Ερώτηση για την Ενημέρωση της Επιτροπής Απολογισμού και Ισολογισμού

Ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων για την Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε από την Κυβέρνηση της Ν.Δ., προβλέπει, ότι σύμφωνα με το Άρθρο 31 Α, «μία φορά ανά τετράμηνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, και διαβιβάζει στην Επιτροπή δια του Προέδρου της Βουλής την ανά μήνα πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του Προϋπολογισμού».

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Απολογισμό και Γενικό Ισολογισμό του Κράτους για το 2007 (18.11.2009) ότι στόχος της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ενισχύσει την εν λόγω Επιτροπή «ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη λογοδοσία και εποπτεία στη δημοσιονομική διαχείριση», υπογραμμίζοντας ότι θα προχωρήσει στη δέσμευσή της «για συγκρότηση ειδικής επιστημονικής γραμματείας στη Βουλή που θα παρακολουθεί την πορεία εσόδων-δαπανών και θα ενημερώνονται οι Βουλευτές», τονίζοντας πως τα μέλη της Επιτροπής «θα έχουν έγκαιρα τα μηνιαία στοιχεία και ανά τέσσερις μήνες θα ενημερώνονται για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού».

Ο κ. Υφυπουργός επιβεβαίωσε στις 17.12.2009 την πρόθεση και τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου απέναντι στην εν λόγω Επιτροπή να ακολουθήσει «πιστά τον Κανονισμό της Βουλής, άρθρο 31Α», τονίζοντας την υποχρέωσή του να ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής «τακτικά για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την απουσία, μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας Ερώτησης (20.04.2010), της ανά μήνα διαβίβασης στην Επιτροπή της πραγματοποίησης των εσόδων και των δαπανών του Προϋπολογισμού και αφετέρου την υποβάθμιση της Επιτροπής που ισοδυναμεί, σύμφωνα και με τα λεχθέντα του κ. Υφυπουργού «με ελλιπή εποπτεία και μειωμένη λογοδοσία»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

1. Πως εννοεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τις «αναγκαίες τομές που θα αποκαταστήσουν την πολιτική αξιοπιστία (Υφυπουργός κ. Σαχινίδης, 18.11.2009)»;

2. Για ποιους λόγους δεν αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή την ενημέρωση για την πραγματοποίηση των εσόδων και των δαπανών του Προϋπολογισμού;

3. Πότε σκοπεύει να αποκαταστήσει την ομαλή, και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, ενημέρωση των μελών της Επιτροπής;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube