ΓΛΚ

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας από το ΓΛΚ για τον έλεγχο του ΕΟΤ

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Σήμερα, 27.12.2012, συγκροτήθηκε κατά προτεραιότητα Ελεγκτική ομάδα από δημοσιονομικούς ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο του ελέγχου του ΕΟΤ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σήμερα, είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και να τον ενημερώσουμε επί σειράς θεμάτων της αρμοδιότητας του ΓΛΚ.

Συγκεκριμένα, επικεντρώσαμε:

1ον. Στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012. Διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεση, παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις ύφεση, και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ) το πρώτο ενδεκάμηνο του 2012, από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ). Ενώ το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,9 δισ. ευρώ (6,6% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ).

Οι εκτιμήσεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

2ον. Στη δημοσιονομική διαχείριση του 2ου εξαμήνου του έτους. Η λελογισμένη και χρηστή διαχείριση δίνει τη δυνατότητα ώστε η Κυβέρνηση να προβεί σε μια σειρά από έκτακτες δράσεις για την επίλυση κομβικού χαρακτήρα και κοινωνικής ευαισθησίας θεμάτων. Έτσι προχώρησε, ή προχωρά άμεσα:

 • Στην επιχορήγηση επιδόματος θέρμανσης ύψους 80 εκατ. ευρώ.
 • Στην έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε διάφορους παρόχους υγείας (Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, κλπ.) ύψους 100 εκατ. ευρώ και για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2012 προς τους Φαρμακοποιούς ύψους 80 εκατ. ευρώ.
 • Στην απόδοση των οφειλομένων και των πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Δήμοι) ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ.
 • Στην εξεύρεση κοινωνικών πόρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Επικουρικών Ταμείων του αστυνομικού προσωπικού (με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης) από την πώληση του πεπαλαιωμένου κινητού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3ον. Στην προώθηση δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων από το ΓΛΚ, από τις αρχές του 2013. Με αυτές:

 • Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής (50% του βασικού μισθού) της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
 • Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης  σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων.
 • Επικαιροποιείται και αυτοματοποιείται το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς (του ν.δ. 1195/1942). Επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας (άρθρο 7 του ν.δ. 1195/1942), από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του ν.δ. 1195/1942.
 • Δημιουργούνται το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους, για τις ανάγκες του ασκούμενου δημοσιονομικού ελέγχου.

4ον. Στην έναρξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι 7 εργάσιμες ημέρες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε, αναλυτικά και έγκαιρα, στις 29 Νοεμβρίου, στο ΓΛΚ. Τα πρώτα αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης Υπουργείων έχουν ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ, και αξιολογούνται ως προς την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που τέθηκαν από τα Μνημόνια Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τα άλλα Υπουργεία.

Αύριο, θα εκτελεστούν οι 2 πρώτες αποφάσεις:

 • Η πρώτη, ύψους 40 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να χορηγηθεί εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους.
 • Η δεύτερη, ύψους 255,3 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου 42 Δήμοι της χώρας, να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του έτους, το ΓΛΚ θα διαθέσει πόρους για ληξιπρόθεσμες οφειλές για:

 • Επιστροφή φόρων.
 • Υποχρεώσεις ΕΟΠΥΥ.
 • Υποχρεώσεις Υπουργείων και λοιπών φορέων (ήδη, μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί και αξιολογούνται αιτήματα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας).

Το συνολικό ύψος που θα εκταμιευθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι με σχέδιο, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορεί η χώρα να επιτύχει τους στόχους της».

Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση οδηγίας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε εντολή για έκδοση οδηγίας από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αφορά την τήρηση της σειράς προτεραιότητας στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων.

Η οδηγία έχει ως εξής:

«Ο νόμος και η ηθική επιβάλλουν την διεκπεραίωση των φακέλων των υποψηφίων προς συνταξιοδότηση πολιτών, εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας.

Η θέση του Αναπληρωτή Υπουργού επί του θέματος αυτού είναι απόλυτη.

Υπενθυμίζεται ότι η αδικαιολόγητη προώθηση νεότερων υποθέσεων εις βάρος παλαιοτέρων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο θα ελέγχεται ο υπάλληλος, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1 περίπτ. ιδ’ του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υπεύθυνοι για την τήρηση των ανωτέρων θα είναι και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

Εξαίρεση θα υπάρχει μόνο για περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (ανικανότητα 67% για τον/την υποψήφιο/α προς συνταξιοδότηση, για τον/την σύζυγο ή για παιδί).

Οι περιπτώσεις αυτές θα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

Ψευδής ή καταχρηστική χρήση πιστοποιητικών θα επισύρει τις από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει εγγράφως (ανά μήνα) τον Αναπληρωτή Υπουργό για τις περιπτώσεις αυτές.

Η συμβολή όλων στην εμπέδωση της αξιοπιστίας μεταξύ πολιτών και κράτους αναμένεται να είναι απόλυτη.

Καλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης να μεριμνήσουν ώστε οι υπάλληλοι να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου».

Με την πιστή εφαρμογή της οδηγίας αντιμετωπίζεται χρόνια παθογένεια στη σχέση πολιτών και κράτους.

TwitterInstagramYoutube