Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Κεφαλαιοποίηση των θυσιών και ανάταξη της οικονομίας”

Από τη Δευτέρα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση επί του Σχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού του 2014.

Ενός Σχεδίου που, μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη του τις πρώτες θετικές ενδείξεις που καταγράφονται το 2013: η ύφεση επιβραδύνεται και αναθεωρούνται, επί τα βελτίω, οι αρχικές εκτιμήσεις, η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται, ο πληθωρισμός συνεχίζει την καθοδική του πορεία, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, το κόστος δανεισμού μειώνεται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου έχει αποπληρωθεί, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής επιτυγχάνονται.

Εκτιμάται ότι θα καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα, σε όρους Προγράμματος, ύψους 812 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πρωτογενές αποτέλεσμα που είναι υπερδιπλάσιο από την εκτίμηση που είχε αποτυπωθεί στο Προσχέδιο, ενώ ο στόχος του Προγράμματος είναι για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα εφέτος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι θετικές ενδείξεις συνιστούν εφαλτήριο για συνέχιση του εγχειρήματος και όχι αφορμή για εφησυχασμό. Απαιτείται η συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ο περαιτέρω εμπλουτισμός του δημοσιονομικού εγχειρήματος με αναπτυξιακές πολιτικές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επαναφορά της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το οποίο ενσωματώνει τις προβλέψεις και τα στοιχεία της ευρύτερης εθνικής προσπάθειας για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας, διαμορφώθηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2014. Ένας Προϋπολογισμός, ο οποίος κεφαλαιοποιεί την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τρέχον έτος και βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών του Δημοσίου, στην περαιτέρω προώθηση των βέλτιστων διαδικασιών υλοποίησης των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, και στις αλλαγές, σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, του φορολογικού συστήματος.

Ειδικότερα για την επόμενη χρονιά:

  • Η Ελληνική οικονομία προβλέπεται να εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση και το ΑΕΠ θα σημειώσει θετικό ρυθμό μεταβολής.
  • Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να αρχίσει, σταδιακά, να μειώνεται.
  • Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 1,5% του ΑΕΠ.
  • Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ, από τα χαμηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επίτευξη αυτών των δημοσιονομικών στόχων εδράζεται (α) στην καλύτερη εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, (β) στις εκτιμήσεις για σταδιακή αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από το επόμενο έτος, (γ) στην υλοποίηση ήδη ψηφισμένων πρωτοβουλιών, (δ) στην υλοποίηση ενός πλέγματος δράσεων με στόχο τη βελτίωση των ισοζυγίων όλων των τομέων της Γενικής Κυβέρνησης, (ε) στη συνεχή δημοσιονομική προσπάθεια για συγκράτηση και έλεγχο των δαπανών στον τομέα της υγείας, και (ζ) στην εφαρμογή ενός προγράμματος διαρθρωτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν Προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για τη διαμόρφωση των συνθηκών εξόδου της χώρας από την κρίση. Προτεραιότητες που, πλέον, είναι η επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, η ανάταξη της οικονομίας το 2014 και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, και η διαμόρφωση των συνθηκών για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Και σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθειά της ανταποκρινόμενη στις μεγάλες θυσίες που κατέβαλλαν και καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube