Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Φθιώτιδα | 5.8.2020

Λαμία, 5 Αυγούστου 2020

 

Δελτίο Τύπου

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, θέτοντας ως βασικό τους στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ενεργοποίησαν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Και τα τρία αυτά εργαλεία επιτυγχάνουν, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό ρυθμό, θετικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητά τους, μάλιστα, έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χρήση τους δεν γίνεται μόνο στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και από επιχειρήσεις σε μικρότερες πόλεις και σε νησιά.

Ειδικότερα, όσον αφορά την Π.Ε. Φθιώτιδας, 982 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από τον δεύτερο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λαμβάνοντας 6,6 εκατ. ευρώ.

Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και η αποζημίωση ειδικού σκοπού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες, τότε το συνολικό ποσό που έχει χορηγηθεί στο Νομό, μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τα 16,1 εκατ. ευρώ, σε 6.204 μοναδικά ΑΦΜ.

Επιπλέον, όσον αφορά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, έχουν συμβασιοποιηθεί, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Νομό, 147 δάνεια, και έχουν εκταμιευθεί τα 137 από αυτά, συνολικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, αφού έχουν ήδη εγκριθεί 206 δάνεια.

Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί, συνολικά, στις επιχειρήσεις της Φθιώτιδας περίπου 32,5 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό ποσό, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την πρωτόγνωρη δοκιμασία και σταδιακά να ανακάμψουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις όλης της χώρας, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube