Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Η 26η Ιουνίου, καθιερώθηκε το 1987 από τον Ο.Η.Ε. ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους». Αποτελεί ημέρα ιδιαίτερου προβληματισμού για την ενδυνάμωση της δράσης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Μιας μάστιγας η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι διαρκής απειλή, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το φαινόμενο των ναρκωτικών αποτελεί ένα μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα της κοινωνίας μας, το οποίο ενέχει πολλούς κινδύνους. Τα ναρκωτικά υπονομεύουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και προάγουν το έγκλημα. Έχουν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και κανένα άτομο, οικογένεια ή κοινότητα δεν τελεί υπό ασφάλεια εκεί που τα ναρκωτικά αποκτούν τον έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, επιβάλλονται στοχευμένες δράσεις, αποφασιστικοί έλεγχοι, περιορισμός των αιτιών που το δημιουργούν, ενώ παράλληλα, απαιτούνται πόροι, ισχυρή βούληση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και κυβερνήσεων.

Ο αγώνας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών είναι συλλογικός, είναι κοινωνικός, είναι ανθρώπινος. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Το πρόβλημα των ναρκωτικών μας αγγίζει και μας αφορά όλους. Είναι χρέος της Πολιτείας, των φορέων και όλων μας, να χτυπήσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών στη ρίζα του και να δώσουμε μια ελπιδοφόρα προοπτική στους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το μέλλον κάθε κοινωνίας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube