Πληθωρισμός

Δήλωση για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου:

 

«Σε ακόμη μία περίπτωση η πραγματική Οικονομία φαίνεται να μην «υπακούει» στις επιθυμίες του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε, το Δεκέμβριο, στο 5,2%, και διαμορφώθηκε σε υψηλότερο, έναντι του προηγούμενου μήνα, επίπεδο (ήταν στο 4,9%), διαψεύδοντας έτσι τις εκτιμήσεις του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στα μέσα Νοεβρίου, ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων τους επόμενους μήνες (κατά 2-3 ποσοστιαίες μονάδες).

Αντίθετα, οι υφεσιακές και πληθωριστικές πιέσεις, απόρροια της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, παραμένουν και εντείνονται.

Η χώρα αντιμετωπίζει τη βαθύτερη ύφεση και έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.

Ύφεση και πληθωρισμό που οδηγούν σε συρρίκνωση το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, επιδεινώνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, καθηλώνουν την οικονομική δραστηριότητα και παραλύουν την ψυχολογία της αγοράς».

Δήλωση για την Ανοδική Πορεία του Πληθωρισμού

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την ανοδική πορεία του πληθωρισμού:

 

« Τα δυσμενή αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης καθίστανται πλέον ορατά στην καθημερινότητα και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Δυσμενή αποτελέσματα από τα συνεχή πακέτα μέτρων αύξησης της έμμεσης φορολογίας, σε μία προσπάθεια αντιστάθμισης της αποδεδειγμένης ανεπάρκειας του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί, συρρικνώνοντας την οικονομική δραστηριότητα, παραλύοντας την ψυχολογία της αγοράς και εκτοξεύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

 

Πληθωριστικές πιέσεις που καταδεικνύονται, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, από την ανοδική πορεία του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν.Δ.Τ.Κ.), ο οποίος-σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής- έφτασε το Μάιο σε ετήσια βάση στο 5,3%, που είναι το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας, (ο Γεν.Δ.Τ.Κ. ανήλθε στο 5,4%) από 4,7%, 3,9% και 2,9%, που ήταν τον Απρίλιο, το Μάρτιο και το Φεβρουάριο αντίστοιχα.

 

Για ακόμα μία φορά, οι εξελίξεις των μεγεθών επιβεβαιώνουν τις θέσεις μας, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, για άμεση αλλαγή του μίγματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Επιβεβαιώνουν- σε ένα νέο περιβάλλον διαρροών για νέα ασφυκτικά μέτρα- την ανάγκη άμεσης λήψης και προώθησης πρωτοβουλιών για την τόνωση της αγοράς και την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς η ύφεση βαθαίνει και η ανεργία διογκώνεται.

Όμως, οι μέχρι σήμερα επιλογές του οικονομικού επιτελείου καταδεικνύουν τη λανθασμένη πορεία της κυβερνητικής πολιτικής».

Δήλωση για την εκτόξευση του πληθωρισμού τον Απρίλιο

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκτόξευση του πληθωρισμού τον Απρίλιο:

« Τα απανωτά πακέτα μέτρων αύξησης της φορολογίας, και κυρίως της έμμεσης φορολογίας, έχουν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, καθώς, σε συνδυασμό με την περιοριστική εισοδηματική πολιτική, «ροκανίζουν» τα εισοδήματα, «στεγνώνουν» την αγορά, διογκώνουν την ανεργία, παραλύουν την ψυχολογία της κοινωνίας και ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πληθωριστικές πιέσεις που επιβεβαιώνονται από την πορεία του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν.Δ.Τ.Κ.), ο οποίος, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εκτοξεύθηκε τον Απρίλιο σε ετήσια βάση στο 4,7% (ο Γεν.Δ.Τ.Κ. ανήλθε στο 4,8%) από 3,9% και 2,9%, που ήταν το Μάρτιο και το Φεβρουάριο αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις αντιρρήσεις μας για το εφαρμοζόμενο μείγμα οικονομικής πολιτικής, χωρίς ακόμα καν να έχουν υλοποιηθεί τα μέτρα που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στο μηχανισμό στήριξης. Δέσμη μέτρων που συρρικνώνει καθοριστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών ».

Δήλωση για την εκτίναξη του πληθωρισμού

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Τα σημερινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον πληθωρισμό επιβεβαιώνουν τις έντονες ανησυχίες που είχαμε εκφράσει ως Αξιωματική Αντιπολίτευση για την εξέλιξή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,9% το Μάρτιο σε σύγκριση με τον περυσινό μήνα, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων μηνών.

Πορεία που κατέτασσε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την Ελλάδα στην υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-µελών της Eυρωζώνης (ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,9% το Φεβρουάριο του 2010).

Πορεία που αποτυπώνει τις συνέπειες των οικονομικά αναποτελεσματικών και κοινωνικά άδικων πολιτικών αυξήσεων της έμμεσης φορολογίας, που αποφασίστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, το Φεβρουάριο και στις 3 Μαρτίου (αν και το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί εφέτος στο 1,4%).

Αυξήσεων, που -σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος-  επιρρίπτονται πλήρως στις τιμές.

Αυτή η διόγκωση των πληθωριστικών πιέσεων, όπως αποτυπώνεται στην εκτίναξη του Δείκτη, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για βαθύτερη και πιο παρατεταμένη ύφεση, μετατρέπουν τις αρχικές μας ανησυχίες για την είσοδο της Οικονομίας σε περίοδο στασιμοπληθωρισμού σε φόβο.

Σ΄ αυτή την κατάσταση, έστω και καθυστερημένα, η Κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να λάβει τα αναγκαία μέτρα τόνωσης της Οικονομίας που, εδώ και καιρό, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος της κ. Σαμαράς μονότονα επαναλαμβάνουν».

TwitterInstagramYoutube