Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ | 26.11.2020

Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οδηγός για υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη

 

Χρήστος Σταϊκούρας

 Υπουργός Οικονομικών

 

Κεντρικός, βεβαίως όχι μοναδικός, στόχος της Κυβέρνησης είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσα από την υλοποίηση πολιτικών που διακρίνονται από οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σημαντική αύξηση της απασχόλησης, και η ισχυρή ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, ώστε να περιοριστεί το τεράστιο επενδυτικό κενό της χώρας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Αύξηση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών μείωσης της ανεργίας και αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας υποαπασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι.

Και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων), της τόνωσης του παραγωγικού κεφαλαίου, της προσέλκυσης και υλοποίησης νέων επενδύσεων και της προώθησης της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομικής δραστηριότητας.

Για την επίτευξη αυτών, εκτός των δημοσιονομικών πολιτικών στην κατεύθυνση μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, των παρεμβάσεων ενίσχυσης της ρευστότητας στην οικονομία και των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που ήδη υλοποιεί ή σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση, σημαντικός καθίσταται ο ρόλος, και οι πόροι, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με έως 32 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις. Μάλιστα, η χώρα μας, με βάση τις – μέχρι σήμερα – εκτιμήσεις, καταλαμβάνει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, την 1η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων.

Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και μπρος είναι η βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση αυτών των πόρων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση κατέθεσε, στις 18 Νοεμβρίου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι στρατηγικές κατευθύνσεις του οποίου, δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Το περιεχόμενο του Σχεδίου βρίσκεται σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές συστάσεις και πολιτικές προτεραιότητες, έχει όμως ουσιαστικά βασιστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στην κάλυψή τους. Ανάγκες που βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής και οικονομικής ατζέντας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου συμπυκνώνονται σε τέσσερις πυλώνες. Πράσινη μετάβαση, Ψηφιακή μετάβαση, Απασχόληση – δεξιότητες – κοινωνική συνοχή και Ιδιωτικές επενδύσεις – μετασχηματισμός της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιώντας:

  • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων.
  • Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα.
  • Συγχρηματοδοτήσεις, μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις.

 

Με την υλοποίηση πολιτικών πάνω στους προαναφερθέντες άξονες, η χώρα μας θα καταφέρει όχι απλά να ανακάμψει από τη δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού και τις οικονομικές επιπτώσεις της, αλλά και να πραγματοποιήσει την αναγκαία στροφή προς ένα νέο, παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο παραγωγικό και κοινωνικά δίκαιο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, με σεβασμό στο περιβάλλον, που θα επιτρέψει την επίτευξη, το ταχύτερο δυνατόν, υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Έχουμε μπροστά μας, μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία.

Οφείλουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – με μεθοδικότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, σε κλίμα δημιουργικό μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, και με σκληρή δουλειά, να τα καταφέρουμε.

Χρωστάμε στην πατρίδα να την κάνουμε, ολόπλευρα, ακόμη πιο ισχυρή και στην κοινωνία, στο σύνολό της, πιο ευημερούσα.

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube