Ερώτηση για ακολουθούμενες διαδικασίες σχετικά με την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ρομά στο Ν. Φθιώτιδας

Είναι ευρύτερα γνωστό πως, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, τους Νόμους του Κράτους αλλά και πληθώρα διεθνών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα και έχουν υπερ-νομοθετική ισχύ, ο διαχωρισμός και αποκλεισμός, από τους λοιπούς μαθητές, των παιδιών Ρομά καθώς και η περιθωριοποίησή τους δεν επιτρέπονται.

Τούτο δε, και ορθώς, αποτέλεσε και αποτελεί πάγια βούληση και επιδίωξη του αρμόδιου Υπουργείου, όπως αναφέρεται και σε σχετικές εγκυκλίους του.

Σημειώνεται παράλληλα, ότι το σχολικό έτος 2010-2011 έχει προγραμματισθεί η υλοποίηση και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.

Όμως, από την εφαρμογή των βασικών σχετικών εγκυκλίων του ΥπΠΔΒΜ&Θ (11684/Γ1/10.09.2008 και Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010) για το σχολικό έτος 2010-2011, εγείρονται ερωτηματικά και δημιουργούνται ανησυχίες στις τοπικές κοινωνίες σχετικά τόσο με την αιφνίδια προσπάθεια εφαρμογής τους από πλευράς του Υπουργείου όσο και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη του στόχου μιας φυσικά ευπρόσδεκτης – από όλους – ένταξης των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥπΠΔΒΜ&Θ, τρία είναι τα προβλήματα που χρήζουν επίλυσης για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών Ρομά:

1) ο μη εμβολιασμός,

2) η έλλειψη πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και

3) η ανεπάρκεια κτιριακών υποδομών και τάξεων, καθώς και η έλλειψη προσωπικού.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην περιοχή της Λαμίας του Ν. Φθιώτιδας, το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ρομά της περιοχής διαμένουν σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στην περιοχή «Νταμάρια-Ξηριάς», εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα για την εγγραφή και φοίτησή τους στα σχολεία, όπως επισημαίνεται και από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων.

Στην εν λόγω περιοχή, επινοήθηκε ο όρος «όμορα Δημοτικά Σχολεία» προκειμένου να παρακαμφθεί η έλλειψη του πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας, έλλειψη, η οποία είναι ως ένα βαθμό κατανοητή δεδομένου ότι οι Ρομά συχνά διαμένουν σε περιοχές εκτός Σχεδίου Πόλης ή είναι μετακινούμενοι, οπότε πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική επιείκεια σύμφωνα και με τις εγκυκλίους του ΥπΠΔΒΜ&Θ. Με βάση το σκεπτικό αυτό, επελέγησαν, ως «όμορα», τα Δημοτικά Σχολεία Λαμίας 1ο, 5ο, 10ο, 11ο και 17ο, χωρίς βέβαια να είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια επιλογής, αφού φαίνεται να υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται πιο κοντά στον αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Παράλληλα, αναφορικά με το θέμα του εμβολιασμού εγείρονται ζητήματα υγείας λόγω του ότι τα παιδιά Ρομά διαμένουν στον εν λόγω καταυλισμό και είναι εκ των πραγμάτων εκτεθειμένα και απροστάτευτα από υγειονομικής άποψης, παρόλο που οι εγκύκλιοι του Υπουργείου δίνουν σαφείς κατευθύνσεις για συνεργασία των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με υγειονομικούς φορείς (π.χ. ΠΙΚΠΑ, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας).

Τέλος, σχετικά με το θέμα της ανεπάρκειας κτιριακών υποδομών, έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού και πληρότητας τάξεων, φαίνεται πως οι αίθουσες διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν στα εν λόγω σχολεία, προέκυψαν από μετατροπή κάποιου άλλου χώρου ή από την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής στο προαύλιο του σχολείου.

Με δεδομένη πάντως, όπως προαναφέρθηκε, τη βούληση όλων για την ομαλή ένταξη των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία και την υποχρέωση, παράλληλα, του αρμόδιου Υπουργείου για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, την υλοποίηση συγκροτημένων πολιτικών για το θέμα αυτό και τη διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας εκπαίδευσης όλων των μαθητών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες, όπως προβλέπονται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου, αναφορικά με το θέμα του μη εμβολιασμού; Υπάρχουν βιβλιάρια υγείας προκειμένου να διασφαλίζεται η τέλεση του εμβολιασμού;

2. Με ποια κριτήρια εγγύτητας επελέγησαν τα προαναφερθέντα σχολεία της περιοχής ως «όμορα»;

3. Προηγήθηκε κάποια έρευνα στα σχολεία της περιοχής για να διαπιστωθεί ποια διαθέτουν επαρκείς κτιριακές υποδομές;

4. Είναι κατάλληλοι οι χώροι που δημιουργήθηκαν στα, τελικώς, επιλεγέντα σχολεία για το σκοπό αυτό;

5. Γενικότερα, προχωρά με ορθό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος και τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις; Κρίνετε σκόπιμη την προσωρινή αναστολή εφαρμογής του κατά τόπους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίησή του με συγκροτημένο τρόπο;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube