Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 | 15.4.2022

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022

 

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση στο σημερινό Συνέδριο.

Συνέδριο που φέρνει στο επίκεντρο της συζήτησης τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Ενός από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους στον πρωτογενή τομέα, με σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας μας και βασικό μοχλό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, αφού διαχρονικά σχεδόν το 80% της παραγωγής διατίθεται σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως.

Η ιχθυοκαλλιέργεια συμβάλλει στην επάρκεια τροφίμων και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ζήτημα κρίσιμο και επίκαιρο – συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έσοδα σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, ενώ διαθέτει χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση.

Πρόκειται, συνεπώς, για έναν κλάδο που συνδυάζει πρωτογενή παραγωγή, εξαγωγική δυναμική και καινοτομία.

Πολύτιμα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν σημαντική συνιστώσα στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και μετάβασης σε ένα πιο πράσινο, καινοτόμο και εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, διέρχεται μια περίοδο ισχυρών αναταράξεων, υψηλής αβεβαιότητας και μεγάλων προκλήσεων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλαπλές, πολυεπίπεδες κρίσεις: υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική, μεταναστευτική, και εσχάτως γεωπολιτική και πληθωριστική.

Ως Κυβέρνηση σταθήκαμε με υπευθυνότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις.

Λάβαμε άμεσα και γενναία μέτρα –  που μόνο στην περίπτωση της πανδημίας  ξεπερνούν τα 43 δισ. ευρώ – για να στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών.

Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, τον καίριο ρόλο των επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία, στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά την επιχειρηματικότητα μέσα από:

  • μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,
  • παροχή κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη,
  • κινητροδότηση και ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων,
  • ενίσχυση της εξωστρέφειας και διευκόλυνση του επιχειρείν,
  • ενίσχυση της ρευστότητας μέσα και από την ανάπτυξη νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως:
  • η επιστρεπτέα προκαταβολή,
  • τα προγράμματα επιδότησης δόσεων δανείων, «ΓΕΦΥΡΑ Ι» και «ΓΕΦΥΡΑ ΙI»,
  • τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείου Εγγυοδοσίας.

 

Παράλληλα, με το βλέμμα στο αύριο, υλοποιούμε με συνέπεια μια σύγχρονη, αξιόπιστη και μεταρρυθμιστική οικονομική πολιτική, με στόχο να ενδυναμώσουμε ολόπλευρα τη χώρα μας, ώστε αφενός να αντέξει τις αναταράξεις της εποχής και αφετέρου να προοδεύσει εν μέσω αυτών, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες.

 

Όλα τα παραπάνω έχουν αποφέρει σημαντικά, απτά αποτελέσματα.

Το 2021 η οικονομία μας ανέκαμψε ισχυρά, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν, η ανεργία υποχώρησε, η οικονομία μας αναβαθμίστηκε.

Ενώ, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία και των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική παραγωγή, καθώς και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Ενώ και ο χώρος της υδατοκαλλιέργειας, που στηρίχθηκε με πάνω από 20 εκατ. ευρώ από την πολιτεία κατά την πανδημία, άντεξε τους ισχυρούς κλυδωνισμούς της και ανέκαμψε δυναμικά το 2021, με την παραγωγή να αγγίζει σχεδόν τα προ πανδημίας επίπεδα.

Βεβαίως, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις επέδειξαν διορατικότητα και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της εποχής.

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι μέχρι στιγμής αντιμετωπίσαμε με τον βέλτιστο τρόπο τις πολλαπλές κρίσεις.

Στα θήκαμε όρθιοι και θέσαμε ισχυρές βάσεις για το μέλλον.

Ωστόσο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέες, μεγάλες – πανευρωπαϊκές – προκλήσεις.

Προκλήσεις που θολώνουν την θετική μεγάλη εικόνα, χωρίς ωστόσο να εκτροχιάζουν την οικονομία.

Και σε αυτή την πρόκληση βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη και στην επιχείρηση που πλήττεται από τα μεγάλα κύματα ακρίβειας.

 

Κυρίες και Κύριοι

Το σοκ της πανδημίας, καθώς και όλες οι άλλες εξωγενείς αναταράξεις που ακολούθησαν, ανέδειξαν την ανάγκη θωράκισης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε η οικονομία μας να επιτυγχάνει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, στη βάση ενός νέου πιο καινοτόμου και εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου.

Ως Κυβέρνηση, επιδιώκουμε την ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, που μπορεί να συμβάλει δραστικά στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιχθυοκαλλιέργεια – ως ένας έντονα εξωστρεφής κλάδος – μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ενώ τα περιθώρια ανάπτυξης του ίδιου του κλάδου είναι σημαντικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η παγκόσμια ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και εκτιμάται ότι οι ετήσιες ανάγκες για αλιεύματα αυξάνονται με ρυθμό 3,2%, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη, ο οποίος εκτιμάται στο 1,6%.

Για να γίνει όμως πράξη η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας απαιτούνται βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από:

 

1ον. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες η υλοποίηση δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

 

2ον. Τραπεζικό Σύστημα.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε στηρίξει έμπρακτα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, μέσα από τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, την αύξηση των καταθέσεων και τη μείωση του κόστους δανεισμού τους.

Οφείλουν, να προχωρήσουν σε ακόμη πιο γενναία πιστωτική επέκταση.

 

3ον. ΕΣΠΑ 2021-2027.

455 εκατ. ευρώ μπορούν να διατεθούν μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους αλιείς και προωθεί τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι προκλήσεις μεγάλες.

Η Κυβέρνηση παραμένει κοντά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους σημαντική στήριξη και κατάλληλα εργαλεία, ώστε να ξεπεράσουμε με επιτυχία και αυτή τη δοκιμασία.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται να θωρακιστούν απέναντι στις επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων και των πρόσκαιρων αναταράξεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και να εκσυγχρονιστούν ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Είμαι πεπεισμένος, ότι με εργατικότητα, ενότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας θα τα καταφέρουμε.

 

Δείτε στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

 

Κατεβάστε την Ομιλία του Υπουργού εδώ:

2022-04-15 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ιχθυοκαλλιέργειας

 

Κατεβάστε την Επιστολή των Διοργανωτών εδώ:

ΥΔΑΤ 2022_ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube