Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Άρθρο του Υπουργού ΥΜΕ στην Καθημερινή | 25.9.2023

 

Άρθρο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα στην «Καθημερινή» με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα» 

 

Η ηλεκτροκίνηση είναι ένας από τους βασικούς καταλύτες της βιώσιμης κινητικότητας και ένα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλεί ο τομέας των μεταφορών, στο πλαίσιο και της επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου για τη δραστική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα, έως το 2050.

Οι Κυβερνήσεις της ΝΔ ακολουθούν τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη πολιτική με σκοπό την αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης, με τη χορήγηση κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της κυκλοφορίας του ηλεκτροκίνητου οχήματος, καθώς και τη μέριμνα για τη συντήρησή του.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση τους ηλεκτροκίνησης.

Στο σκέλος των κινήτρων, μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (Α΄ και Β΄ κύκλου) υποστηρίζεται η αγορά αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων.

Κίνητρα χορηγούνται και για τα επαγγελματικά οχήματα, για τα φορτηγά και την ανανέωση των εταιρικών στόλων, ενώ με το ειδικό πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», χρηματοδοτείται η αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων ΤΑΞΙ με αμιγώς ηλεκτρικά.

Επιπλέον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ταξινόμησης και φόρου πολυτελείας, ενώ μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον Δακτύλιο της Αθήνας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να σταθμεύουν δωρεάν με ειδικό σήμα.

Ταυτόχρονα, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέσπισε τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας συνεργείων για την επισκευή και συντήρηση σε υψηλής τάσης Η/Ο, αλλά και τις προϋποθέσεις έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης.

Σημαντική παράμετρος είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους ιδιοκτήτες ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από το ηλεκτρονικό Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

Είναι μια βάση δεδομένων που λειτουργεί ως ψηφιακό εργαλείο για τους χρήστες, οι οποίοι μέσα από ειδική εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η ακριβής θέση των φορτιστών, η διαθεσιμότητά τους, το κόστος φόρτισης και ο τρόπος πληρωμής.

Όλη αυτή η προσπάθεια έχει αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η Ελλάδα καταγράφει σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής στην αγορά αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, παρά τις δυσκολίες που προκλήθηκαν διεθνώς στην αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενδεικτικά, το 2019 υπήρχαν 58 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα και σήμερα ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 3,5 χιλιάδες, ενώ το ποσοστό των ταξινομήσεων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, από το 0,4% το 2019, κυμαίνεται πλέον στο 10%.

Σήμερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στο πεδίο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζει μια δέσμη παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά και την προσβασιμότητα σε σημεία φόρτισης.

Ταυτόχρονα, όμως, δίνουμε μεγάλη έμφαση σε πρωτοβουλίες, που πέρα από το ουσιαστικό σκέλος, έχουν και έναν συμβολισμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προμήθεια των νέων ηλεκτροκίνητων λεωφορείων για τους συγκοινωνιακούς φορείς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία τους, το 2024, στους δρόμους των δύο πόλεων θα αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα για την ποιότητα των μετακινήσεων που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτροκίνηση στις αστικές μετακινήσεις και όχι μόνο.

Αυτή η επιλογή συνιστά το έναυσμα της πολιτείας για την εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια εποχή, όπου η προστασία του περιβάλλοντος καθίσταται πρωτεύον κριτήριο στις υποδομές των μεταφορικών υπηρεσιών.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube