Αναφορά για την ολοκλήρωση έργων στο Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εν λόγω περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου, η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ και με τίτλο: «Διευθετήσεις Τεχνικών Έργων, Έργα Αποστράγγισης και Απορροής Ομβρίων του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων» εκτελεί έργο με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε. Στην παρούσα φάση το κύριο αντικείμενο του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνει σωληνωτά αλλά και τρεις κιβωτοειδείς αγωγούς Σ1, Σ2 ΚΑΙ Σ3. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στο Σ1 και Σ2, με αποτέλεσμα ο δομημένος ιστός της πόλης να μοιάζει με «βομβαρδισμένο τοπίο» και η λειτουργία του λιμανιού να είναι προβληματική. Επισημαίνεται ότι, εάν για τον οποιονδήποτε λόγο συμβεί κάτι στα τούνελ της παράκαμψης του Αγίου Κωνσταντίνου επί της ΠΑΘΕ, η Ελλάδα θα κοπεί στα δύο. Ο Δήμος Αγίου Κωνσταντίνου αιτείται την άμεση ολοκλήρωση των παρεμβάσεων Σ1 και Σ2 και αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης καθώς και στις υποδομές κοινής ωφέλειας (Ύδρευση, Δημοτικός Φωτισμός).

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην απομάκρυνση της παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Ειδικότερα, η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ εκτελεί και δεύτερο έργο με τίτλο: «Κατασκευή έργων προστασίας Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Ν.Α. Φθιώτιδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση της κατολίσθησης στην έξοδο προς Λαμία, υποστήριξη κρηπιτοδόχου (ολοκληρώθηκε) και πέντε κιβωτοειδείς τομές στην Ν.Ε.Ο- Αθηνών- Λαμίας. Για να εκτελεσθεί το τρίτο αντικείμενο της εργολαβίας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων έχει δοθεί στο κέντρο της πόλης με υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια των Δημοτών, κυκλοφοριακό χάος, οικονομικό αφανισμό των επαγγελματιών της τοπικής κοινωνίας, περιβαλλοντική επιβάρυνση και προβληματική λειτουργία του λιμανιού. Ο Δήμος Αγίου Κωνσταντίνου αιτείται την καθαίρεση και απομάκρυνση όλης αυτής της παρέμβασης.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube