Υπογραφή Σύμβασης έργου Εξ. Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης | 15.3.2024

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπογραφή Σύμβασης του έργου Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης Θεσσαλονίκης

 

Υπεγράφη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης Θεσσαλονίκης».

Το έργο, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης που αποτελείται από:

  • 27 Τοπικούς Σταθμούς Άρδευσης (ΤΣΑ) και 93 Σημεία Μέτρησης Παροχής (κλειστού) αγωγού (ΣΜΠΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ.
  • Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου
  • Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ).

Στο έργο περιλαμβάνεται, επίσης, η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 407 Ηλεκτρικών υδροστομίων, ενώ στον ΚΣΕ θα εγκατασταθεί Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου SCADA, με σκοπό – μεταξύ άλλων – και τον έλεγχο ποιότητας του νερού.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σχέδιο και μεθοδικότητα, υλοποιεί πλήθος έργων σε όλη την Ελλάδα που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας του πρωτογενούς τομέα.

 

2024-03-15 ΔΤ – ΘΕΡΜΗ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube