Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στα Παραπολιτικά για το 2022 | 23.12.2021

Από την ισχυρή ανάκαμψη του 2021, στην απαρχή μίας πορείας υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης το 2022

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών

 

Σε λίγες ημέρες, πέφτει η αυλαία μιας χρονιάς που επεφύλασσε, για ολόκληρο τον πλανήτη, πολυεπίπεδες κρίσεις – υγειονομική, κλιματική, ενεργειακή –, γεωπολιτικές εντάσεις και έντονη αβεβαιότητα. Ωστόσο, για την Ελλάδα, παρά τις μεγάλες εξωγενείς δυσκολίες, το 2021 ήταν χρονιά ισχυρής ανάκαμψης, ανάδειξης της ανθεκτικότητας και των δυνατοτήτων της οικονομίας, περαιτέρω αναβάθμισης της αξιοπιστίας και του διεθνούς κύρους της χώρας, όπως πιστοποιείται από:

 • Τον υψηλό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, που καλύπτει, ήδη, το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκάλεσε η πανδημία.
 • Τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων και την άνοδο των εξαγωγών, που προσδίδουν βιωσιμότητα στην οικονομική μεγέθυνση.
 • Την περαιτέρω μείωση της ανεργίας.
 • Την ανοδική πορεία της βιομηχανικής παραγωγής.
 • Την ενίσχυση της μεταποίησης.
 • Την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 • Την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.
 • Την επιστροφή του οικονομικού κλίματος στα προ-πανδημίας επίπεδα.
 • Την αύξηση των καταθέσεων.
 • Την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Το – σταθερά – αρνητικό κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος.
 • Το χαμηλό κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου.
 • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Την αναβάθμιση της χώρας από τρεις οίκους αξιολόγησης.
 • Την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων αξιολογήσεων από τους θεσμούς, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας.
 • Την ενεργό συμμετοχή της πατρίδας μας στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής, καθώς και σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.

Όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα ισχυρό momentum για το 2022. Έτος το οποίο όλες οι αναλύσεις θεσμών, οίκων αξιολόγησης, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτών συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας, δυναμικής και βιώσιμης αναπτυξιακής διαδρομής για τη χώρα μας.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων. Είμαστε, όμως, αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, σύνεση, αποδοτικότητα και διορατικότητα, προκειμένου να τις ξεπεράσουμε, να επαληθεύσουμε την προαναφερθείσα πρόβλεψη και να διασφαλίσουμε, έτσι, συνθήκες ευημερίας για όλους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε θέσει 8 προτάγματα στην οικονομική πολιτική μας:

1ον. Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το ευρύ και αποτελεσματικό – όπως έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων – «δίχτυ» στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης φθάνει τα 43,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2022, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. ευρώ αφορούν το 2022, όπως αποτυπώνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2ον. Στήριξη της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Έχοντας, ήδη, λάβει στοχευμένα μέτρα (επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης κ.ά.), συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, για τον περιορισμό των κραδασμών που προκαλούν τα φαινόμενα αυτά, συνεχίζοντας να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη – κυρίως, μέσα από μειώσεις φόρων – και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας. Και θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε, για όσο απαιτηθεί!

3ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και την αύξηση του πλούτου, κατανέμοντάς τον δίκαια στην κοινωνία.

4ον. Συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

Επιτυγχάνουμε τον εν λόγω στόχο μέσω της τακτικής πρόσβασης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, της προετοιμασίας για την πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010, της περαιτέρω αποπληρωμής δανείων του ΔΝΤ, καθώς και της δημιουργίας πλαισίου έκδοσης με προσανατολισμό στην «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.

5ον. Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, υλοποιώντας πολιτικές, όπως είναι η μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, και το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

6ον. Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η παροχή φορολογικών κινήτρων για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία – ενέργεια – ψηφιοποίηση, τα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές, η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που καταγράφει σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων πρόσφατων συναλλαγών (Εγνατία Οδός, ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.), αποτελούν μερικές από τις βασικές πολιτικές μας στον συγκεκριμένο τομέα.

7ον. Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη μόχλευση, εντός του 2022.

8ον. Ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

 

Εφαρμόζοντας την παραπάνω στρατηγική, όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ενότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά, μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι ότι, παρά τις δυσκολίες που κληροδοτεί η χρονιά που φεύγει, το 2022 θα είναι για την πατρίδα μας η αφετηρία μιας ανοδικής πορείας υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

2021-12-23 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ – POWERGAME Άρθρο για 2022

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube