Ερώτηση σχετικά με την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

Ερώτηση
προς το Υπουργείο Οικονομικών

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Θέμα: Πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Τράπεζας Πειραιώς, της 14ης Αυγούστου 2014, η Τράπεζα προχώρησε «σε συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re».
Αρκετούς μήνες αργότερα, και σύμφωνα με επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, της 8ης Ιανουαρίου 2016, «η συναλλαγή βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, αλλά λόγω του μεγάλου διαδραμόντος χρόνου και της μεταβολής που επήλθε στα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της πωλούμενης εταιρείας μεταξύ υπογραφής και μεταβίβασης, οι συμβαλλόμμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ορισμένα συμβατικά σημεία πριν καταστεί δυνατή η οριστική μεταβίβαση των μετοχών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.

Εάν οι αλλαγές που απαιτούνται αποκλίνουν σημαντικά από τα όσα προβλέπει η ήδη υπογραφείσα σύμβαση πώλησης, τότε οι τροποποιήσεις θα τεθούν εκ νέου υπ’ όψιν του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκρισή του, πριν γίνουν αποδεκτές από την Τράπεζα.»
Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη Μαϊου 2016, τροποποιήθηκε η σύμβαση του 2014.
Και έτσι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση και επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής ΑΕΕΓΑ, της 8ης Ιουλίου 2016, δόθηκε έγκριση, στις 5 Ιουλίου 2016, από την επιτροπή έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών, για τη μεταφορά αποθεματικού της εταιρίας, συνολικού ύψους περίπου 480 εκατ. ευρώ, σε νέο θεματοφύλακα στο εξωτερικό, την HSBC Γερμανίας.
Συνεπώς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο. κ. Υπουργός:

1ον. Υπήρξε πράγματι τροποποίηση της σύμβασης του Αυγούστου του 2014; Αν ναι, ποιές οι διαφορές με την παλιά σύμβαση; Να κατατεθεί η παλαιά και η (πιθανότατα) νέα σύμβαση.
2ον. Αν υπήρξε όντως τροποποίηση της σύμβασης, το περιεχόμενό της αποτελεί «σημαντική απόκλιση από τα όσα προβλέπει η ήδη υπογραφείσα σύμβαση πώλησης»; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, έχει τεθεί η νέα σύμβαση υπ’ όψιν και έχει εγκριθεί από το ΤΧΣ; Παρακαλώ, να γίνει η σχετική κατάθεση εγγράφων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube