Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς

18346676_EV_STAIKOURAS_DILOSEIS_PROYPOLOGISMOS3209.limghandlerΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, ανακοινώνονται τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, με το Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α’ 103) καταρτίστηκε, ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά το 1942, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αδρανείς τραπεζικές καταθέσεις.

Με τον εν λόγω Νόμο, θεσπίζεται ακόμη ότι οι πόροι, οι οποίοι θα εισρέουν στο Δημόσιο, θα διατίθενται, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, για την κάλυψη αναγκών του, με απώτερο σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Έτσι, με λεπτομερειακό τρόπο ρυθμίστηκε όλη η διαδικασία χρήσης και απόδοσης από τις τράπεζες των κεφαλαίων που προέρχονται από τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς στο Δημόσιο, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του.

Επίσης, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας, προβλέπεται κάθε χρόνο η ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από το Υπουργείο Οικονομικών για το ύψος των σχετικών κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις.

Σε εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθετικής ρύθμισης, το ύψος των σχετικών κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις που περιήλθαν ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά την περίοδο από την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω Νόμου μέχρι και την 31.05.2014, ανέρχεται στα 36,8 εκατ. ευρώ και έχει ως εξής:

Α/Α

Πιστωτικό ίδρυμα

Ποσό (σε ευρώ)

Οικονομικό έτος

εντός του οποίου έγινε η απόδοση

1

Alpha Bank

27.318.551,88

2014

2

Eurobank – Ergasias

6.008.415,83

2014

3

Citibank

1.210.322,23

Ποσό 1.189.735,09 ευρώ τον Oκτ-2013 και ποσό 20.587,14 ευρώ τον Ιαν-2014

4

Εθνική Τράπεζα

1.115.784,75

2014

5

Τράπεζα Πειραιώς

363.214,47

2014

6

Τράπεζα Αττικής

361.672,58

2014

7

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

199.482,26

Ποσό 153.710,08 ευρώ τον Δεκ-2013 και ποσό 45.772,18 ευρώ το Μάι-2014

8

HSBC

175.098,02

2014

9

Bank of America

30.209,70

2014

10

Γενική Τράπεζα

2.391,96

2014

Σύνολο

36.785.143,68

 

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube