Παρεμβάσεις – Απαντήσεις του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 9.4.2020

Δείτε τις Απαντήσεις – Παρεμβάσεις του Υπουργού Οικονομικών προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και προς τον Γραμματέα του ΜΕΡΑ25 κ. Βαρουφάκη, μετά την Ομιλία του, κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’68) και άλλες διατάξεις».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube