Βοήθεια Στο Σπίτι

Αναφορά για το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Νομού Φθιώτιδας

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες του παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο χώρο των εξυπηρετουμένων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

Σύμφωνα με τον αναφερόμενο Σύλλογο Εργαζομένων, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εν αναμονή της ένταξής του στο ΕΣΠΑ, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε συρρίκνωση των δομών του και κατ’ επέκταση των εργαζομένων σε αυτό. Παράλληλα, θεωρούν ότι δεν υφίσταται θεσμική κατοχύρωση του που θα διασφαλίζει όλους τους εργαζομένους και τη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους εξυπηρετούμενους. Επομένως, οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κρίνουν απαραίτητη τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, καθώς ανήκουν σε επαγγελματική κατηγορία που έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Επιπλέον, αιτούνται άμεση και οριστική λύση με θεσμική κατοχύρωση, που θα εξασφαλίζει μόνιμα την λειτουργία των δομών του «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήμους, μέσω της δημιουργίας κοινωνικών υπηρεσιών και χρηματοδότησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

TwitterInstagramYoutube