ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

1. Προσωπικά Στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης: 12 Αυγούστου 1973
Τόπος γέννησης: Λαμία
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
Στρατιωτική θητεία: Πολεμική Αεροπορία, Μηχανικός Εμβολοφόρων Αεροσκαφών

2. Εκπαίδευση

11/1997 – 05/2001: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τραπεζική (PhD in Banking), Department of
Banking and Finance, Cass Business School, City University, London.
09/1996 – 11/1997: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in
Business Administration – Μ.Β.Α.), Management School, Imperial
College of Science, Technology and Medicine, University of London,
London.
09/1991 – 06/1996: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Τομέας Ειδίκευσης: Μηχανικός
Παραγωγής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
06/1991: Απόφοιτος 39ου Γενικού Λυκείου Κυψέλης

3. Διακρίσεις

4. Ερευνητικό – Συγγραφικό Έργο

5.1. Διδακτορική Διατριβή, Διπλωματικές Εργασίες:

5.1.1.  Διδακτορική Διατριβή
“European banking industry: Sources of income and profitability”, Department of Banking and Finance, Cass Business School, City University, London, 2001

5.1.2.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
“The effects of EMU in the Greek banking system”, The Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 1997

5.1.3. Διπλωματική Εργασία
«Στρατηγικός καταμερισμός επενδύσεων και μοντέλα επιλογής βέλτιστου χαρτοφυλακίου στην Ελληνική κεφαλαιαγορά», Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1996

5.2. Δημοσιεύσεις, Επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)

5.2.1. Staikouras, C. (with C. Τsamadias, P. Pegkas), 2020 (In Press). “On the Determinants of Economic growth: Empirical evidence from the Eurozone countries”. International Area Studies Review.

5.2.2. Staikouras, C. (with C. Τsamadias, P. Pegkas), 2020 (In Press). “Does Domestic and Foreign R&D capital affect Total Factor Productivity? Evidence from Eurozone countries”. International Economic Journal.

5.2.3. Staikouras, C. (with C. Τsamadias, P. Pegkas), 2019. “Does research and development expenditure impact innovation? Evidence from the European Union countries”. Journal of Policy Modeling, Vol. 41, 1005 – 1025 (published online 12 July 2019)

5.2.4. Staikouras, C. (with C. Τsamadias, C. Mamatzakis),  2019. “Does R&D, human capital and FDI matter for TFP in OECD countries?”. Economics of Innovation and New Technology, Forthcoming

5.2.5. Staikouras, C. (with D. Margaritis ),  2019. “The financial crisis and the shadow price of bank capital”. Annals of Operations Research, Forthcoming

5.2.6. Staikouras, C., 2018. “Essentials of Economics”. Scientific editing of the book “Essentials of Economics” written by Hubbard R.G. – A.P. O’ Brien. ION Publications

5.2.6. Staikouras, C.,  2018. “Banking Development Strategies”. Hellenic Open University Editions

5.2.7. Staikouras, C. (with P. Xidonas, C. Hassapis, G. Bouzianis), 2018.  “An integrated matching- immunization model for bond portfolio optimization”,  Computational Economics, Vol.51 pp. 595-605

5.2.8. Staikouras, C. (with I. Voutsinas, C. Tsamadias, E. Karayiannis),  2018. “Does research and development expenditure impact innovation? Theory, policy and practice insights from the Greek experience”. The Journal of Technology Transfer, Vol. 43, pp.1590 171

5.2.9. Staikouras, C. (with P. Xidonas, C. Hassapis, G. Mavrotas, C. Zopounidis), 2018. “Multiobjective portfolio optimization: bridging mathematical theory with asset management practice”. Annals of Operations Research, Vol. 267, pp. 585-606

5.2.10. Staikouras, C., 2017. “The institutional framework of the financial system in Europe: turning delay into a driving force”. International and European Policy, Four-month Political and Economic Review, Vol. 39, pp. 155 -192, Papazisis Publications

5.2.11. Staikouras, C. (with C. Triantopoulos), 2017. “SOEs in Greece: Structural reforms, economic crisis
and financial constraints”. International Journal of Public Policy, Vol. 13, No. 6, pp. 358-382

5.2.12. Staikouras, C. (with Xidonas, P., Hassapis, C. and G. Bouzianis), 2016. “An integrated matching- immunization model for bond portfolio optimization”. Computational Economics, Forthcoming
(published online 19 October 2016)

5.2.13. Staikouras, C. (with Xidonas, P., Hassapis, C. and E. Kountzakis), 2016. “RAROC in portfolio
optimization”. International Journal of Financial Engineering, Vol. 3, Forthcoming (published
online 3 November 2016)

5.2.14. Staikouras, C. (with Xidonas, P., Hassapis, C., Mavrotas, G. and C. Zopounidis), 2016
“Multiobjective portfolio optimization bringing mathematical theory with asset management
practice”. Annals of Operations Research, Forthcoming (published online 11 October 2016)

5.2.15. Staikouras, C. (with Xidonas, P., Kountzakis, C. and C. Hassapis), 2016. “A use of Black-Scholes model in market risk”. International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Vol.
2, pp. 200-210

5.2.16. Staikouras, C. (with Voutsinas, I., Tsamadias, C. and E. Karayiannis), 2015. “Does research and
development expenditure impact innovation? Theory, policy and practice insights from the Greek
experience”. The Journal of Technology Transfer, Forthcoming

5.2.17. Staikouras, C. (with Koutsomanoli-Filippaki, A. and D. Margaritis), 2012. “Profit efficiency in the
European Union banking industry: a directional technology distance function approach”. Journal
of Productivity Analysis, Vol. 37, pp. 277-293

5.2.18. Staikouras, C. (with P. Pegas), 2012. “Investigation of the relationship between the investment stock with personal available income and bank private deposits in the Regions of Greece”. Scientific Conference: The Future of Development and Urban Planning of Greece, Proceedings, pp. 313-353

5.2.19. Staikouras, C. (with N. Apergis, E. Mamatzakis), 2011. “Testing for regime changes in Greek sovereign debt crisis”. International Advances in Economic Research, Vol. 17, pp. 258 – 273

5.2.20. Staikouras, C. (with Apergis, N. and E. Mamatzakis), 2011. “The Greek sovereign debt crisis:
testing for regime changes”. International Advances in Economic Research, Vol. 17, pp. 258-273

5.2.21. Staikouras, C. (with Tsatsanis, D. and J. Mylonakis), 2010. “The effect of media exposure and market psychology on IPOs underpricing”. International Review of Applied Financial Issues and Economics, Vol. 2, pp. 803-822

5.2.22. Staikouras, C. (A. Koutsomanoli, C. Triantopoulos), 2010. “Expansion and effectiveness of the Greek banks in Southeastern Europe”. Collaborative Vol: Studies on the Greek Financial System, pp. 139- 183 Athens University of Economics and Business Publications

5.2.23. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2010. “On the determinants
of banking efficiency in four new European Union Member States: the impact of structural reforms”. University Library of Munich, Working Paper 24634

5.2.24. Staikouras, C. (with G. Xirogiannis, M. Glykas), 2010. “Fuzzy cognitive maps in banking business process performance measurement. Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications”. Springer, pp. 161- 200

5.2.25. Staikouras, C. (with Hevas, D. and G. Siougle), 2009. “The accounting valuation of bank stocks in
Europe”. Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 5, pp. 49-66

5.2.26. Staikouras, C. (with Koutsomanoli-Filippaki, A. and E. Mamatzakis), 2009. “Banking inefficiency in Central and Eastern European countries under a quandratic loss function”. Emerging Markets
Review, Vol. 10, pp. 167-178

5.2.27. Staikouras, C. (with Athanasoglou, P. and E. Georgiou), 2009. “Assessing output and productivity
growth in the banking industry”. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49, pp. 1317-1340

5.2.28. Staikouras, C. (with Margaritis, D. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2009. “Efficiency and
productivity growth in the banking industry of Central and Eastern Europe”. Journal of Banking
and Finance, Vol. 33, pp. 557-567

5.2.29. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2009. “Structural reforms
and banking efficiency in the new EU States”. Journal of Policy Modeling, Vol. 31, pp. 17-21

5.2.30. Staikouras, C. (with Margaritis, D. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2009. “Profit efficiency under
a directional technology distance function approach”. Managerial Finance, Vol. 35, pp. 276-296

5.2.31. Staikouras, C. (with Delis, M., Gerogiannaki, A. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2009. “Evaluating cost and profit efficiency: A comparison of parametric and non-parametric methodologies” Applied Financial Economics, Vol. 19, pp. 191-202

5.2.32. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2008. “Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region”. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 18, pp. 483-497

5.2.33. Staikouras, C. (with Delis, M. and P. Varlagas), 2008. “On the measurement of market power in the banking industry”. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 35, pp. 1023-1047

5.2.34. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2008. “An empirical investigation of operating performance in the new European banking landscape”. Global Finance Journal, Vol. 19, pp. 32-45

5.2.35. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki) 2008. “Bank efficiency in the new European Union member states: Is there convergence?” International Review of Financial Analysis, Vol. 17, pp. 1156-1172

5.2.36. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2007. “Operating performance of the banking industry: An empirical investigation of the South Eastern European region”. South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 2, pp. 245-266

5.2.37. Staikouras, C. (with Staikouras, P. and M. Agoraki), 2007. “The effect of board size and composition on European bank performance”. European Journal of Law and Economics, Vol. 23, pp.1-27

5.2.38. Staikouras, C. (with Delis, M. and P. Athanasoglou), 2006. “Determinants of bank profitability in the South Eastern European region”. Journal of Financial Decision Making, Vol. 2, pp. 1-17

5.2.39. Staikouras, C. (with E. Mamatzakis), 2006. “A micro-econometric model of the UK property- liability insurance industry”. Applied Financial Economics Letters, Vol. 2, pp. 257-260

5.2.40. Staikouras, C (with Chytas, P., Glykas, M. and G. Valiris), 2006. “Performance measurement in a Greek financial institute using the balanced scorecard”. Measuring Business Excellence, Vol.10, pp. 87-98

5.2.41. Staikouras, C. (with A. Koutsomanoli-Filippaki), 2006. “Competition and concentration in the new European banking landscape”. European Financial Management, Vol. 12, pp. 443-482

5.2.42. Staikouras, C. (with Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli-Filippaki), 2005. “Competition and concentration in the banking sector of the South Eastern European region”. Emerging Markers Review, Vol. 6, pp. 192-209

5.2.43. Staikouras, C. (with G. Wood), 2004. “The determinants of European bank profitability”. International Business & Economics Research Journal, Vol. 3, pp. 57-68

5.2.44. Staikouras, C. (with Glykas, M. and G. Xirogiannis), 2004. “Fuzzy cognitive maps as a back end to knowledge-based systems in geographically dispersed financial organizations”. Knowledge and Process Management, Vol. 11, pp. 137-154

5.2.45. Staikouras, C. (with Korres, G. and D. Chionis), 2004. “Regional systems of innovation and regional policy in Europe”. Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 4, pp. 25-44

5.2.46. Staikouras, C. (with G. Wood), 2004. “Sources of income and stability in the European banking industry”. Ekonomika, Vol. 16, pp. 6-8

5.2.47. Staikouras, C. (with Smith, R. and G. Wood), 2003. “Non-interest income and total income stability”. Bank of England Quarterly Bulletin, Vol. 43, Working Paper, No. 198

5.2.48. Staikouras, C. (with G. Wood), 2000. “Competition and banking stability in the euro area: The cases of Greece and Spain”. The Journal of International Banking Regulation, Vol. 2, pp. 7-24

5.3 Συλλογικοί Tόμοι – Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

5.3.1. Σταϊκούρας, Χ., 2017. «Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». Επιστημονικό Συνέδριο: Κρίση, Μεταρρυθμίσεις, Ανάπτυξη. Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Πρακτικά, 27- 28 Μαρτίου
5.3.2. Σταϊκούρας, Χ., (με Χ. Τριαντόπουλος), 2017. «Θεσμικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη: Μετατρέποντας την αργοπορία σε κινητήριο μοχλό». Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τετραμηνιαία Πολιτική και Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 39, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 155-192
5.3.3. Σταϊκούρας, Χ. (με Πέγκας, Π., Βουτσινάς Ι. και Κ. Τσαμαδιάς), 2016. «Η επίδραση των επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών και του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομική μεγέθυνση: Εμπειρικά αποτελέσματα από 5 χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», 1-3 Ιουλίου, Πρακτικά
5.3.4. Σταϊκούρας, Χ. (με Πέγκας, Π., Βουτσινάς Ι. και Κ. Τσαμαδιάς), 2016. «Η επίδραση των δαπανών για Ε&Α επί της καινοτομίας: εμπειρικά αποτελέσματα από 12 χώρες της Ευρωζώνης». 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», 1-3 Ιουλίου, Πρακτικά
5.3.5. Σταϊκούρας, Χ., (με Πέγκας , Π. και Κ. Τσαμαδιάς), 2012. «Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του επενδυτικού αποθέματος με το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα και τις ιδιωτικές τραπεζικές καταθέσεις στις Περιφέρειες της Ελλάδας». Επιστημονικό Συνέδριο: Το Μέλλον του Αναπτυξιακού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας, Πρακτικά, σελ. 313-353
5.3.6. Staikouras, C., (with Xirogiannis, G. and M. Glykas), 2010. “Fuzzy cognitive maps in banking business process performance measurement”. Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications. Springer, pp. 161-200
5.3.7. Σταϊκούρας, Χ., (με Κουτσομανώλη, Α. και Χ. Τριαντόπουλος), 2010. «Επέκταση και αποτελεσματικότητα των Ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 139-183
5.3.8. Σταϊκούρας, Χ. (με Χ. Τριαντόπουλος), 2009. «Το ευρώ και η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς: Ο ρόλος του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου». Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 15, Ιούλιος-Σεπτέμβριος. Εκδόσεις Παπαζήση
5.3.9. Staikouras, C., (with Korres, G. and E. Mamatzakis), 2007. “An assessment of the integration of Eastern European economies in the European Union”. Regionalisation, Growth and Economic Integration, Springer, pp. 25-38
5.3.10. Staikouras, C.,(with Athanasoglou, P. and M. Delis), 2006. “Determinants of bank profitability in the South Eastern European region”. Bank of Greece, Working Paper, No. 47, September
5.3.11. Σταϊκούρας, Χ., 2004. «Δομή των λειτουργικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών: Τάσεις,
προκλήσεις και προοπτικές». Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Το Νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον: Τάσεις και Προοπτικές», Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις A. Σάκκουλα, σελ. 461-477
5.3.12. Σταϊκούρας, Χ. (με Κ. Τσαμαδιάς), 2004. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην οικονομία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περίοδος 1998-2002)». Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Όμιλος Πολιτών Φθιώτιδα 21ος Αιώνας και Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, σελ. 240-269

5.3.13. Staikouras, C. (with G. Wood), 2002. “Net interest income, balance sheet structure and interest rates”. New Trends in Banking Management, IFORS, Physica-Verlag Publication, pp. 189-204
5.3.14. Σταϊκούρας, Χ. (με M. Στέλιαρος), 1999. «Προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων». Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 19-20, σελ. 61-66

5.4 Συμμετοχή σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Κριτής στο Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

5.5 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
5.5.1. Saint Project: Economics of Cybersecurity – Digital Security Focus Area. (Saint Advisory Board – SAB). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
5.5.2. Μελέτη της δομής αγοράς, συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του
Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.
(Επιστημονικός Υπεύθυνος) Διάρκεια 27 μήνες (1/3/2004 – 31/12/2006). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο Παιδείας (Επιστημονικό Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»).
5.5.3. The internal market of the banking industry: An estimate of the structural changes induced by
deregulation and the single currency. (Μέλος της ερευνητικής ομάδας) Διάρκεια 6 μήνες (07/1999 – 12/1999). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Single Market Directorate)

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Φορείς

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (Hellenic
Finance and Accounting Association – HFAA).
Μέλος του European Financial Management Association (EFMA).

8. Κοινοβουλευτικές – Κυβερνητικές Θέσεις

06/2012 – 01/2015: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
09/2007 – σήμερα: Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
09/2007 – σήμερα: Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
02/2015 – σήμερα: Συντονιστής/Τομεάρχης Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας
Δημοκρατίας

10. Ομιλίες σε Συνέδρια και Ημερίδες – Άρθρα στον Περιοδικό και Ημερήσιο Τύπο

Ομιλίες

Άρθρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα και τις ομιλίες μου στο πλήρες βιογραφικό μου...