Υποδειγματικές οι επιδόσεις της Ελλάδας στην ενσωμάτωση των προτύπων διαφάνειας του ΟΟΣΑ | 11.12.2020

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Υποδειγματικές οι επιδόσεις της Ελλάδας στην ενσωμάτωση των προτύπων διαφάνειας του ΟΟΣΑ

 

 

Στις 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, με συμμετοχή περισσοτέρων από 700 εκπροσώπων χωρών, διεθνών οργανισμών και πανεπιστημιακών. Πρόκειται για ένα πλαίσιο συνεργασίας 160 χωρών, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣA), με αντικείμενο τη θέσπιση και παρακολούθηση της εφαρμογής διεθνών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα.

 

Την ίδια ημέρα δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ η πρώτη Έκθεση αξιολόγησης των χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Μεταξύ των χωρών που αξιολογήθηκαν είναι και η Ελλάδα, για την οποία διαπιστώθηκε  η επάρκεια και πληρότητα του νομικού πλαισίου μέσω του οποίου εφαρμόζεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

 

Ειδικότερα, τεκμηριώνεται ότι η Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο έχει θεσπίσει το νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με το Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς και σε διεθνές επίπεδο ανταλλάσσει πληροφορίες με τις χώρες που πληρούν τα πρότυπα εμπιστευτικότητας και διασφάλισης των δεδομένων. Δεδομένου ότι το υφιστάμενο νομοθετικό, και εν γένει θεσμικό, πλαίσιο ενσωματώνει πλήρως τα διεθνή πρότυπα, δεν διατυπώθηκαν συστάσεις, σε αντίθεση με αρκετές χώρες, όπως η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία, όπου σημειώνεται ανάγκη για βελτιώσεις.

 

Τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς αποδεικνύουν περίτρανα τα σημαντικά στοιχεία της Έκθεσης αξιολόγησης: το 2019, μεταξύ των 100 χωρών που αξιολογήθηκαν, έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για 84 εκατομμύρια λογαριασμούς, καλύπτοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

 

Η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εφαρμογή και τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την καθιέρωση της διαφάνειας στον φορολογικό τομέα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube