Τρίτη ηλικία

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία

Η 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία». Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποτελεί ευκαιρία, αφενός ανάδειξης των ηλικιωμένων ως απαραίτητου συστατικού για την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, και αφετέρου, επισήμανσης των προβλημάτων που αφορούν σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.

 

Οι συμπολίτες μας της «τρίτης ηλικίας» δεν αποτελούν τους απόμαχους της ζωής, αλλά σημαντικούς συντελεστές και πολύτιμη δεξαμενή γνώσεων και εμπειριών, που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο και τη συνοχή της κοινωνίας.

 

Με σεβασμό στην σημαντική προσφορά τους, η Πολιτεία οφείλει να κατευθύνει τις πολιτικές της προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, ενισχύοντας το δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, μέσω της οικονομικής και κοινωνικής στήριξης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας και παράλληλα, επιδιώκοντας μία πιο ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων στην εξέλιξη της κοινωνίας μας.

 

Δυστυχώς, σήμερα στη χώρα μας, η κοινωνική ομάδα της «τρίτης ηλικίας», βιώνει τη χειρότερή της εποχή, δεδομένης τόσο της δραματικής μείωσης των ήδη χαμηλών συντάξεων, όσο και της φοροεπιδρομής, άμεσης και έμμεσης.

 

Αποτελεί, λοιπόν, υποχρέωση της Πολιτείας και όλων μας, να ενθαρρύνουμε πολιτικές και προγράμματα που θα διασφαλίζουν στην πράξη μια ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, όπου το άτομο της «τρίτης ηλικίας» θα νοιώθει ότι η διά βίου προσφορά του αποτιμάται σωστά, η γνώση και η εμπειρία του αξιοποιείται και η ιδιαιτερότητά του αναγνωρίζεται.

TwitterInstagramYoutube