Δέσμη Ερωτήσεων προς το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

1η Ερώτηση: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαβίβασε, στις 10 Νοεμβρίου, στη Eurostat τα στοιχεία με βάση τα οποία αναθεωρήθηκαν τα μεγέθη για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της περιόδου 2006-2009.

Έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε στο 15,4% του ΑΕΠ το 2009.

Η Έκθεση όμως της Επιτροπής για την Αξιοπιστία των Δημοσιονομικών Στοιχείων, Επιτροπή που συνέστησε ο Υπουργός Οικονομικών, αναφέρει ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 12,7% του ΑΕΠ το 2009 και «εάν υπάρξουν αποκλίσεις αυτές εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μικρές» (Ιανουάριος 2010, σελ. 31).

Τελικά, η Επιτροπή δεν έκανε σωστές εκτιμήσεις; Και το ρωτώ αυτό γιατί στην Επιτροπή συμμετείχε και Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ή έκανε σωστές εκτιμήσεις, αλλά οι αναταξινομήσεις και λογιστικές προσαρμογές που τελικά έγιναν, όπως αναφέρει και η Έκθεση της Επιτροπής, «δεν είναι συνήθεις ευρωπαϊκές πρακτικές»;

Και αν ορθώς έγιναν γιατί δεν έγιναν και πριν το 2006; Ή τότε δεν είχαν χρέος οι ΔΕΚΟ;

 

2η Ερώτηση: Πόσο ρεαλιστικές θεωρείτε ότι είναι οι προβλέψεις των μέτρων του «Μνημονίου» για το 2011;

Για παράδειγμα, το ΙΟΒΕ υποστηρίζει ότι «η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις, ή η εξοικονόμηση πόρων 500 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», δεν μπορούν να θεωρηθούν στη σημερινή συγκυρία ρεαλιστικές προτάσεις δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2011» (Η Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 03/10, σελ. 44).

 

3η Ερώτηση: Πόσο ρεαλιστικές εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις των μέτρων εκτός «Μνημονίου», ύψους 6 δισ. ευρώ, για το 2011;

Και το ερωτώ αυτό, διότι εάν τα νέα αυτά μέτρα είναι απαραίτητα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους ρεαλιστικά, και έχει εξειδικευθεί ο τρόπος υλοποίησής τους, γιατί τότε αυτά δεν περιλαμβάνονταν και στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού;

 

4ο Ερώτημα: Εμείς θεωρούμε ότι το μίγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι οικονομικά αναποτελεσματικό.

Αυτό αποδεικνύεται, από το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του «Μνημονίου», από τις συνεχείς και διευρυνόμενες αστοχίες σε προβλέψεις και αποκλίσεις από τους στόχους.

Αστοχίες σε προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Οικονομίας, όπως είναι η ύφεση (στην προηγούμενη Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής η πρόβλεψη ήταν για ύφεση 2%), ο πληθωρισμός (στην προηγούμενη Έκθεση η πρόβλεψη ήταν για πληθωρισμό 3%) και η ανεργία.

Αποκλίσεις από στόχους για βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού, όπως είναι τα δημόσια έσοδα (αρχικά 13,7%, μετά 8,7% και στον Προϋπολογισμό 6%) και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Υστερήσεις που αναγνωρίζονται πλέον από το σύνολο των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία, στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρει ότι τα 2/3 της αναθεώρησης και διεύρυνσης του ελλείμματος του 2010 οφείλονται στην υστέρηση των εσόδων της εφετινής χρονιάς, και ότι το έλλειμμα του 2012 θα είναι υψηλότερο όχι μόνο από το στόχο του «Μνημονίου» αλλά και από το έλλειμμα που προβλέπεται για το 2011.

Ποιό είναι το σχόλιό σας για αυτές τις εκτιμήσεις;

 

5η Ερώτηση: Η Έκθεση αναφέρει ότι «τα μέτρα είναι πλήρως προσδιορισμένα. Ειδικά για το 2011 έχουν ποσοτικοποιηθεί προσεκτικά».

Επειδή η Έκθεση ολοκληρώθηκε πριν την κατάθεση του Προϋπολογισμού του 2011, ισχύει η αναφορά για πλήρως προσδιορισμένα μέτρα και για αυτά εκτός «Μνημονίου»; (Για τα 800 εκατ. ευρώ από τις περικοπές στις ΔΕΚΟ, για τα 1,6 δισ. ευρώ από μέτρα ενάντια στην (εισ)φοροδιαφυγή, και για τα 2,1 δισ. ευρώ από τη μείωση δαπανών υγείας);

Επίσης, κε. Διοικητά, μήπως γνωρίζετε τι είδους μέτρα είναι τα 11 δισ. ευρώ μη καθορισμένα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή το 1/3 της δημοσιονομικής προσαρμογής;

 

6η Ερώτηση: Η Έκθεση αναφέρεται, και ορθώς, στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός «σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη που θα βαδίζει παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή».

«Ενός σχεδίου με τη συμπλήρωση νέων δράσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών εκτός του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.»

Αναγνωρίζετε κάποια τέτοια δράση στον Προϋπολογισμό του 2011;

 

7η Ερώτηση: Είναι γεγονός ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών χειροτερεύει.

Όμως, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις παραμένει χαμηλό.

Τί πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και ποιά τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα;

 

8η Ερώτηση: Η Κυβέρνηση προχώρησε, και η Ν.Δ. στήριξε με επιφυλάξεις για τα ενήμερα δάνεια, στη θέσπιση του πλαισίου για τη ρύθμιση των οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Τελικά τι ποσοστό των δανείων που κάνουν χρήση της ρύθμισης είναι ενήμερα δάνεια;

Η ρύθμιση αυτή έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ευρωστία του τραπεζικού συστήματος; Ο ηθικός κίνδυνος έχει αυξηθεί;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube