Βουλή: Απαντήσεις Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σε Επίκαιρες Ερωτήσεις | 26.1.2024

Αθήνα,  26 Ιανουαρίου 2024   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χαράλαμπου Μαμουλάκη, με θέμα την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

 

Κατά την πρωτολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:   

Το σκεπτικό της Ερώτησης που υποβάλλατε είναι εύστοχο και τα ερωτήματα που θέτετε ορθά.

Πράγματι, οι ζημιές σε τμήμα του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και σε κάθετους άξονες της χώρας, σε υποδομές, επιδομή, σταθμούς και συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, είναι εκτεταμένες, είναι «ανυπολόγιστες» όπως γράφετε.

Απαιτούνται γενναίες και έγκαιρες παρεμβάσεις.

Ήδη υπήρξε προσωρινή αποκατάσταση του δικτύου.

Απαιτείται όμως και εκκρεμεί η μόνιμη και πιο ανθεκτική αποκατάσταση.

Απαντήσεις ως προς τα συγκεκριμένα ερωτήματά σας:

 

Ερώτημα 1

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2023, προς το Συμβούλιο, για την έκδοση της Εκτελεστικής Απόφασης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει περιληφθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελληνικών αρχών, Δράση για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL».

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και τα συνοδευτικά τεχνικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «DANIEL», με παράλληλη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Ο κωδικός ένταξης του έργου είναι ο 16999.

 

Ερώτημα 2

Τα στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψιν του ο ΟΣΕ για τον καθορισμό του αρχικού κόστους ύψους 185 εκατ. ευρώ, δεν περιελάμβανε τα γενικά έξοδα, το εργολαβικό όφελος και τα απρόβλεπτα.

Αφορούσε τις πρώτες αναγνωριστικές επιθεωρήσεις που έγιναν αμέσως μετά το πέρας των βροχοπτώσεων από το προσωπικού του Οργανισμού με χρήση DRONES, αλλά και επιτόπου αυτοψίες από τους μηχανικούς των τμημάτων Υποδομής και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων.

Επίσης, η αρχική αυτή εκτίμηση αφορούσε την αποκατάσταση του δικτύου χωρίς τα έργα ανθεκτικότητας των καθέτων αξόνων, τα οποία προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση των υδραυλικών και υδρολογικών μελετών.

Το συνολικό κόστος μόνιμης και πιο ανθεκτικής αποκατάστασης του βασικού δικτύου και των κάθετων αξόνων, θα είναι πολύ υψηλότερο.

 

Ερώτημα 3

Ήδη, σε διάστημα 40 ημερών, την 10η Δεκεμβρίου 2023, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση του κύριου άξονα για την εμπορευματική λειτουργία και εν συνεχεία, την 16η Δεκεμβρίου 2023, η επιβατική λειτουργία.

Τον 1ο μήνα λειτουργίας, 59.900 επιβάτες μετακινήθηκαν στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Άμεσα, από τον Οκτώβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε σε ειδικό Σύμβουλο τη σύνταξη προκαταρκτικών μελετών με στόχο, εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος, πιθανόν και μέσα στο Φεβρουάριο, να έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης για τους εξής διαγωνισμούς:

 • Οριστική αποκατάσταση των ζημιών των υποδομών στον κύριο άξονα, από ΣΣ Δομοκού μέχρι ΣΣ Μεζούρλου.
 • Οριστική αποκατάσταση των ζημιών των υποδομών στον άξονα ΣΣ Παλαιοφάρσαλος – ΣΣ Καλαμπάκα.
 • Οριστική αποκατάσταση των ζημιών των υποδομών στον άξονα ΣΣ Λάρισα – ΣΣ Βόλου (πλην νέας χάραξης ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ), με ανύψωση της γέφυρας του Κραυσίδωνα.
 • Νέο interlocking για το τμήμα σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης στο τμήμα ΣΣ Δομοκός – ΣΣ Κρανώνα & ΣΣ Εμπορικού Ζάχαρης.

 

Προβλέπεται, έως τον Ιούνιο του 2024, η υπογραφή όλων των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών [συμπεριλαμβανομένων των μελετών] και έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου.

 

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε:

 

Ερώτημα 4

Όλα αυτά τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνονται στη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν στα έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω των καταστροφών από τον DANIEL, με διαδικασίες Fast Track [Άρθρο 25 του Νόμου 5049/2023].

 

Ερώτημα 5

Δεδομένης της σπουδαιότητας των έργων ανάταξης του σιδηροδρομικού δικτύου, οι Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα συνεργαστούν με τους εποπτευόμενους φορείς ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ – ΓΑΙΟΣΕ για τον συντονισμό, την επίβλεψη και την υλοποίηση των έργων.

 

Ερώτημα 6

Το συνολικό εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης του κεντρικού άξονα είναι 21 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο πεδίο.

Η γραμμή ανόδου που θα αποκατασταθεί πρώτη, αφού η γραμμή καθόδου χρησιμοποιείται μετά την προσωρινή αποκατάσταση, έχει χρονοδιάγραμμα 11 μηνών, ενώ η γραμμή καθόδου 10 μήνες.

Η εκτιμώμενη τελική ημερομηνία πλήρους αποκατάστασης, με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

Ερώτημα 7

Ομοίως, η εκτιμώμενη τελική ημερομηνία πλήρους αποκατάστασης και των καθέτων αξόνων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

Ερώτημα 8

Το τελικό εκτιμώμενο κόστος πλήρους αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου προβλέπεται να ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ.

Όπως και στην περίπτωση της αποκατάστασης ζημιών στις οδικές υποδομές, όπως αυτή παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, θα επανέλθουμε με ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκαταρκτικής αξιολόγησης.

 

Ερώτημα 9

Ήδη τα βασικά τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, που ανήκουν και στους Ευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους, καλύπτονται από συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης με χρήση ETCS.

Υπενθυμίζεται ότι από 20 Οκτωβρίου 2023, με την παράδοση του τελευταίου τμήματος του σύγχρονου ηλεκτρονικού τύπου συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, από Οινόη έως Τιθορέα, καθώς επίσης και του αναβαθμισμένου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας του τμήματος ΣΚΑ – Τιθορέα, ολοκληρώθηκε η Σύμβαση 717, με εξαίρεση το τμήμα που καταστράφηκε από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Και επίσης, στις 19 Δεκεμβρίου 2023, με την ολοκλήρωση από την ΕΡΓΟΣΕ της σύμβασης 10005, που αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού ‘‘ETCS’’ επί γραμμής, στα τμήματα ΣΚΑ – Τιθορέα, Δομοκός – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και Οινόη – Χαλκίδα, εκπληρώθηκε, εντός χρονοδιαγράμματος, ο στόχος που είχε τεθεί.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, μεθοδικά και με σχέδιο, για την ανάταξη, την αναβάθμιση και την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας του ελληνικού σιδηρόδρομου.

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την οδική ασφάλεια στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, με θέμα την οδική ασφάλεια στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

 

Κατά την πρωτολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με Απόφαση Υπουργού, όρισε αρμοδιότητες Αναθέτουσας, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, για σύνταξη μελετών, ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2021, πριν από 2 μόλις χρόνια.

Η συγκεκριμένη διαχείριση του Υπουργείου προέκυψε από το γεγονός καταγραφής πολλαπλών τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό τμήμα Πατρών – Πύργου.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που ελήφθησαν από την τροχαία Πατρών, Αμαλιάδας και Πύργου για την πενταετία 2016 – 2020, των αιτιών των ατυχημάτων και των 53 θανατηφόρων, προχώρησε στην σύνταξη μελετών και εκτέλεση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης της Οδικής Ασφάλειας στην Εθνική Οδό, κυρίως έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα – Πύργος».

Στόχος ήταν η μείωση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, χωρίς τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου, καθόσον, μετά την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, που ήδη υλοποιείται, η οδός δεν θα λειτουργεί ως αυτοκινητόδρομος, αλλά θα μετατραπεί σε οδό με τοπικές μετακινήσεις, με κυκλικούς κόμβους και χαμηλή ταχύτητα, αναβαθμίζοντας συνολικά την περιοχή.

Το έργο βρίσκεται πλέον στην χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης (15 μήνες) των εργασιών που εκτελέστηκαν από την υπόψη εργολαβία.

Την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης του υπόψη οδικού άξονα έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ως προς τα επιμέρους ερωτήματά σας, έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος, από το τέλος της παράκαμψης Πατρών μέχρι την αρχή της παράκαμψης Πύργου, έχει μήκος περίπου 70 χλμ.

Η κυκλοφορία του είναι σημαντική, αφού αποτελεί το πρώτο τμήμα του Δυτικού Οδικού Άξονα της Πελοποννήσου.

Συνδέει την Πάτρα με το αεροδρόμιο του Αράξου, το λιμάνι της Κυλλήνης, την Αμαλιάδα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία.

Παρότι ο υπόψη οδικός άξονας είναι υπεραστική οδός με όριο ταχύτητας τα 90 χλμ./ώρα, στην πραγματικότητα αναπτύσσονταν πολύ υψηλές ταχύτητες, λόγω της ευθυτενούς χάραξης και του πεδινού εδάφους, ενώ παράλληλα ο έλεγχος των προσβάσεων ήταν πλημμελής, με συνέπεια ο δρόμος να παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ατυχημάτων στην χώρα.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, προτάθηκαν μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους και άμεσης εφαρμογής, χωρίς – δηλαδή – να απαιτούνται περιβαλλοντικές ή άλλες αδειοδοτήσεις και πρόσθετες απαλλοτριώσεις.

Αποτέλεσμα των επεμβάσεων είναι τα θανατηφόρα ατυχήματα, που την τελευταία πενταετία ανέρχονταν – κατά μέσο όρο – σε πάνω από 10 κατ’ έτος, να περιορισθούν σημαντικά ήδη από την έναρξη κατασκευής των εργασιών αναβάθμισης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, που είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως 50% μέχρι το 2030.

Έτσι, για το έτος 2022, έτος υλοποίησης εργασιών με ταυτόχρονη χρήση της οδού, καταγράφηκαν δύο θανατηφόρα.

Το έτος 2023, καταγράφηκε ένα θανατηφόρο.

Και το έτος 2024, καταγράφηκε αυτό που συνέβη πρόσφατα.

Είναι σαφές ότι ο στόχος του Υπουργείου να περιορίσει τα εκτεταμένα τροχαία ατυχήματα, και δει τα θανατηφόρα, επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό.

Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο να μην συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα και δεν δύναται να αποτραπούν όταν παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από τους χρήστες του Οδικού Άξονα.

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε: 

Ως προς τα επιμέρους ερωτήματα, οι τεχνικές επεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με την παρούσα σύμβαση είναι οι ακόλουθες:

 • Διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας με εύκαμπτα πλαστικά κολωνάκια σήμανσης, η οποία βοηθά στην αποτροπή της κίνησης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη διατήρηση της εγρήγορσης των οδηγών κατά τις νυκτερινές ώρες.
 • Διευθέτηση των ανεξέλεγκτων προσβάσεων, με απαγόρευση αριστερών στροφών, διαμόρφωση εισόδων – εξόδων όπου είναι εφικτό, ή και κλείσιμο αυτών.
 • Εφαρμογή διατομής τύπου «β2+1» στα υπεραστικά τμήματα, με ενδιάμεση εναλλασσόμενη λωρίδα μήκους 800 – 2.000μ στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας κατά τη διεθνή πρακτική αλλά και κανονισμών για ασφαλείς προσπεράσεις, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης οχήματος στην ίδια λωρίδα από την αντίθετη κατεύθυνση, με κατάλληλη αναδιαμόρφωση των κόμβων.

Σύμφωνα με τις ελληνικές και τις διεθνείς οδηγίες σχεδιασμού (π.χ. Γερμανικές, Σουηδικές κλπ), δεν προβλέπεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε οδούς μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με πρόσθετη ενδιάμεση λωρίδα προσπέρασης, διότι σκοπός είναι ο πλήρης καθορισμός των ζωνών προσπέρασης σε κάθε κατεύθυνση, χωρίς δυνατότητα κίνησης των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και συνακόλουθα την αποφυγή των μετωπικών συγκρούσεων.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί κατά μήκος της οδού θέσεις προσωρινής στάθμευσης έκτακτης ανάγκης.

 • Κατασκευή αντι-ολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της οδού και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στα τμήματα της οδού που έχουν υποστεί φθορές.
 • Διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος της οδού.
 • Φωτεινή σηματοδότηση σε 18 κόμβους, κατασκευή οδοφωτισμού σε 7 κόμβους καθώς και 5 νέες σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών.
 • Ειδική διαμόρφωση στις εισόδους των οικισμών – οικιστικών πυκνώσεων, με πρόσθετα μέτρα προειδοποίησης και περιορισμού της ταχύτητας.
 • Βελτίωση/συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης.
 • Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, σε μήκος περίπου 45χλμ.
 • Κλαδοκοπές και φυτοκοπές της παράπλευρης βλάστησης και καθαρισμός των τάφρων κατά μήκος της οδού.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, αυτές καθορίζονται, από το 2001, με αποφάσεις των οικείων τότε Νομαρχών (νυν Περιφερειαρχών).

Συμπερασματικά, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδικού δικτύου επετεύχθη κυρίως με τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, με την εφαρμογή πρόσθετης λωρίδας αποκλειστικής ασφαλούς προσπέρασης, με την βελτίωση των ισόπεδων κόμβων, με την αποτροπή των ανεξέλεγκτων εγκάρσιων διελεύσεων και με την οριοθέτηση της ανώτατης ταχύτητας κατά τμήματα της οδού, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα, προχωρά, με ταχείς ρυθμούς, η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, μήκους περίπου 75 χιλιομέτρων.

Εκτιμούμε ότι οι εκτελεσμένες εργασίες θα υπερβούν το 50% τον Ιούνιο του 2024.

Και θα προσεγγίσουν το 80% στο τέλος του έτους.

Με την ολοκλήρωση του έργου να επιτυγχάνεται, όπως έχουμε δεσμευτεί, μέσα στο 2025, πιθανότατα κοντά στο πρώτο μισό του έτους.

Συνεπώς η Κυβέρνηση, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, υλοποιεί, με συνέπεια, ένα ακόμη εμβληματικό έργο, με σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, αναγκαίο για την οδική ασφάλεια των διαδρομών στη Δυτική Πελοπόννησο.

Η χώρα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται.

 

Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ασφάλεια των αεροδρομίων

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χαράλαμπου Μαμουλάκη, με θέμα την ασφάλεια των αεροδρομίων.

 

Κατά την πρωτολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε: 

Η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γι’ αυτόν τον λόγο το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, εργάζεται μεθοδικά και εντατικά, για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Συγκεκριμένα, η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία αναφέρεστε, της 14ης Ιουλίου 2023, έχει ήδη απαντηθεί.

Για τα 10 αεροδρόμια εντός πεδίου εφαρμογής του Βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, όπου απαιτείται πιστοποιητικό EASA, και το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει από 31 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και για τον φορέα λειτουργίας τους, αυτόν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατόπιν σχετικών αιτημάτων της ΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΑ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Υποβολή αίτησης πιστοποίησης κατά EASA [29-06-2022] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Χίου και Σητείας, καθώς και για την μετατροπή του πιστοποιητικού του Αεροδρομίου Ηρακλείου.
 • 2η συμπληρωματική υποβολή στοιχείων [13-09-2023] στην αίτηση πιστοποίησης για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου.
 • Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα λειτουργίας των Αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρπάθου, Κυθήρων, Λήμνου, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου, στην ΥΠΑ.
 • Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τους Κρατικούς Αερολιμένες Καρπάθου και Λήμνου.

 

Παράλληλα, και έως ότου επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η ΑΠΑ προέβη σε επιτόπιες επιθεωρήσεις 20  αεροδρομίων διαχείρισης της ΥΠΑ, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, η οποία είναι και ο φορέας λειτουργίας τους.

Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων έχουν διαβιβαστεί στην ΥΠΑ, η οποία έχει καταθέσει τα Σχέδια Διορθωτικών Ενεργειών στην ΑΠΑ, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι ενέργειες για την αποκατάστασή τους και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους.

Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες και πιο σημαντικές διορθωτικές ενέργειες, ενώ παρακολουθείται στενά η πρόοδος υλοποίησης και των υπολοίπων.

Οι υπόλοιπες σημαντικές διορθωτικές ενέργειες είναι προγραμματισμένες, καθώς αφορούν π.χ. σε διαγραμμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών και σε επαναληπτική εκπαίδευση προσωπικού που έχει καταχωρηθεί ανά αεροδρόμιο και έχει χρόνο αποκατάστασης ευρήματος έως τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην ΥΠΑ, η οποία παρακολουθεί και ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη Διοίκηση της ΥΠΑ για την κατάσταση των ευρημάτων και την πρόοδο των διορθωτικών ενεργειών.

Για τα τέσσερα στρατιωτικά αεροδρόμια, συγκεκριμένα αυτά του Αράξου, της Καλαμάτας, της Νέας Αγχιάλου και της Σκύρου, στα οποία πραγματοποιούνται πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, έχουν ήδη καθοριστεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με συνεργασία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ενώ το ΓΕΑ έχει αναλάβει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και λοιπών εποπτικών δραστηριοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας ΑΠΑ και ΓΕΑ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διενέργεια εκπαίδευσης από την ΑΠΑ προς το ΓΕΑ για την προετοιμασία του στρατιωτικού προσωπικού το οποίο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στα υπόψη στρατιωτικά αεροδρόμια.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό συμμετείχε ως παρατηρητής σε δύο προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πολιτικών αεροδρομίων οι οποίες διενεργήθηκαν από κλιμάκια επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τον Οκτώβριο του 2023.

Ως απόρροια αυτών, κλιμάκιο του ΓΕΑ διενήργησε επιθεώρηση στο μικτής χρήσης αεροδρόμιο του Αράξου, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ τα λοιπά τρία έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο θα ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2024.

 

Για όλα τα άλλα αεροδρόμια ευθύνης λειτουργίας ΥΠΑ ή μεικτής χρήσης δεν απαιτείται πιστοποιητικό EASA, ενώ τα 14 αεροδρόμια διαχείρισης Fraport είναι ήδη πιστοποιημένα.

 

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, επεσήμανε:

Σε ότι αφορά στα 13 παραχωρημένα περιφερειακά αεροδρόμια, αυτά έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο από την ΥΠΑ, το 2017.

Τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελούνται στα ανωτέρω αεροδρόμια δεν αφορούν στη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αλλά στην αποκατάσταση αποκλίσεων από το πλαίσιο, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής τους.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν.4389/2016, η δαπάνη για την αποκατάσταση αυτών των αποκλίσεων, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 17.4.1, «το Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες νέων υποδομών, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή/και τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχική πιστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 2014 για τα Αεροδρόμια σε σχέση με Μη Πιστοποιημένα Περιφερειακά Αεροδρόμια.»

Στην αναφερόμενη περίπτωση, τα έργα εκτελούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τέλος, και το πιο σημαντικό.

Η πρόσφατη – τον Δεκέμβριο του 2023 – επιθεώρηση της ΑΠΑ από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στους τομείς των αεροδρομίων, της αεροναυτιλίας και των πτητικών προτύπων, σε ότι αφορά την πιστοποίηση και το έλεγχο των αεροπορικών εταιριών, την αξιοπλοΐα αεροσκαφών, την αδειοδότηση χειριστών αεροσκαφών κλπ., καθώς και στους τομείς οργάνωσης και νομοθεσίας, ολοκληρώθηκε με θετικά – για τη χώρα – αποτελέσματα.

Η Ελλάδα αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,9%, όταν παγκοσμίως – ο μέσος όρος – βρίσκεται στο 69,3%.

Επίσης, σε αναγνώριση της σημαντικής και αποτελεσματικής προσπάθειας, το ΥΠΕΞ, μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στον Καναδά, έδρα του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας, μας μετέφερε εχθές τα συγχαρητήρια των ευρωπαίων εταίρων μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην έδρα του παγκόσμιου οργανισμού.

Συγχαρητήριες επιστολές έχουμε λάβει επίσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια της αεροπορίας (EASA), αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ICAO (συνημμένες 7 επιστολές).

Όλα αυτά τα στοιχεία, αποτέλεσμα σκληρής, μεθοδικής και συντονισμένης δουλειάς, δεν αποτελούν αντικείμενο πανηγυρισμών, αλλά εφαλτήριο για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων στόχων στο άμεσο μέλλον, και για το κλείσιμο των όποιων ανοικτών θεμάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

2024-01-26 ΔΤ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

2024-01-26 ΔΤ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΑΤΡΑ

2024-01-26 ΔΤ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ EASA

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube