Βασικά σημεία τοποθέτησης Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο 2nd Greek Investment Forum που συνδιοργανώνουν στη Νέα Υόρκη το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Βασικά σημεία τοποθέτησης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στο 2nd Greek Investment Forum που συνδιοργανώνουν στη Νέα Υόρκη το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο Αθηνών:

«Σήμερα, η κατάσταση της οικονομίας έχει βελτιωθεί.

Η Κυβέρνηση, έχοντας ισχυρή πολιτική βούληση και επιδεικνύοντας ξεκάθαρη αποφασιστικότητα, έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση στο εσωτερικό και έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό.

Η Κυβέρνηση επανέφερε το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής εντός τροχιάς, δόθηκε διετής παράταση στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, οι δόσεις της δανειακής σύμβασης εκταμιεύονται κανονικά, η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους έχει ενισχυθεί, μεγάλο εύρος διαρθρωτικών αλλαγών υλοποιήθηκε, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων άρχισε να υλοποιείται, η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αυξήθηκε, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνεται, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται.

Στον 1 χρόνο θητείας της Κυβέρνησης μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις που αποτυπώνονται και σε σχετικούς δείκτες ότι οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας παράγουν απτά αποτελέσματα.

Αυτές οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι είμαστε στη σωστή πορεία.

Ωστόσο, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν ώστε να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και να μειωθεί η εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, λοιπόν, επικεντρώνεται στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, στην προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, στην ανάπτυξη, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, ενός σταθερού, βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού συστήματος, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στην υλοποίηση, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, στη υιοθέτηση πολιτικών απασχόλησης.

Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν κάνει τεράστιες θυσίες για να επιτευχθεί η επώδυνη, αλλά αναγκαία, δημοσιονομική προσαρμογή.

Η μόνη επιλογή που είχε, η Ελληνική Κυβέρνηση, το περασμένο καλοκαίρι ήταν να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την υιοθέτηση μιας αναπτυξιακής προσέγγισης κατά τη διαδικασία προσαρμογής.

Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αν και απαραίτητες, δεν είναι από μόνες τους επαρκείς για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αυτές πρέπει να συνδυάζονται με αναπτυξιακές πολιτικές.

Η χώρα είναι στο σωστό δρόμο. Οι στόχοι επιτυγχάνονται, η δημοσιονομική προσαρμογή είναι πρωτόγνωρη και βιώσιμη, οι προσφάτως θεσπισμένες μεταρρυθμίσεις είναι βαθιές και αξιόπιστες, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται, το επενδυτικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί και η ανάκαμψη της Οικονομίας αναμένεται το 2014. Φυσικά, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και πανηγυρισμών, ούτε όμως για μίζερες προσεγγίσεις. Σήμερα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube