατηρούνται υπέρογκες χρεώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σήμερα οι προμήθειες είναι αρκετά υψηλές και μάλιστα υπολογίζονται στις συναλλαγές με τον Φ.Π.Α. καθιστώντας ακόμη πιο δυσβάστακτη τη χρέωση της επιχείρησης, αφού ο Φ.Π.Α. θα αποδοθεί ολόκληρος στο Δημόσιο.

Συμπερασματικά, οι εμπειρικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί την διετία 2015 – 2016, καταλήγουν ότι από το συνδυασμό όλων αυτών των παρεμβάσεων μπορεί να προέλθουν επιπλέον έσοδα για το Δημόσιο άνω των 2,5 δις ευρώ (1,5 δις ευρώ από την ηλεκτρονική τιμολόγηση και 1 δις ευρώ από την αύξηση της εισπραξιμότητας του Φ.Π.Α.).

Εμείς προκειμένου να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους και να «χτίσουμε» σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προσδοκούμε ότι από τις παρεμβάσεις αυτές θα αυξήσουμε, με βιώσιμο τρόπο, τα έσοδα κατά 1,5 δις ευρώ σε βάθος διετίας, στόχος συντηρητικός σε σχέση με τα ευρήματα όλων των σχετικών μελετών.

Τα επιπλέον αυτά έσοδα θα μας δώσουν δημοσιονομικό περιθώριο για να προχωρήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά τις μειώσεις φόρων στο εισόδημα, στον Φ.Π.Α. και στις ασφαλιστικές εισφορές, που έχουμε σχεδιάσει υπό την προϋπόθεση της μείωσης του μεσο-μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου από το 3,5% στο 2% του Α.Ε.Π.

2016-09-27 Παρουσίαση_της_πρότασης_της_ΝΔ_για_τις_ηλεκτρονικές_συναλλαγές 2016-09-27 Παρουσίαση_πρότασης_ΝΔ_προώθηση_ηλεκτρονικών_συναλλαγών [ΔΤ] 2016-09-27 Η_πρόταση_της_ΝΔ_για_τις_ηλεκτρονικές_συναλλαγές 2016-09-27 Εισήγηση_κ_Χρ_Σταϊκούρα 2016-09-27 Εισήγηση_Αντιπροέδρου__κ_Κ_Χατζηδάκη

 

TwitterInstagramYoutube