Ο Υπουργός ΥΜΕ στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ | 18.6.2024

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Ανθεκτικά δίκτυα υποδομών μεταφορών για αειφόρο και αδιάλειπτη ανάπτυξη

 

Στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο υπό τη Βελγική Προεδρία, συμμετείχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Βασική νομοθετική στόχευση του Συμβουλίου αποτέλεσε η έγκριση Γενικής Προσέγγισης στον κανονισμό για την κατανομή της σιδηροδρομικής χωρητικότητας στο δίκτυο της ΕΕ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε πως «δεν αρκεί απλά να κατασκευάζουμε σιδηρόδρομο και να επεκτείνουμε το δίκτυό μας. Χρειάζεται να το διαχειριζόμαστε ορθολογικά, δίνοντας δικαιώματα χρήσης στη βάση κοινών κριτηρίων και συντονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ανεμπόδιστη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του για επιβάτες και αγαθά. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να μείνει κανείς πίσω: μιλάμε για δίκτυο και όχι για διάδρομο. Κατά συνέπεια, οι ιδιαιτερότητες των κρατών – μελών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και κυρίως, η διασυνοριακότητα με τρίτες χώρες, καθώς και η κατάσταση του δικτύου, δίνοντας ικανοποιητικό χρονικό ορίζοντα προσαρμογής».

Ωστόσο, ιδιαίτερης σημασίας αναδείχθηκε η συζήτηση κατά το Γεύμα Εργασίας με αντικείμενο τις προτεραιότητες της επόμενης Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Περιόδου, σε όρους πολιτικής μεταφορών, νομοθετημάτων στον τομέα και επενδύσεων που θα απαιτηθούν. Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε πως: «Σαφώς και αναμένουμε να ολοκληρωθούν τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν έγκριση στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών. Ωστόσο, οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανθεκτικότητα των υποδομών. Η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τη λογική, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αδιάλειπτη παρουσία τους. Η ΕΕ χρειάζεται να σχεδιάσει και να νομοθετήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που θα εγγυώνται την αντιμετώπιση των κρίσεων από τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, άμεσα και αποτελεσματικά, με επαρκείς πόρους. Ωστόσο, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στις κρίσεις και στις φυσικές καταστροφές. Απαιτείται να ενσκήψουμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη λογική της «κινητικότητας ως υπηρεσία» πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να βελτιωθούν η αποδοτικότητα του συστήματος μεταφορών και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι μεταφορές πρέπει να γίνουν προσιτές και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Δεν αρκεί ωστόσο ο εθνικός και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Συνέργειες και συμπληρωματικότητα ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων, καινοτόμοι μηχανισμοί που συνδυάζουν στο σχήμα και δανεισμό, πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν».

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε την ευκαιρία πραγματοποίησης διμερών συναντήσεων όπου προέβαλε τις θέσεις της χώρας, ενώ αντάλλαξε απόψεις με τον Ούγγρο Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Nándor Csepreghy, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, αναφορικά με τις προτεραιότητες της επικείμενης Προεδρίας της Ουγγαρίας.

 

2024-06-18 ΔΤ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube