Τριμηνιαίος Απολογισμός Υπουργού ΥΜΕ για τη Φθιώτιδα | 27.10.2023

Λαμία, 27 Οκτωβρίου 2023

 

 Δελτίο Τύπου

 

Τοποθέτηση στη Συνέντευξη Τύπου για τον τριμηνιαίο απολογισμό για τη Φθιώτιδα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η τακτική κοινωνική λογοδοσία, την οποία έχω καθιερώσει, αποτελεί για μένα χρέος προς τους πολίτες της Φθιώτιδας.

Η σημερινή αποτελεί την πρώτη συνάντησή μας με τον νέο θεσμικό ρόλο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θέση που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρουσίαση αρθρώνεται σε δύο ενότητες.

Η πρώτη περιλαμβάνει 14 πρωτοβουλίες και έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη Φθιώτιδα, που είναι σε εξέλιξη ή που τώρα ξεκινούν.

Η δεύτερη περιλαμβάνει την εξέλιξη 8 πρωτοβουλιών και έργων για τη Φθιώτιδα, που στο πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προώθησα με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και, στο πλαίσιο της νέας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προωθώ με την ιδιότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα Κυβέρνησης Αρμοδιότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

1ο Έργο. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Έργο σημαντικό για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, με πολυετή διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης.

Ο αυτοκινητόδρομος Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Οδικών Αξόνων και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας.

Ως γνωστό, το πρώτο νότιο τμήμα του έργου, και συγκεκριμένα τα πρώτα 14 χλμ, έχουν ήδη αποδοθεί.

Το υπόλοιπο τμήμα μέχρι Ξυνιάδα, και από Τρίκαλα μέχρι Καλαμπάκα, παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, εκτιμάται ότι θα παραδοθεί σε κυκλοφορία μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

 

2ο Έργο. Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι.

Δρομολογήθηκαν δύο υπο-έργα:

Το 1ο υπο-έργο αφορά το τμήμα Σταυρός – Καστρί.

Αποφασίστηκε, τώρα, η άμεση σύνταξη των κάτωθι, απαιτούμενων μελετών:

 • Τοπογραφικές εργασίες, κτηματογραφική αποτύπωση και κτηματολόγιο.
 • Προμελέτη οδοποιίας.
 • Οριστική γεωλογική μελέτη.
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.
 • Υδραυλική προμελέτη οδού και οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων.
 • Προμελέτη στατικών.
 • Προμελέτη Η/Μ κόμβων.
 • Τεύχη Δημοπράτησης.

Με την έγκριση των μελετών και την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, το έργο θα είναι ώριμο να δημοπρατηθεί.

Στόχος, η δημοπράτησή του έως το τέλος του 2024.

 

Το 2ο υπο-έργο αφορά το τμήμα από την παράκαμψη της Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της Σήραγγας Τυμφρηστού.

Το Υπουργείο, μετά την ακύρωση από την ΕΑΔΗΣΥ της προηγούμενης διακήρυξης, συνέταξε, το τελευταίο δίμηνο, τα τροποποιημένα τεύχη δημοπράτησης.

Η επαναδημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε προχθές, 25 Οκτωβρίου.

 

3ο Έργο. Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του Διαγώνιου Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο

Το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μελέτη και κατασκευή οδικών τμημάτων, δύο σηράγγων, εφτά γεφυρών, έξι ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων και υπόγειων διαβάσεων, καθώς και ενός δικτύου δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η συμβατική ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται για τις 15 Αυγούστου 2027.

Σήμερα, έχει γίνει η εγκατάσταση των εργοταξιακών γραφείων στο έργο, πραγματοποιούνται εργασίες για την εγκατάσταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, έχουν κατασκευαστεί οι οδοί πρόσβασης για τα ακρόβαθα των γεφυρών, και εκτελούνται εργασίες καθαρισμού σε δασικές εκτάσεις που παραδόθηκαν από τα Δασαρχεία με πρωτόκολλα εγκατάστασης.

Τα πρώτα μέτωπα του έργου αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

 

4ο Έργο. Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου.

Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύπαθο.

Η αρχική έγκριση της κατασκευής είχε δοθεί στις 3 Απριλίου 2017, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης στις 2 Μαΐου 2018.

Στις 2 Ιουλίου 2018, δόθηκε παράταση 14 μηνών, έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η ανάδοχος εταιρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2020, υπέβαλλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2020, έγινε η αποδοχή του αιτήματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την υποχρέωση όμως της αναδόχου εταιρίας να ολοκληρώσει, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λογγού, τον ηλεκτροφωτισμό στον πρώτο κόμβο, καθώς και τον ίδιο τον κόμβο της παραλιακής οδού Αγ. Κωνσταντίνου.

Τα παραπάνω, υλοποιήθηκαν.

Κατά το τελευταίο τετράμηνο:

 • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των μελετών και εξασφαλίστηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
 • Εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την επαναδημοπράτηση του έργου.
 • Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Η προκήρυξη του έργου εκτιμάται ότι θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου 2023.

Η δημοπράτηση του έργου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023.

 

5ο Έργο. Αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων.

Μαζί με το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου, η ανατολική είσοδος των Καμένων Βούρλων αναδιαμορφώνεται σε κυκλικό κόμβο (roundabout).

Ομοίως με το προηγούμενο έργο, το τελευταίο τετράμηνο:

 • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των μελετών και εξασφαλίστηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
 • Εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την επαναδημοπράτηση του έργου.
 • Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το έργο θα είναι ενιαίο με το Άγιο Κωνσταντίνο: η προκήρυξη εκτιμάται ότι θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου 2023 και η δημοπράτηση στις 12 Δεκεμβρίου 2023.

 

6ο Έργο. Οδική σύνδεση της Νεράιδας με Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Εγκρίθηκε, στις 8 Αυγούστου 2023, το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Η υπογραφή της Σύμβασης έγινε προχθές, 25 Οκτωβρίου 2023.

 

7ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αποχετευτικών – στραγγιστικών έργων, των έργων οδοποιίας, των αντιπλημμυρικών έργων και των βασικών αρδευτικών έργων, δηλαδή των δικτύων, της διώρυγας τροφοδοσίας, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων.

Η συνολική έκταση της περιμέτρου του έργου είναι 28.500 στρέμματα, ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 23.090 στρέμματα.

Υπήρξαν, επί μακρόν, σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου.

Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι η αρχική δημοπράτηση του έργου έγινε τον Μάρτιο του 2012!

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2ο – 3ο τρίμηνο του 2024, μετά από 12 χρόνια!

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει περιέλθει, από το καλοκαίρι, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

8ο Έργο. Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια.

Αντικείμενο του έργου είναι η υδροληψία από τον ποταμό Ασωπό και η βελτίωση της υπάρχουσας υδροληψίας, η κατασκευή νέου κλειστού αγωγού μέχρι την υδατοδεξαμενή, η κατασκευή νέων οικίσκων στα τρία υφιστάμενα αντλιοστάσια γεωτρήσεων, η κατασκευή τριών αγωγών από τις γεωτρήσεις στην υδατοδεξαμενή, η κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής, η κατασκευή αντλιοστασίου τροφοδοσίας του δικτύου αρδεύσεως, καθώς και δίκτυο αρδεύσεως μήκους 22 χλμ και 92 υδροληψιών.

Η περάτωση του έργου εκτιμάται στο 1ο τρίμηνο του 2024.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει περιέλθει, από το καλοκαίρι, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

9ο Έργο. Φράγμα Πολλαπλών Σκοπών στον Χείμαρρο Μπουγάζι.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φράγματος – ταμιευτήρα πολλαπλών σκοπών για άρδευση 4.000 στρεμμάτων στον πρώην Δήμο Ξυνιάδας.

Με την ολοκλήρωση του φράγματος θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας, αλλά και του έντονου πλημμυρικού προβλήματος της περιοχής.

Πρόκειται για ένα, ακόμη, πολύπαθο έργο.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη τον Ιούλιο του 2008.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει περιέλθει, από το καλοκαίρι, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αξιολογούμε τις δυνατότητες ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, ακόμη και αν απαιτηθεί διάλυση της σύμβασης.

 

10ο Έργο. Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη αρδευτικών δικτύων, συνολικής καθαρής έκτασης 231.086 στρεμμάτων, από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Σμοκόβου, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα.

Από τη συνολική έκταση, τα 78.956 στρέμματα αφορούν τον Δήμο Δομοκού, με αυξημένη την καλλιεργούμενη έκταση στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Εκτός από την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, στη σύμβαση περιλαμβάνεται και η σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελέτης φορέα διαχείρισης του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υπεβλήθη για έλεγχο πληρότητας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 9 Ιουλίου 2023.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να εκκινήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαδικασία διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων.

Η διαβίβαση προς δημοσιοποίηση έγινε τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται περίπου 1 έτος από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

 

11ο Έργο. Κατασκευή Φράγματος Ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων.

Το έργο αυτό, που πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Ενιπέα και την προσαγωγή του νερού του ταμιευτήρα, για την άρδευση των πεδινών περιοχών, συνολικής έκτασης 107.500 στρεμμάτων καθαρής γεωργικής γης.

Το έργο επιδιώκεται να καλύψει και περιοχές του Δήμου Δομοκού.

Συγκεκριμένα, στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου θα ζητηθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο να εξετάσει την μεταφορά νερού και στη Φθιώτιδα.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει τεθεί για το τέλος του 2025.

 

12ο Έργο. Μελέτη Αξιοποίησης Σπερχειού Ποταμού.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει ολιστική μελέτη για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε όλη την έκταση του Σπερχειού και των παραποτάμων του, καθώς και την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα στην κοιλάδα του Σπερχειού.

 

13ο Έργο. Κτηριακές Υποδομές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με πολιτική βούληση και πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εποπτευόμενης εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», δρομολογούνται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες στήριξης των σχολικών μονάδων της Φθιώτιδας, από πλευράς σχεδιασμού νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό.

 

1ον. Κατασκευές.

Σχεδιασμός για Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο συγκρότημα των σχολικών μονάδων 2ου Λυκείου & 2ου Γυμνασίου, και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Προβλέπεται χρήση και των δύο έργων και από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες.

 

2ον. Επισκευές.

Το τελευταίο τετράμηνο, μελετήθηκαν και άρχισαν ή δρομολογούνται επισκευές στις σχολικές μονάδες 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λιανοκλαδίου, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Εξάρχου και Νηπιαγωγείο Λιβανατών.

 

3ον. Εξοπλισμός

Τον Οκτώβριο, εφοδιάστηκαν με εξοπλισμό οι σχολικές μονάδες 1ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης, 2ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης, Γυμνάσιο Αταλάντης, Λύκειο Αταλάντης, 19Ο Δημοτικό Λαμίας, 22ο Δημοτικό Λαμίας, Γυμνάσιο Ραχών, Γυμνάσιο Υπάτης, 1ο Γυμνάσιο Λαμίας, 4ο Γυμνάσιο Λαμίας, 8ο Γυμνάσιο Λαμίας, 9ο Γυμνάσιο Λαμίας, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας, 1ο Λύκειο Λαμίας, 3ο Λύκειο Λαμίας, 6ο Λύκειο Λαμίας και 3ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης.

 

14ο Έργο. Αποκατάσταση Ζημιών από Φυσικές Καταστροφές.

Διακρίνω 5 πεδία παρεμβάσεων:

1ο Πεδίο: Σχολικές μονάδες.

Έχουν καταγραφεί και θα υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις από τις Κτιριακές Υποδομές, σε σχολεία της περιοχής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Φθιώτιδας, στις οποίες έγιναν ήδη αυτοψίες, είναι το Γυμνάσιο Δομοκού, το Λύκειο Δομοκού, το Γυμναστήριο Γυμνασίου και Λυκείου Δομοκού, ο Παιδικός Σταθμός Δομοκού, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Δομοκού, το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέου Μοναστηρίου, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου.

Το αρχικό κόστος των παρεμβάσεων εκτιμάται στα 2,4 εκατ. ευρώ.

 

2ο Πεδίο: Οδικά έργα και γέφυρες.

Έχουν πραγματοποιηθεί 29 αυτοψίες στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε ένα μήκος οδικού δικτύου 11,9 χλμ, καθώς και σε 4 γέφυρες, όπου έχουν προκύψει φθορές.

Το ταχύτερο δυνατό, με τις διαδικασίες που πρόσφατα νομοθετήσαμε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

 

3ο Πεδίο: Σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρατηρούνται εκτεταμένες ζημίες στον κύριο άξονα Δομοκός – Κατερίνη, καθώς και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού.

Ειδικά για τον Σταθμό, οι ζημίες εκτιμώνται στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Ήδη πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για την προσωρινή αποκατάσταση στη γραμμή, σε ότι αφορά την υποδομή, την επιδομή, τα τεχνικά έργα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

4ο Πεδίο: Αποζημιώσεις πολιτών.

Μέχρι σήμερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν αποζημιωθεί 500 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό ύψους 1.491.042 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

 • Οικοσκευή και πρώτες ανάγκες: 828.666 ευρώ σε 193 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής: 22.376 ευρώ σε 4 δικαιούχους.
 • Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνονται κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις): 640.000 ευρώ σε 303 δικαιούχους.

 

5ο Πεδίο: Ενίσχυση ΟΤΑ

Μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, προωθήθηκαν ήδη οι πρώτες ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου Daniel:

 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 2 εκατομ. ευρώ.
 • Ο Δήμος Δομοκού με 1 εκατομ. ευρώ.
 • Ο Δήμος Λαμιέων με 0,5 εκατομ. ευρώ.

 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έργα που ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο Διακυβέρνησης από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

 

1ο Έργο. Ανέγερση Πτέρυγας Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα μέχρι σήμερα βήματα του έργου, καθώς και τη συμβολή μου, σας τα έχω παρουσιάσει στις τακτικές λογοδοσίες μου κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Μεθαύριο, Δευτέρα, υπογράφεται, στη Λαμία, η σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ.

 

2ο Έργο. Δημιουργία και Επέκταση Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου.

Μετά από πρωτοβουλία μας, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, εντάχθηκε σε ενιαίο έργο με του Βόλου, η κατασκευή πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών στη Λαμία, με τη μορφή ΣΔΙΤ.

Μετά την αντιμετώπιση αρκετών σημαντικών προβλημάτων, εγκρίθηκαν, στις 17 Οκτωβρίου 2023, οι σχετικές διαδικασίες, και ανακηρύχθηκε, από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο προσωρινός Ανάδοχος του έργου.

Ο Φάκελος, με όλα τα σχετικά, θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για προσυμβατικό έλεγχο.

Ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Η έναρξη υλοποίησης του έργου εκτιμάται στο 1ο τετράμηνο του 2024.

 

3ο Έργο. Δημιουργία Νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας.

Με πρωτοβουλία και συντονισμό αρμοδίων Υπουργείων της Κυβέρνησης και φορέων της Διοίκησης, προωθήθηκε το έργο κατασκευής και ανακατασκευής Δικαστικών Μεγάρων της Κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων και της ανέγερσης νέου Δικαστικού Μεγάρου στη Λαμία.

Εγκρίθηκε, στις 7 Ιουνίου 2023, το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Στη Β’ φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν 5 εταιρίες που κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις 8 Ιουλίου 2023, εγκρίθηκε το τεύχος πρόσκλησης συμμετοχής στη Β’ Φάση, και στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, αυτοί αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2023, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η συμμετοχή σε διάλογο και των 5 προεπιλεγμένων εταιριών.

Η φάση αυτή εκτιμάται ότι θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχωρά παράλληλα με το διαγωνισμό του έργου, στην ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και των σχεδίων των τευχών και προδιαγραφών αποτελέσματος για το σύνολο των Δικαστικών Μεγάρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου με την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης.

 

4ο Έργο. Αξιοποίηση Ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών.

Συνεχίζεται, με βούληση και σχέδιο, η προσπάθεια για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Θερμοπυλών.

Έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους2,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτή καλύπτει βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης, με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων, και αποκατάσταση, στερέωση και ανασκαφικό καθαρισμό του Τείχους των Φωκέων, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μη κρατικού φορέα (Ίδρυμα Ωνάση), που είχαμε εξασφαλίσει για τη χρηματοδότηση ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, διατηρείται και θα εκδηλωθεί έμπρακτα.

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η σύνταξη της σύμβασης δωρεάς, η οποία θα συνοδεύεται από Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου.
Το φυσικό αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του κέντρου πληροφόρησης, με την εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανασύνθεση της ιστορικής μάχης, καθώς και ψηφιακή ξενάγηση.

Το Ίδρυμα και το Υπουργείο δουλεύουν ήδη επί του φυσικού αντικειμένου.

Υποχρέωση του Δήμου είναι η διαμόρφωση του χώρου υποδοχής του ψηφιακού έργου.

5ο Έργο. Νέο Λιμάνι στη Στυλίδα.

Οι προϋποθέσεις υλοποίησης του σημαντικού έργου για την Ανατολική Φθιώτιδα έχουν διαμορφωθεί, με την αποτελεσματική συνεργασία μας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Οικονομικών, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, ώστε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο αφορά τόσο την επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου λιμένα Στυλίδας, όσο και τη λειτουργία του συνόλου του λιμένα.

Η προγραμματική σύμβαση έχει πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη συνέχεια αναμένεται η ανάρτηση του έργου στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Επενδύσεων όπου προεδρεύει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να υπάρξει η σχετική πρόσκληση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθεί η έγκριση του έργου, ο διαγωνισμός και οι σχετικές διαδικασίες.


6ο Έργο. Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών.

1ον. Ακίνητο Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης).

Πρόκειται για δύο περιοχές, μία έκτασης 520 στρεμμάτων με πλήρες δικαίωμα κυριότητας και μία έκτασης 37 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει και τις πηγές, με μακροχρόνια μίσθωση για 50 χρόνια.

Η έναρξη του διαγωνισμού έγινε στις 21 Απριλίου 2023.

Η υποβολή προσφορών έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπεβλήθη μόνο 1 προσφορά.

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, ζητήθηκαν επί πλέον τα δικαιολογητικά από την μητρική εταιρεία, και έχει ταχθεί προθεσμία η 9η Νοεμβρίου.

 

2ον. Λειτουργία Ιαματικών Πηγών στην Υπάτη.

Υπεγράφη, στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, η παράταση λειτουργίας της Ιαματικής Πηγής για τον μήνα Οκτώβριο.

Αξιολογείται θετικά η περαιτέρω παράταση λειτουργίας της για τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα και με την μηνιαία επισκεψιμότητα του χώρου.

Μισθώθηκε ανεξάρτητος χώρος στο ακίνητο σε επιχειρηματία της περιοχής, τον Αύγουστο του 2023 και για 3 έτη.

Από το καλοκαίρι του 2022, έχει μισθωθεί ο χώρος του αναψυκτηρίου σε επιχειρηματία της περιοχής.

Το αναψυκτήριο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία.

 

7ο Έργο. Ενίσχυση των Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ. 

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατεβλήθη έκτακτη ενίσχυση, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, στα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ, καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς άγονων γραμμών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας ενισχύθηκε περίπου με 82.000 ευρώ και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθιώτιδας περίπου με 335.000 ευρώ.

 

8ο Έργο. Εγκατάσταση ΑΤΜ στο Μαρτίνο.

Τον Ιούλιο, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας, εγκαταστάθηκε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στο Μαρτίνο, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

 

Αυτές είναι 22 δέσμες έργων για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Οικοδομούμε, συνεχώς, πάνω σε όσα βρήκαμε και σε νέα που δημιουργούμε, με ισχυρή πολιτική βούληση, όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα, καθαρότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούνται, δρομολογούνται ή/και σχεδιάζονται, η Φθιώτιδα αποκτά ισχυρούς ενδογενείς παράγοντες για υψηλή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή δυναμική και μεγαλύτερη συνολική ισχύ.

Όλες και όλοι μαζί, συνεργαζόμαστε με θεσμική τάξη, για να πάμε τη Λαμία και τη Φθιώτιδα, πιο μπροστά και πιο ψηλά.

Είμαι δεσμευμένος στον στόχο, τις αρχές και την κοινή μας προσπάθεια!

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube