Απάντηση Υπουργού Οικονομικών σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου-Χρήστου Αυλωνίτη | 14.2.2022

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρου – Χρήστου Αυλωνίτη για τις συνέπειες της κακοκαιρίας «Μπάλλος» σε πολίτες, επιχειρήσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα

 

Αξιότιμε κε. Συνάδελφε,

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι ανταποκρίνεται, άμεσα και αποτελεσματικά, στις ανάγκες των συμπατριωτών μας που βιώνουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται, ενεργούμε έγκαιρα, αποζημιώνουμε άμεσα, και στηρίζουμε γενναία επιχειρήσεις και περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την παροχή κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ακολουθώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που έχουν πληγεί, ίση με ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Η καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης διαβιβάζει – στο Υπουργείο Οικονομικών – φάκελο με τη συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν, και των εκτιμώμενων ζημιών.

Για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

1ον. Η προηγούμενη έκδοση Κ.Υ.Α. οριοθέτησης, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες από τη θεομηνία περιοχές, και

2ον. Η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της αρμόδιας Περιφέρειας και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων που επλήγησαν, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συνεπώς, εφόσον εκδοθεί η απόφαση οριοθέτησης των περιοχών, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφέρεια, για την ολοκλήρωση της επιχορήγησης των επιχειρήσεων.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

Αξιότιμε κε. Συνάδελφε,

Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημά σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτών.

Παράλληλα, μελετά λεπτομερώς όλα τα αιτήματα φορέων και πολιτών, με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ολοκλήρωση με επιτυχία των μακροχρόνιων και δύσκολων διαδικασιών.

Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

 

2022-02-14 ΔΤ_Απάντηση_ΥΠΟΙΚ_Επίκαιρη_Ερώτηση_Αλ._Αυλωνίτη_Μπάλλος_Κέρκυρα

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube