Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή της Βουλής για την ΕΑΒ | 23.11.2020

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής κατά την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.)», κ. Δημητρίου Παπακώστα.

 

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

 

Είναι γνωστό, σε όλους, ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ) είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εταιρεία της χώρας, και μια από τις μεγαλύτερες στην περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής.

Αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αεροναυπηγική εταιρεία, που όμως αντιμετωπίζει διαχρονικά δομικά προβλήματα.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι η σημερινή Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα, έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τον Ιούλιο του 2019, η Κυβέρνηση παρέλαβε την ΕΑΒ με σημαντικά προβλήματα:

ταμειακά ελλείμματα, οργανωτικές και λειτουργικές δυσλειτουργίες, και αδιαφανή, τουλάχιστον, πεδία.

Ενδεικτικά:

  • Η ΕΑΒ παρουσίασε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 απόκλιση άνω του 10% (19% και 49,2% αντίστοιχα) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της.
  • Από τις εκθέσεις ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τα προηγούμενα 4 οικονομικά έτη:
    • το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καθίστατο αρνητικό, ενώ
    • υπήρχε η πιθανότητα η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Στα παραπάνω, να προστεθεί ότι η εταιρεία κατέβαλλε παροχές στους εργαζόμενους, οι οποίες δεν εντάσσονταν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 

Σε πολύ γενικές γραμμές, επίσης, η εταιρεία αντιμετωπίζει:

  • Οργανωτικές δυσλειτουργίες.
  • Προβλήματα δημοσιονομικών αναφορών και διαφάνειας.
  • Χρόνια πρακτική καταστρατήγησης της νομοθεσίας.

Για να σας δώσω μόνο μια αίσθηση της οικονομικής κατάστασης, η ΕΑΒ είναι ο φορέας με το μεγαλύτερο ύψος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (19,5 εκατ. ευρώ), μειούμενες βέβαια, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονται σε 5,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 4,5 εκατ. ευρώ.

Όμως, τα μείζονα προβλήματα της εταιρείας τα έχουμε ξαναπεί και ειλικρινά, στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης, δεν θα ήθελα να αναλώσω τον χρόνο σας, αναφερόμενος σε θέματα που, λίγο-πολύ, όλοι γνωρίζετε, και έχουμε κατ’ επανάληψη συζητήσει.

Αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση συνολικά, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, αλλά και των ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, προχώρησαν και συνεχίζουν να προχωρούν, με μεγαλύτερη ένταση, σε αποφασιστικές λύσεις.

Έλαβαν πλέγμα μέτρων και δράσεων σε τρία επίπεδα.

Α. Στο επίπεδο της λειτουργικής αναβάθμισής της, επιλύθηκαν αγκυλώσεις που χρόνιζαν στην παραγωγική διαδικασία, αντιμετωπίστηκαν φορολογικές και τελωνειακές εκκρεμότητες και ξετυλίχτηκε το «κουβάρι» των εισπράξεων της εταιρείας.

Β. Στο επίπεδο της ενδυνάμωσής της με εξειδικευμένο προσωπικό, θεσπίστηκε μια κατ’ εξαίρεση, αντικειμενική και ταχεία διαδικασία προσλήψεων.

Γ. Στο επίπεδο της αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της εργασιακής πραγματικότητας στην εταιρεία, θεσπίστηκε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παρασχέθηκε η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση αμειβόμενης υπερωριακής εργασίας και επιφυλάχθηκε στους εργαζομένους ειδική μεταχείριση ως προς παροχές ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Ειδικότερα:

1ον. Ψηφίστηκε, από την Βουλή, διάταξη συναρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ (άρθρο 25 Ν. 4638/2019), για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης σε τύπο Viper μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, που υλοποιείται από την ΕΑΒ.

Περισσότερα επ’ αυτού θα αναφέρει ο συνάδελφος Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

 

2ον. Ελήφθη μέριμνα για την άμεση και ταχεία στήριξη της ΕΑΒ με εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (άρθρο 61 Ν. 4647/2019), διασφαλίζοντας συνάμα το διαφανές και αξιοκρατικό των προσλήψεων, μέσω του ΑΣΕΠ.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020, και έχουν προσληφθεί 74 εργαζόμενοι, ενώ εκδόθηκε, την περασμένη Παρασκευή, η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη επιπλέον 282 ατόμων.

 

3ον. Διεκόπη η αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της κινητικότητας, προωθώντας το αίσθημα της εργασιακής σταθερότητας (άρθρο 44 Ν. 4674/2020).

 

4ον. Την 15.11.2019, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ., έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ., κατά την οποία εγκρίθηκαν – με μεγάλη καθυστέρηση – οι εκκρεμούσες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση έτους 2018.

 

5ον. Ψηφίστηκε από τη Βουλή διάταξη περί εξαίρεσης της ΕΑΒ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, απεμπλέκοντας έτσι εκκρεμότητες καταβολών και διαδικασίες εισροής κεφαλαίων στην εταιρεία (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4664/2020).

 

6ον. Επισπεύστηκαν οι εισπράξεις της εταιρείας, επιδιώκοντας η επιχείρηση να μην εξαρτάται από αλλεπάλληλα αιτήματα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

 

7ον. Ρυθμίστηκαν ζητήματα τελωνειακών εκκρεμοτήτων της ΕΑΒ, αναγόμενα σε προηγούμενα έτη, και παρασχέθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσει η εταιρεία να τις τακτοποιήσει (άρθρο δέκατο τρίτο της από 30.3.2020 ΠΝΠ, άρθρο 1 του Ν. 4684/2020).

 

8ον. Παρασχέθηκαν διευκρινίσεις φορολογικής μεταχείρισης, αναφορικά με τον ΦΠΑ των υλικών τα οποία παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από εγχώριες υποκατασκευάστριες εταιρείες, προκειμένου να ενσωματωθούν στα αεροσκάφη που επισκευάζονται στην ΕΑΒ.

 

9ον. Ορίστηκε, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, εσωτερικός ελεγκτής, ώστε τα ευρήματά του να αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας και διασφάλισης, πρωτίστως, της διαχειριστικής διαφάνειας.

Ήδη, επί τη βάσει των εκδοθέντων πορισμάτων του εσωτερικού ελεγκτή, έχουν κινηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.

 

10ον. Ζητήθηκε η επανυποβολή του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, κατόπιν έγκρισής του από το Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός που είχε αρχικά υποβληθεί ήταν μη σύννομος και περιλάμβανε μη μισθολογικές παροχές που δεν είχαν εγκριθεί από τη διοικητική και πολιτική ιεραρχία του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι οποιαδήποτε δαπάνη-παροχή που δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, μπορεί να υποβληθεί τεκμηριωμένα και αρμοδίως, στο Υπουργείο Οικονομικών, ως αίτημα.

 

11ον. Θεσπίστηκε η χορήγηση, σε μηνιαία βάση, εξορθολογισμένου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ειδικώς για τους εργαζόμενους στην ΕΑΒ (άρθρο 7 του Ν. 4690/2020).

Σημειωτέον ότι, μέχρι πρότινος, το εν λόγω επίδομα καταβαλλόταν παρά τω νόμω, αδιαφανώς, στο ίδιο ύψος για όλους, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης εργασίας.

 

12ον. Θεσπίστηκε παρέκκλιση από το υφιστάμενο σύστημα υπερωριών, προκειμένου να δύνανται οι εργαζόμενοι στην ΕΑΒ να αμείβονται, κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων, όταν εργάζονται υπερωριακά για την αναγκαία επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας και του κατασκευαστικού έργου της εταιρείας (άρθρο 8 του Ν. 4722/2020).

 

13ον. Θεσπίστηκε η δυνατότητα να συνάπτονται ασφαλιστήρια συμβόλαια, επ’ ωφελεία των εργαζομένων, στο πλαίσιο μη μισθολογικών παροχών και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον Ν. 4484/2017 (άρθρο 9 του Ν. 4722/2020).

 

14ον. Επιπρόσθετα, επίκειται η υποβολή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), μεταξύ διοίκησης της εταιρείας και εργαζομένων, στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση.

Σημειώνεται ότι, σε συνάντηση του Υπουργείου Οικονομικών με τους συμβαλλόμενους στη ΣΣΕ, ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, εκφράστηκε η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να μην προβεί σε καμία μείωση στο συνολικό ποσό του «κόστους» της προηγούμενης ΣΣΕ.

Αντίθετα, το ποσό που εξοικονομήθηκε από τη νομιμοποίηση και τον εξορθολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτονόητη προϋπόθεση της υγιούς ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΑΒ, αποτελούν, η νομιμότητα, η διαφάνεια και το νοικοκύρεμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θέτοντας τις βάσεις.

Σήμερα, μαζί με την προώθηση των αναγκαίων εξυγιαντικών πρωτοβουλιών, και μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών, προτείνουμε για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας τον κ. Παπακώστα.

Ο κ. Παπακώστας έχει σημαντικές γνώσεις, κατάλληλη τεχνογνωσία και συσσωρευμένη σχετική εμπειρία, στοιχεία που επιτρέπουν και συνηγορούν στο να αντεπεξέλθει στο δύσκολο εγχείρημα που έχει μπροστά του.

Αυτό της ανόρθωσης της εταιρείας και της εγκαινίασης μιας νέας εποχής, με εξυγιαντικό πρόσημο και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Στην υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής, πρέπει να σταθούμε όλοι αρωγοί, και πιστεύω ότι θα το πράξουμε, για το συμφέρον της πατρίδας.

 

ΔΤ_Τοποθέτηση_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΔΕΚΟ_για_ΕΑΒ_231120

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube