Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο εξάμηνο του 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του 2013:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του 2013 δείχνουν τα εξής:

1ον. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ.

To 1ο εξάμηνο του 2012 ήταν 3,3 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,9 δισ. ευρώ.

Συνεπώς φαίνεται ότι σταθεροποιείται η ικανοποιητική εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 5 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για 7,2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 12,5 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 μειώθηκε στο 2,7% του ΑΕΠ, από 6,4% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ειδικότερα:

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του ΤακτικούΠροϋπολογισμού, είναι μειωμένα τόσο σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 2,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 3,6% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο εξάμηνο του 2013.

Η μεγαλύτερη υστέρηση έναντι των στόχων καταγράφεται το μήνα Ιούνιο και αποδίδεται:

  • Στο φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, λόγω της παράτασης των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
  • Στους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
  • Στην απεργία των εφοριακών υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μήνα, που είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη των αναλογούντων εσόδων τις δύο πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιουλίου.
  • Στη μη είσπραξη από τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά το μήνα Ιούνιο, όπως προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, της απόδοσης επί του εισφερόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο κεφαλαίου, λόγω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (447 εκατ. ευρώ).
  • Στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος – ANFAs (312 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται καλύτερη, έναντι των στόχων, πορεία στην είσπραξη εσόδων από φόρους περιουσίας, λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών.

Συνολικά, η υστέρηση στα έσοδα έναντι των στόχων, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, είναι ιδιαίτερα υψηλές και συσσωρευμένες στο 2ο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Με την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων στη συγκέντρωση των φορολογικών εσόδων.

4ονΟι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 21,4 δισ. ευρώ2,8 δισ. ευρώ ή 11,5% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 2 δισ. ευρώ ή 8,2% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο εξάμηνο του 2013.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (103 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (15 εκατ. ευρώ) και κοινωνικής χρηματοδότησης (20 εκατ. ευρώ), καθώς και οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (33 εκατ. ευρώ), ενώ χορηγήθηκε και επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ).

Αρα, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 251 εκατ. ευρώ ή το 23% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 55% περίπου του συνολικού αποθεματικού που χρησιμοποίησε η προηγούμενη Κυβέρνηση την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1ο εξάμηνο του 2014), για την κάλυψη δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας και για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στο 1,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερες τόσο έναντι της περυσινής περιόδου όσο και έναντι του στόχου.

Τελικό Συμπέρασμα: Με τη συμπλήρωση του 1ου εξαμήνου του έτους φαίνεται ότι η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται, καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του έτους.

Οι επιδόσεις στο σκέλος των δαπανών σταθεροποιούνται και είναι ενθαρρυντικές ενώ οι όποιες αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων εκτιμώνται ως αντιμετωπίσιμες.

Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας να πιάσουν τόπο και μέσω του συνεχούς εμπλουτισμού του δημοσιονομικού εγχειρήματος με πολιτικές για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας η χώρα να εξέλθει από την βαθιά και παρατεταμένη κρίση».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube