Βουλή: Ο Υπουργός Οικονομικών απαντά στην Επ. Ερώτηση του Μπάμπη Παπαδημητρίου | 28.6.2021

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρασε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίαςκ. Μπάμπη Παπαδημητρίου σχετικά με τα φορολογικά κίνητραγια την προσέλκυση κατοίκων εξωτερικού

 

Αξιότιμε κύριε Συνάδελφε,

Κύριε Παπαδημητρίου,

Η Ερώτησή σας είναι, κυριολεκτικά, επίκαιρη, καίρια και ουσιαστική.

 

 

 

 

Αφορά τόσο τον απολογισμό των νομοθετικών πρωτοβουλιών και την πρόοδο των κανονιστικών πράξεων παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, όσο και την ενημέρωση για τα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών.

Σας ενημερώνω, εξαρχής, ότι η απήχηση είναι σημαντική και τα αποτελέσματα ενθαρρυντικά.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Με τον ν. 4646/2019, από το φορολογικό έτος 2020, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί για 15 έτη σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον πληροί – σωρευτικά – συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και μεταξύ αυτών, την πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.

Με την καταβολή, ετησίως, κατ’ αποκοπήν φόρου 100.000 ευρώ, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή.

Παράλληλα, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Η εναλλακτική φορολόγηση δύναται, με αίτηση του φορολογούμενου, να επεκταθεί και σε συγγενικά του πρόσωπα.

Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες του πρώτου κύματος της πανδημίας, υποβλήθηκαν 20 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 18 επενδυτών και 7 συγγενικών τους προσώπων.

Οι αιτήσεις αφορούν σε επενδυτές από 9 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το σύνολο του βεβαιωθέντος και καταβληθέντος φόρου ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Το 2021, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ήδη, ανήλθε σε 58.

Έγινε δεκτή η υπαγωγή στις διατάξεις για 57 επενδυτές και 17 συγγενικά τους πρόσωπα από 20 περίπου χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύνολο του βεβαιωθέντος φόρου είναι 7,9 εκατ. ευρώ για το 2021, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία υλοποιείται εξαιρετικά, με μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών.

 

2ον. Το επόμενο βήμα για τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων έγινε με το ν. 4714/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, από το φορολογικό έτος 2020, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται, για 15 φορολογικά έτη, σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει, κάθε φορολογικό έτος, αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ενώ το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων, υποβλήθηκαν 8 αιτήσεις, από φορολογούμενους από 5 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 7.

Το 2021, υποβλήθηκαν 204 αιτήσεις από φορολογούμενους προερχόμενους από περίπου 20 χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής, για τις οποίες η διαδικασία έγκρισης είναι σε εξέλιξη.

Για τους φορολογούμενους αυτούς, ο φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Συνεπώς, και αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον συνταξιούχων.

 

3ον. Το πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων συμπληρώθηκε με το ν. 4758/2020, στοχεύοντας στην προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Με τις διατάξεις του νόμου, από το φορολογικό έτος 2021, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται για 7 φορολογικά έτη σε ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, εφόσον ισχύουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα, ενώ δεν έχει εφαρμογή και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για κατοικία και επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Παρ’ όλο που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μόλις ξεκίνησε, μετά την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, έχουν ήδη υποβληθεί 167 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 113 αφορούν μισθωτούς και οι υπόλοιπες 39 ελεύθερους επαγγελματίες και 15 ατομικές επιχειρήσεις.

Συνεπώς, και αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

 

4ον. Τέλος, το πλαίσιο προσέλκυσης στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό συμπληρώθηκε με το ν. 4778/2021.

Με αυτόν, θεσπίζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Συγκεκριμένα, παρέχονται κίνητρα ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος των εν λόγω εταιρειών ειδικού σκοπού με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν, ώστε η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να πραγματοποιείται από τις εταιρείες αυτές, εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναμένεται σύντομα η έκδοση της κανονιστικής απόφασης που θα ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου αυτού πλαισίου οικονομικής δραστηριότητας.

Συμπερασματικά, το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί, στενά, την εφαρμογή των νέων διατάξεων και εκδίδει τις απαραίτητες κανονιστικές αποφάσεις, ώστε να είναι πλήρες το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής.

Τέλος, αξιολογώντας την μέχρι τώρα εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές για την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ενώ, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογουμένων χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εφέτος.

 

Κύριε Συνάδελφε,

Η φορολογία αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων, πέραν της διασφάλισης δημοσίων εσόδων.

Ως εκ τούτου, τα φορολογικά συστήματα οφείλουν να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.

Η πανδημία μας «πήγε αναπόφευκτα πίσω», ταυτόχρονα όμως υπήρξε και ο καταλύτης για μία σειρά από μεγάλες αλλαγές.

Το πλέγμα διατάξεων που συζητάμε σήμερα, εντάσσεται σε αυτές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το πρώτο διάστημα εφαρμογής των νέων διατάξεων, παρά τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, η απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Η Ελλάδα ξεπερνάει την κρίση, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, ανακάμπτει, αναπτύσσεται και είναι ανοικτή στην προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Εγχώριων επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, ξένων επενδύσεων, κεφαλαίων και εισοδημάτων της αλλοδαπής.

Στόχευση είναι στη χώρα μας να υπάρξει μία επενδυτική έκρηξη, η οποία – εν μέσω άλλων – θα δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας, και ευκαιρίες για τους Έλληνες, τους νέους και τις νέες, που είναι στην πατρίδα μας ή επιστρέψουν σε αυτή.

 

2021-06-28 ΔΤ_Απάντηση_ΥΠΟΙΚ_Επίκαιρη_Ερώτηση_Non-Dom

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube