Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτού Φ. Πιπιλή για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Πρωτολογία

Κυρία Συνάδελφε,

Με τη Επίκαιρη Ερώτησή σας, όντως, επανέρχεστε σε ένα θέμα που έχετε αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Και ορθώς επανέρχεστε διότι πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές, αλλά πλήρης αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων.

Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που πραγματοποιείται για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Άλλωστε, η μείωση των απολαβών των αξιωματούχων του Δημοσίου, αλλά και των ενοικίων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου, αποτέλεσε την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, ήδη από τον Αύγουστο του 2012.

Την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης, με στόχο τη μείωση της δημόσιας δαπάνης για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Μια πρωτοβουλία που δεν είχε μόνο σημαντική συμβολική σημασία, αλλά και ουσιαστική, εάν κρίνουμε από τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα που προκύπτουν και στην περίπτωση των ενοικίων των κτιρίων που στεγάζονται οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, με το Ν. 4002/2011 τα μισθώματα του Δημοσίου μειώθηκαν, συναινετικά ή υποχρεωτικά, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Επιπλέον, κάποιες Ανεξάρτητες Αρχές προχώρησαν, εκ των υστέρων, και σε νέα συναινετική μείωση των μισθωμάτων.

Και με το Ν. 4081/2012, που σας προανέφερα, επήλθε νέα κλιμακωτή μείωση, με βάση το ύψος του μηνιαίου μισθώματος που έφτανε ως το 25%.

Κυρία Συνάδελφε,

Ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων που προανέφερα γίνεται από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, που είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ελέγχου αυτού, τα μισθώματα που καταβάλλονται σήμερα για την στέγαση των Ανεξάρτητων Αρχών ανέρχονται, σε μηνιαία βάση, περίπου στις 297.000 ευρώ (296.733 ευρώ).

Σε σύγκριση με το ύψος των μισθωμάτων που καταβαλλόταν το 2010, δηλαδή πριν την υλοποίηση των μειώσεων, προκύπτει μείωση, μηνιαίως, κατά 189.000 ευρώ (188.609).

Πρόκειται για μια σημαντική μείωση, κοντά στο 40%.

Παράλληλα, βέβαια, εξετάζονται, στο πλαίσιο του εφικτού, όλες οι περιπτώσεις περαιτέρω εξοικονόμησης των δημοσίων πόρων που διατίθενται για τα εν λόγω μισθώματα, και όχι μόνο.

Περιπτώσεις και κινήσεις που θα επιτρέπουν τη δημιουργία καθαρού δημοσιονομικού οφέλους, συμβάλλοντας στον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2013 και έπειτα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε προχωρήσει και σε αντίστοιχες παρεμβάσεις στο πεδίο του εξορθολογισμού των απολαβών, τις οποίες θα σας αναπτύξω στη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Κυρία Συνάδελφε,

Οι προβληματισμοί σας είναι εύλογοι και οι απόψεις σας σε μεγάλο βαθμό μας βρίσκουν σύμφωνους.

Θεωρώ ότι υπάρχει μία ευρύτερη σύγκλιση απόψεων και θέσεων στην ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού της δημόσιας δαπάνης.

Και ειδικότερα, εξορθολογισμού των πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών, χωρίς να αποδυναμώνεται, φυσικά, ο θεσμικός τους ρόλος αλλά και το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται, από την πρώτη στιγμή, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και στο πεδίο του εξορθολογισμού της μισθολογικής δαπάνης των Ανεξαρτήτων Αρχών.

Συγκεκριμένα:

  • Με το Ν. 3833/2010 μειώθηκαν οι αποδοχές των προέδρων, των αντιπροέδρων και των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών κατά 7%, ενώ οι αποζημιώσεις των συνεδριάσεων μειώθηκαν κατά 50%.
  • Με το Ν. 3845/2010 οι προαναφερθείσες αποδοχές μειώθηκαν κατά επιπλέον 3%.

Ωστόσο, οι σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν το δεύτερο μισό του 2012.

Ειδικότερα:

  • Από 1η Σεπτεμβρίου του 2012 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ανώτατο όριο αποδοχών του Ν. 3833/2012, το οποίο με απόφαση του ομιλούντος, ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στις 27 Ιουλίου του 2012 διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
  • Από 1η Ιανουαρίου του 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, το ανώτατο όριο των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.750 ευρώ μηνιαίως, έχοντας εφαρμογή, μεταξύ άλλων, και στους προέδρους, στους αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών.

Επίσης, με διατάξεις του ίδιου Νόμου, ορίστηκε ότι από 1η Ιανουαρίου 2013 οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει που καταβάλλονταν μέχρι τα τέλη του 2012 στους Προέδρους, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, μειώνονται κατά ποσοστό 20%.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία σειρά από παρεμβάσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης των Ανεξαρτήτων Αρχών.

Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αποδοχές του Προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής μειώνονται, σε σχέση με τα τέλη του 2009, κατά περίπου 50% (31.12.2009: 9.039 ευρώ – 01.01.2013: 4.750 ευρώ).

Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Κυρία Συνάδελφε,

Βέβαια, η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου πολιτικής δεν εξαντλείται απλώς στη νομοθετική του θέσπιση, αλλά, όπως ορθά υπαινίσσεστε στην Ερώτησή σας, συναρτάται με την πιστή και πλήρη υλοποίησή του.

Για αυτό το λόγο, και από την πρώτη στιγμή, παρακολουθούμε την εφαρμογή του, όπως συμβαίνει σε κάθε πεδίο της ασκούμενης πολιτικής.

Και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται.

Έτσι, παράλληλα με τη μισθολογική εγκύκλιο που εστάλη, μεταξύ άλλων και προς τις Ανεξάρτητες Αρχές, στις 22 Νοεμβρίου του 2012, παρακολουθούμε την υλοποίηση της εν λόγω μισθολογικής προσαρμογής.

Ειδικότερα, έχει σταλεί έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το οποίο οι Ανεξάρτητες Αρχές καλούνται να μας ενημερώσουν, άμεσα, για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει αναφορικά με την εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων.

Και, φυσικά, την παρακολούθηση ακολουθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος, όταν διαπιστωθεί η μη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Όπως, άλλωστε, έγινε και πριν από μερικούς μήνες στην περίπτωση μιας Ανεξάρτητης Αρχής, όπου μετά από δημοσιονομικό έλεγχο των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώθηκαν παρατυπίες.

Πλέον, της υπόθεσης έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες, έχουν γίνει οι απαιτούμενες προσαρμογές και δρομολογούνται οι διαδικασίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών.

Κυρία Συνάδελφε,

Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σε κάθε επίπεδο και διάσταση του δημοσίου τομέα, είναι βασική προϋπόθεση για να πιάσουν τόπο οι θυσίες των πολιτών και να διαμορφωθούν οι συνθήκες εξόδου της χώρας από την κρίση.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε την προσπάθεια προσηλωμένοι στους στόχους μας και με υπευθυνότητα απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube