Δήλωση την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο εννεάμηνο

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού το πρώτο εννεάμηνο του 2010:

 

«Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την καινούργια αναθεώρηση των στόχων για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού, “παραδέχεται” αστοχίες στις προβλέψεις της και επιβεβαιώνει αποκλίσεις από τους στόχους του “Μνημονίου”.

Συνεχίζει, όμως, προκειμένου να επιτύχει τη μείωση του ελλείμματος, να καλύπτει τις αποκλίσεις με λογιστικές ακροβασίες και με πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την Οικονομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το πρώτο εννεάμηνο του 2010:

 

1ον. Η υστέρηση εσόδων έναντι των στόχων συνεχίζεται.

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν μόλις κατά 3,7% το πρώτο  εννεάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, έναντι αναθεωρημένου στόχου για ετήσια αύξηση κατά 8,7% (βέβαια, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ο στόχος ήταν για ετήσια αύξηση 13,7%).

Όμως, ακόμα και ο αναθεωρημένος στόχος δεν φαίνεται ρεαλιστικός, καθώς προϋποθέτει μηνιαία, κατά μέσο όρο, έσοδα ύψους 5,4 δισ. ευρώ για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος, όταν το μέσο ύψος εσόδων του πρώτου εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα 4,1 δισ. ευρώ.

 

2ον. Οι επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις εξαγωγικές, εμφανίζονται μειωμένες κατά 6% το πρώτο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι (έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 3%).

Μάλιστα, το μήνα Σεπτέμβριο οι επιστροφές φόρων είναι μειωμένες κατά 33,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2009.

Η τακτική αυτή, σε συνδυασμό με το διευρυνόμενο φαινόμενο καθυστερήσεων στις πληρωμές του δημοσίου προς διαφόρους προμηθευτές, επιβαρύνει σημαντικά την ήδη περιορισμένη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα και οδηγεί σε περισσότερα “λουκέτα”.

 

3ον. Οι δαπάνες, πράγματι, εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Μάλιστα μία σύγκριση των εκτιμήσεων του “Μνημονίου” με αυτές του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού αποκαλύπτει νέες περικοπές για το 2010:

  • αποδοχών και συντάξεων κατά 381 εκατ. ευρώ, και
  • δαπανών για κοινωνική προστασία κατά 295 εκατ. ευρώ (145 εκατ. ευρώ από το ΕΚΑΣ, 70 εκατ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, 89 εκατ. ευρώ από τα υπόλοιπα της έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης).

 

4ον. Η συρρίκνωση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις είναι δραματική.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένες κατά 30% το πρώτο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή συρρικνωμένες κατά 2,4 δισ. ευρώ.

Απορεί μάλιστα κανείς πως η Κυβέρνηση θα μπορέσει να επιτύχει σε 3 μήνες αυτό που έχει εγκαταλείψει εδώ και 9 μήνες: να αυξήσει τις δαπάνες του ΠΔΕ τους επόμενους μήνες του έτους κατά 3,6 δισ. ευρώ περίπου (δηλαδή, κατά μέσο όρο, 1,2 δισ. ευρώ ανά μήνα, όταν ο μέσος μηνιαίος όρος των πρώτων εννέα μηνών ήταν 600 εκατ. ευρώ) ώστε να επιτύχει, τουλάχιστον, τον αναθεωρημένο στόχο για μείωση του Προγράμματος κατά 6,1% εφέτος (από -4% που ήταν ο στόχος μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα).

Προφανώς, όμως, το Πρόγραμμα χρησιμοποιείται από την Κυβέρνηση, όχι για αναπτυξιακές δράσεις, αλλά ως αντιστάθμισμα της υστέρησης των εσόδων, ώστε να μην υπάρξει απόκλιση από το στόχο του ελλείμματος.

Όμως, αυτή η συρρίκνωση του Προγράμματος μεταφράζεται, σύμφωνα με την Έκθεση του ΙΟΒΕ, σε μείωση κατά περίπου 1,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και σε καθυστέρηση στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. 

Είναι προφανές, συνεπώς, ότι η Κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με την ανάγκη αλλαγής του μείγματος οικονομικής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συγκερασμός δημοσιονομικής προσαρμογής και ανάπτυξης της οικονομίας.

Δυστυχώς, όμως, τέτοια δείγματα γραφής δεν υπάρχουν ούτε στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2011.

Προσχέδιο που περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους και νέες περικοπές.

Μεγαλύτερες θυσίες, ακόμη και από εκείνες του 2010, για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Θυσίες οι οποίες αναμένεται να γίνουν πιο οδυνηρές ανάλογα με το εύρος των αποκλίσεων από τους στόχους του Προϋπολογισμού για το 2010».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube