Ερώτηση για τη αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρύπανσης που προκαλεί η ΛΑΡΚΟ

Εδώ και δεκαετίες η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί αγνοώντας την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Εκτός από την εκτεταμένη ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί εξαιτίας των πεπαλαιωμένων φίλτρων στις καμινάδες, η ΛΑΡΚΟ συνεχίζει να απορρίπτει επικίνδυνα απόβλητα στον Β. Ευβοϊκό, κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία της περιοχής. Τις παραβάσεις και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις έχουν αναδείξει τόσο οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όσο και οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Παρόλα αυτά, η ΛΑΡΚΟ απολαμβάνει μιας ιδιότυπης ασυλίας όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, με τις «ευλογίες» μάλιστα του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων Υπουργείων, τα οποία με σχετική ΚΥΑ της 30/12/2010, επιτρέπουν την συνέχιση της απόρριψης στη θάλασσα των μεταλλουργικών της σκωριών.

 

Την ώρα που η κυβέρνηση διακηρύσσει την προστασία του περιβάλλοντος ως μείζονα προτεραιότητά της, το ΥΠΕΚΑ με τις αποφάσεις του ουσιαστικά προσυπογράφει περιβαλλοντικές παραβάσεις και ανέχεται την ανεξέλεγκτη ρύπανση. Είναι επίσης εξόχως υποκριτικό, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν διαπιστώσει παραβάσεις κι ενώ η αρμόδια Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ έχει χαρακτηρίσει σε άρθρο της στην «Αυγή», στις 14/9/2009, την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ «ατιμώρητο περιβαλλοντικό έγκλημα» που «σπέρνει κυριολεκτικά θάνατο», σήμερα να συναινεί στην απόφαση του Υπουργείου. Η ΛΑΡΚΟ είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα βιομηχανιών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Με αυτήν την αφορμή όμως τίθενται ευρύτερα ζητήματα όπως η ανυπαρξία πολιτικής για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ο επιλεκτικός τρόπος τον οποίο αντιμετωπίζεται συνολικά η περιβαλλοντική αδειοδότηση σε βιομηχανίες. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν πραγματική προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας των πολιτών, χωρίς διακριτική μεταχείριση. Κατόπιν αυτών,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Περιβάλλοντος και Υγείας

 

  1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προστασία της υγείας των κατοίκων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή χώρου χερσαίας απόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της;
  3. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ΥΠΕΚΑ το συνολικό ζήτημα της διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube