Ο Υπουργός Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 21.9.2021

Τη ρητή διαβεβαίωση, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία και έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, αναζητώντας στοιχεία για την υπόθεση Novartis, ώστε να ασκηθούν αγωγές και να αποζημιωθεί το ελληνικό Δημόσιο, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Έχουμε απευθυνθεί στις αμερικανικές αρχές για να μας δοθούν στοιχεία. Με βάσει τα στοιχεία που θα έρθουν από την αμερικανική δικαιοσύνη το ΝΣΚ θα προτείνει στο ελληνικό Δημόσιο τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα κάνουμε αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, που έθεσε νωρίτερα το θέμα.

Τόσο ο κ. Κουρουμπλής, όσο και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εισηγήτρια του νομοσχεδίου για το ΝΣΚ, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι καθυστερεί αναιτιολόγητα την ίδια ώρα που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει θέσει το νομικό πλαίσιο για να ασκηθούν οι αγωγές, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

«Το έγγραφο του ΝΣΚ κατατέθηκε στις 26/7/2021 και πρωτοκολλήθηκε στις 30/7/2021. Όχι μόνο ξεκινήσαμε την διαδικασία, αλλά ακολουθούμε πιστά τα βήματα που μας λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Κάνουμε ότι δεν έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ», απάντησε ο κ. Σταϊκούρας.

Σημειώνεται ότι, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2018, ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είχε κατηγορήσει τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «με τους χειρισμούς της συγκαλύπτει το ελληνικό σκέλος ενός αδιαμφισβήτητου οικονομικού σκανδάλου με διεθνή διάσταση».

ΑΠΕ ΜΠΕ

 

Δείτε τα video από την Ολομέλεια της Βουλής:

 

Βουλή: Ο Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (video) | 20.9.2021

Παρακολουθήστε την Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου ”Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του”, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής:

Ο Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικ. Υποθέσεων της Βουλής (video) | 14.9.2021

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Σημεία τοποθέτησης του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

 

1ον. Ηλεκτρονική Λειτουργία του ΝΣΚ – Εκσυγχρονισμός, ψηφιοποίηση και απλοποίηση λειτουργιών.
 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και φακέλων.
 Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ (Ολομέλειες, Τμήματα κ.λπ.) με τηλεδιασκέψεις και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.
 Ηλεκτρονική εντολή για χειρισμό υποθέσεων από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.
 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, προσφυγών εφέσεων, καθώς και κοινοποίηση κλήσεων, εκθέσεων επιθεώρησης κ.λπ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.
 Δημιουργία Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών, δεδομένων διαδικτυακών υπηρεσιών.
 Δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων.

2ον. Χωροταξική Αναδιάρθρωση του ΝΣΚ.
Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του ΝΣΚ (15/09/2022), οπότε και πιθανολογείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή δίκης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, τα 30 Δικαστικά Γραφεία που βρίσκονται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, θα συγχωνευθούν σταδιακά σε 11 και θα λειτουργούν εφεξής ως Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στις έδρες Περιφερειών.

3ον. Αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του ΝΣΚ – Απλοποίηση – Επίσπευση διαδικασιών.
 Δημιουργούνται 8 θεματικοί Σχηματισμοί κατά τομείς δικαίου, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση των λειτουργών του ΝΣΚ και τον ομοιόμορφο τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, ενώ γίνεται και σημαντική οικονομία σε προσωπικό και μέσα.
 Επέρχονται αλλαγές στον τρόπο αποδοχής των αποφάσεων ή κλεισίματος των υποθέσεων, με Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής – Πράξη – Επισημειωματική Πράξη.
 Αυξάνεται το ύψος του ποσού για έγκριση Πρακτικού από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, από τις 60.000 στις 150.000 ευρώ.
 Μεταφέρονται αρμοδιότητες από την Πλήρη στην Τακτική Ολομέλεια, γεγονός που θα συμβάλει στην ευελιξία λήψης αποφάσεων.
 Προβλέπεται η ηλεκτρονική διακίνηση εισηγήσεων και σχετικών εγγράφων για τις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων, και συνακόλουθα επιβάλλεται και ψηφιακή υπογραφή.
 Εισάγονται αλλαγές στην άσκηση του γνωμοδοτικού έργου, προκειμένου αυτό να γίνει πιο ευέλικτο και γρήγορο, με πρόβλεψη συνεργασίας με την ερωτώσα υπηρεσία για τη σύννομη υποβολή του, 3μηνης προθεσμίας για απάντηση, και άμεση έκδοση γνωμοδότησης σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
 Προβλέπεται εφεξής, ως προς τη σύναψη ρήτρας διαιτησίας Δημοσίου, η σχετική επεξεργασία να γίνεται από τον αρμόδιο Σχηματισμό Διαιτησιών του ΝΣΚ, και όχι από την Ολομέλεια.
 Προτείνονται αλλαγές στη συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες.
 Προτείνεται η εκ μέρους διοικητικών οργάνων δικαστική εκπροσώπηση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων σε απλές υποθέσεις, χωρίς ουσιαστικά νομικά ζητήματα.
 Προβλέπεται ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου και σε Νομικούς Συμβούλους στα Δικαστικά Γραφεία, όπου κρίνεται ότι συντρέχει σχετική υπηρεσιακή ανάγκη.
 Προβλέπεται η δυνατότητα μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων από λειτουργούς του ΝΣΚ.
 Ενισχύεται η αρμοδιότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, με ιδιώτες.
 Εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσληψη δικηγόρων του Δημοσίου και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, καθώς και αλλαγές στις αμοιβές τους.
 Εισάγονται νέες διατάξεις για τα κριτήρια επιλογής δικηγόρων στην αλλοδαπή, αλλά και δικηγόρων για σοβαρές διαιτητικές υποθέσεις.

4ον. Διαγωνισμός για την εισαγωγή στο ΝΣΚ.
 Προβλέπεται ότι εισαγωγικός διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ διεξάγεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επιτρέπει στο ΝΣΚ να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς κενές οργανικές θέσεις των λειτουργών του.
 Δεν συντάσσεται πλέον πίνακας επιτυχόντων – επιλαχόντων με ετήσια διάρκεια, αλλά πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, από τον οποίο διορίζονται ισάριθμοι με τις κενές θέσεις για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
 Δεν απαιτείται πλέον ο υποψήφιος να είναι δικηγόρος, αλλά αρκεί να έχει ασκήσει δικηγορία.
 Εισάγονται αλλαγές στην εξεταστέα ύλη, στον τρόπο βαθμολόγησης και στην πρόκριση υποψηφίων που ισοβαθμούν.

5ον. Υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ.
 Αυστηροποιούνται τα κριτήρια μονιμοποίησης των Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, καθώς και τα κριτήρια προαγωγής στους λοιπούς βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ.
 Προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, νομική υπεράσπιση των λειτουργών του ΝΣΚ, με κρατική επιβάρυνση.
 Εισάγεται ειδική ρύθμιση για συμμετοχή, με παράλληλα καθήκοντα, στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των λειτουργών του ΝΣΚ.
 Εισάγεται ειδική ρύθμιση για άδεια υποβοηθούμενης τεκνοποιίας στις λειτουργούς του ΝΣΚ.
 Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ένα δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα μεταθέσεων, με κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί και με πάγια ad hoc νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό τις, κατά το δυνατόν, λιγότερες μεταθέσεις και μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ και τη δημιουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 Προβλέπεται έγκαιρη γνωστοποίηση των θέσεων που κενώνονται και έγκαιρη, κατά κανόνα, σε σχέση με την έναρξη του δικαστικού έτους πραγματοποίησή τους.
 Προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης συζύγου λειτουργού, με απόσπαση ή μετάθεση του συζύγου στον τόπο που υπηρετεί ο λειτουργός, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών, με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της οικογένειας των λειτουργών του ΝΣΚ.

6ον. Σύστημα Επιθεώρησης λειτουργών του ΝΣΚ.
 Δημιουργείται αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης.
 Προβλέπεται ότι τα μέλη του Γραφείου Επιθεώρησης επιλέγονται από την Πλήρη Ολομέλεια, με τριετή θητεία, και ότι η σύνθεση του Γραφείου αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ και τρεις Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, με τους αναπληρωτές τους.
 Προτείνεται η θέσπιση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και αποτελεσματικού τρόπου επιθεώρησης των Δικαστικών Πληρεξούσιων και Παρέδρων του ΝΣΚ.
 Θεσπίζεται η αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων, μετά από υποχρεωτική λήψη της γνώμης, με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολόγιου, από όλους τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτές.
 Επανακαθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου αυτά να συμβαδίζουν με τις αυξημένες σύγχρονες απαιτήσεις και τις προσδοκίες για την ποιότητα και ποσότητα της εργασίας που οφείλει να παρέχει ένας ανώτατος δημόσιος λειτουργός, όπως ο λειτουργός του ΝΣΚ.

7ον. Πειθαρχικό δίκαιο λειτουργών του ΝΣΚ.
 Εκσυγχρονίζεται, απλοποιείται και αυστηροποιείται το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ, σε εναρμόνιση και προς την ad hoc νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 Επιταχύνεται η διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων με πλήρη, όμως, διασφάλιση της μυστικότητας της διαδικασίας, αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα των πειθαρχικά διωκόμενων.
 Προβλέπονται νέα πειθαρχικά παραπτώματα και αυστηρότερες πειθαρχικές ποινές, γεγονός που συμβαδίζει με την ειδική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, ως ανώτατων κρατικών λειτουργών.
 Επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική δικαιοδοσία και στα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων.
 Επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία οριστικής παύσης.

8ον. Διοικητικό Προσωπικό ΝΣΚ.
 Προβλέπεται ότι κάθε οργανική θέση διοικητικού προσωπικού που κενώνεται, μετατρέπεται σε θέση Κλάδων ΠΕ Νομικών, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, με σκοπό την κάλυψη με κατάλληλο προσωπικό των εν λόγω θέσεων.
 Προβλέπεται η δυνατότητα συνυπηρέτησης, με απόσπαση ή μετάθεση του συζύγου, εφόσον ο τελευταίος είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

 

2021-09-14 ΔΤ_Σημεία_Τοποθέτησης_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ_ΝΣΚ

Βουλή: Οι βασικοί στόχοι του νέου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (video) | 13.9.2021

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Σημεία τοποθέτησης του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έρχεται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, που θεσπίστηκε με τον ν. 3086/2002, καθώς και το εκτελεστικό του εν λόγω νόμου π.δ. 238/2003.

Γιατί υπάρχει η ανάγκη αλλαγής του Οργανισμού;

Με την πάροδο περίπου 20 ετών από την ισχύ και εφαρμογή του υφιστάμενου Οργανισμού, προέκυψε η ανάγκη για την αναμόρφωση των οργανικών διατάξεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του, καθώς και της υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.

Ειδικότερα, η περίπου εικοσαετής λειτουργία του ΝΣΚ με τον ισχύοντα Οργανισμό, κατέδειξε την ανάγκη επίτευξης ευελιξίας και απλούστευσης των διαδικασιών στον τρόπο λειτουργίας του, επιτάχυνσης των ρυθμών δράσης του, ποιοτικής αναβάθμισης του έργου του, αλλά και συμβολής του στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, στον βαθμό που ένα μεγάλο μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών του ΝΣΚ αφορά στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων με διαδίκους δημόσια νομικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, των οποίων έχει την αρμοδιότητα δικαστικής υποστήριξης.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του νέου Οργανισμού;

1ον. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ και η ηλεκτρονική λειτουργία εντός και εκτός αυτού.

2ον. Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας του ΝΣΚ, με έμφαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού και μέσων.

3ον. Η απλοποίηση των διαδικασιών του ΝΣΚ, η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων.

4ον. Η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητας του ΝΣΚ για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων με τους ιδιώτες.

5ον. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, καθώς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισόδου σε αυτό νέων λειτουργών, ώστε να είναι σε θέση, ως ο κατά το Σύνταγμα κύριος φορέας παροχής νομικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και σε φορείς του δημόσιου τομέα, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

 

 

2021-09-13 ΔΤ_Σημεία_Τοποθέτησης_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ_ΝΣΚ

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 31.8.2021

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις».

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Από την πρώτη στιγμή, ως Κυβέρνηση και Υπουργείο Οικονομικών, θέσαμε προτεραιότητα την άμεση και γενναία στήριξη των πληττόμενων από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, με ταυτόχρονο στόχο την – κατά το δυνατόν – ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανασυγκρότηση των περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήσαμε τις διαδικασίες άμεσης προώθησης των μέτρων κρατικής αρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Μέτρα, πολλά από τα οποία περιλαμβάνονται στο υπό κύρωση Σχέδιο Νόμου.

Σχέδιο Νόμου με το οποίο επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, από 1η Μαΐου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 

1ον. Υποβολή Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Με τροπολογία που κατατέθηκε, ψηφίζεται Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, με τον οποίο αυξάνονται οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 150 εκατ. ευρώ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 350 εκατ. ευρώ.

Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και του «ταμείου» αυτής, καθιστά εφικτή την κατάρτιση και υλοποίηση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός με στόχο τη δημιουργία του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν – εφέτος – παρεμβάσεις αποκατάστασης δασών, οικισμών και σχετικών υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και να υλοποιηθούν – άμεσα – τα μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

 

2ον. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή.

Στις 18 Αυγούστου, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άμεση αποζημίωση και στήριξη των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές συμπολίτες μας έχουν – και θα έχουν για τις επόμενες εβδομάδες – τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, με μία μόνο αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

 

3ον. Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων.

Μέχρι τώρα, χωρίς να συνυπολογίζεται η πίστωση που πραγματοποιείται σήμερα, έχουν καταβληθεί 8,9 εκατ. ευρώ, σε 1.551 δικαιούχους κρατικής αρωγής, ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

Το ύψος της ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής, ανάλογα με τις βλάβες σε κτιριακές εγκαταστάσεις – επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις, κατοικίες και λοιπά μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια – που έχουν πληγεί, καθορίζεται από 3.000 – 14.000 ευρώ.

 

4ον. Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για        αποζημίωση οικοσκευής.

Μέχρι τώρα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η πίστωση που πραγματοποιείται σήμερα, έχουν καταβληθεί 3,6 εκατ. ευρώ, σε 1.188 δικαιούχους κρατικής αρωγής, ως αποζημίωση οικοσκευής.

Το ύψος της ενίσχυσης για την αποζημίωση οικοσκευής, ανάλογα με τις βλάβες που έχει υποστεί η κατοικία, κυμαίνεται από 2.000 – 6.000 ευρώ.

 

5ον. Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση καλύπτει μέρος της εκτιμηθείσας ζημίας και περιλαμβάνει υλικές ζημίες σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες.

Μέχρι τώρα, χωρίς να συνυπολογίζεται η πίστωση που πραγματοποιείται σήμερα, έχουν καταβληθεί 4,2 εκατ. ευρώ σε 1.671 δικαιούχους κρατικής αρωγής, ως προκαταβολή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Το ύψος της ενίσχυσης έναντι της επιχορήγησης, ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας, κυμαίνεται από 2.000 – 8.000 ευρώ, και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς εγκατάσταση από 1.000 – 4.000 ευρώ.

 

6ον. Πρόβλεψη αφορολόγητου και ακατάσχετου των ενισχύσεων προς τους πληγέντες.

Οι ενισχύσεις σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

7ον. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023, δηλαδή απαλλάσσονται για μία τριετία.

 

8ον. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών – βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων – φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες.

Ήδη, έχουν υπογραφεί 15 σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών.

 

9ον. Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.

Αντίστοιχα, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δίνεται η δυνατότητα να ανασταλούν για 6 μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

 

10ον. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών υλοποιείται, από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η αναστολή πληρωμής κάθε μορφής ενήμερων υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν και είναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συνδρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

 

11ον. Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι πληττόμενες από τις πυρκαγιές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημίες που τις καθιστούν μη λειτουργικές, απαλλάσσονται από την αποπληρωμή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η απαλλαγή γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, κατόπιν εξέτασης της ζημίας από τις επιτροπές των Περιφερειών.

 

12ον. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, δίδεται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

 

13ον. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Τα μέτρα:

 • αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων,
 • αναστολής ασφαλιστικών εισφορών,
 • αναστολής δανειακών υποχρεώσεων,
 • αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, και
 • μη πληρωμής επιστρεπτέας προκαταβολής

ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων στους δύο πληττόμενους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από την πυρκαγιά.

Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο πληττόμενους Δήμους, απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ.

 

14ον. Σύσταση Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής για τη συγκέντρωση των εισφορών των ιδιωτών με στόχο τη στήριξη των πληγέντων.

Μέχρι προχθές, είχαν κατατεθεί 5,3 εκατ. ευρώ, από 396 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Εκτός όμως από την ταχεία αποζημίωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, η Κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μεσοπρόθεσμα μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού πλούτου της χώρας.

Για το σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ, η αξιοποίηση 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, εκ των οποίων 10,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Πράσινη Μετάβαση και 5,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ως προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται άμεσα οι εξής μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες:

 

1ον. Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Μετά την υπογραφή, στις 28 Ιανουαρίου 2021, της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εγκρίθηκε, τον Ιούνιο του 2021, από την Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, το μεγαλύτερο διαχρονικά πρόγραμμα αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας, με την ονομασία «ΑΙΓΙΣ».

 

2ον. Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων.

Έχουν – αρχικά – προβλεφθεί 224 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναδάσωση.

Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση καμένων περιοχών αλλά και στην ποιοτική διαφοροποίηση των νέων αναδασωμένων εκτάσεων, με νέες ποικιλίες, ανθεκτικότερες στις θερινές πυρκαγιές.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί 110 εκατ. ευρώ για επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας, την παροχή νερού για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία κατά τη θερινή περίοδο και την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων.

Επιπρόσθετα, προβλέπονται άλλα 100 εκατ. ευρώ για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, δρομολογούνται, μέσω ΕΣΠΑ, πρόσθετες δράσεις για την βιοποικιλότητα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν και αναδασώσεις.

 

3ον. Έκδοση πράσινου ομολόγου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος για το τρέχον έτος, ξεκίνησε έρευνα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από τις αρχές Ιουνίου 2021, για τη δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων, τα πιστωτικά έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για έργα, δράσεις και προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου με αποκλειστικό προσανατολισμό στην πράσινη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη έκδοση ενός τέτοιου κρατικού τίτλου, μεσο-μακροχρόνιας διάρκειας, θα αποτελέσει μέρος της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου για το επόμενο έτος.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών διαχειριστήκαμε πολλαπλές κρίσεις.

Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές πιέσεις.

Βρήκαμε τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα συμπατριώτες μας, χτίσαμε «δίχτυ προστασίας» και ασφάλειας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την εθνική άμυνα και ενδυναμώσαμε την ισχύ της χώρας.

Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στον στόχο, με σεμνότητα και με σεβασμό στον κάθε πολίτη, ενεργούμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι στη νέα πρόκληση και στις ανάγκες των συμπατριωτών μας.

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 30.7.2021

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των παραρτημάτων τους».

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής.

Επομένως, εκτιμώ πως η συγκυρία ενδείκνυται για να σας παρουσιάσω, ως Υπουργός Οικονομικών, την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, για τις οποίες σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των ευρωπαϊκών εργαλείων και πόρων, τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της πρωτοφανούς, παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Κρίση η οποία εκδηλώθηκε σε μια περίοδο που η χώρα μας έκανε τα πρώτα βήματα σταθεροποίησης και ανάπτυξης, ύστερα από μια πολυετή, εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Παρά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία, η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και δεν έχασε τη δυναμική της στα πεδία των μεταρρυθμίσεων, των διαρθρωτικών αλλαγών και των επενδύσεων.

Καταφέραμε, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις κατάλληλες πολιτικές, να περιορίσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της πανδημίας, να συνεχίσουμε, με το βλέμμα και στην επόμενη μέρα, την υλοποίηση του κυβερνητικού μας σχεδίου και να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της χώρας.

Πλέον, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει ισχυρά!

Μία σειρά πρόδρομων δεικτών της οικονομίας εμπνέουν ρεαλιστική αισιοδοξία για την επίτευξη, αρχικά, ισχυρής ανάκαμψης εφέτος, και, στη συνέχεια, υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Συγκεκριμένα:

 • Η ύφεση της οικονομίας συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των αρχικών προβλέψεων, τόσο το 2020, όσο και στο 1ο τρίμηνο του 2021.
 • Η χώρα εμφάνισε την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη σε όρους συγκράτησης της ανεργίας μέσα στην υγειονομική κρίση.
 • Η βιομηχανική παραγωγή κινείται σταθερά ανοδικά.
 • Οι προσδοκίες στη μεταποίηση ενισχύονται.
 • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος «σκαρφάλωσε» περίπου στα προ-κορονοϊού επίπεδα.
 • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συστηματικά υπερβαίνουν αυτές των αντίστοιχων μηνών του 2019 (+25,5% τον Ιούλιο).
 • Οι ταξιδιωτικές αφίξεις είναι υπερδιπλάσιες αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2020.
 • Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξάνονται.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι σταθερά αρνητικό.
 • Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό.
 • Η πιστοληπτική ικανότητα της οικονομίας αναβαθμίζεται.
 • Δύο συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν, επιτυχώς, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στους σχετικούς παγκόσμιους δείκτες, βελτιώνεται.
 • Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις συνεχίζουν να υλοποιούνται.

Ενδεικτικά, μόνο τους τελευταίους 3 μήνες:

 • Υλοποιούμε το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
 • Επεκτείνουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ηρακλής» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της μεταρρύθμισης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων.
 • Ολοκληρώσαμε τη μεταβίβαση της «Ελληνικό Α.Ε.», θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης το εμβληματικό έργο του Ελληνικού.
 • Ολοκληρώσαμε επιτυχώς τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

 

Όλα αυτά αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, εφέτος, ταχέως και ισχυρά.

Με τα σημερινά δεδομένα, η επίτευξη του στόχου για οικονομική μεγέθυνση 3,6% το 2021 είναι απολύτως εφικτή, ρεαλιστική και – θα προσθέσω – ίσως και συντηρητική.

Άλλωστε, όλες οι εκτιμήσεις των τελευταίων εβδομάδων, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΟΒΕ, τον ΟΟΣΑ, πιστωτικά ιδρύματα και οίκους αξιολόγησης, είναι πολύ πιο αισιόδοξες αναφορικά με την ανάκαμψη της οικονομίας το τρέχον έτος.

Ανάκαμψη η οποία θα ενισχυθεί, όπως φαίνεται, από:

 • την ικανοποιητική πορεία του τουρισμού και την ενδεχόμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου – σε συνάρτηση, βέβαια, με τα εγχώρια και διεθνή υγειονομικά δεδομένα,
 • τη σταδιακή αύξηση της δαπάνης των νοικοκυριών μετά τη συσσώρευση αποταμιεύσεων στη διάρκεια της πανδημίας,
 • καθώς και την αύξηση των επενδύσεων μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Εντούτοις, ως Υπουργείο Οικονομικών, δεν σπεύδουμε να αναθεωρήσουμε τις προβλέψεις μας για το 2021.

Αναμένουμε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας το 1ο εξάμηνο του έτους, λαμβάνουμε υπόψη την αβεβαιότητα στο υγειονομικό πεδίο και την υψηλή μεταβλητότητα στις εξωτερικές μακροοικονομικές εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την υλοποίηση μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Πολιτική που εδράζεται σε 7 πυλώνες.

Αυτοί είναι:

 • Η συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.
 • Η υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.
 • Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ισχυρή πιστωτική επέκταση, μέσα και από ένα ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα.
 • Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η προώθηση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
 • Η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Στηριζόμενοι, ήδη, στους παραπάνω πυλώνες πολιτικής, έχουμε καταφέρει να θέσουμε στέρεες βάσεις για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του πλούτου της χώρας, όπως καταδεικνύουν και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με αυτές, η χώρα μας, το 2022, θα επιτύχει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξεως του 6%, με μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 4,5%.

Παράλληλα, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% – έναντι αύξησης 5%, κατά μέσο όρο, στην Ευρωζώνη – και οι εξαγωγές να ενισχυθούν κατά 8% – έναντι μηδενικής αύξησης, κατά μέσο όρο, στην Ευρωζώνη.

Σημαντικός κινητήριος μοχλός είναι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πόροι που, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι περισσότεροι από κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-μέλος, χάρη στην επιτυχή διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του.

Πόροι που θα αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο, μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχέδιο συνεκτικό, εξωστρεφές και ώριμο, όπως έχουν επισημάνει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Σχέδιο που «έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα καλύτερα», όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Eurogroup κ. Paschal Donοhoe πριν από μια εβδομάδα, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί την αφετηρία για την ενεργοποίηση του Σχεδίου μας.

Συνιστά το επιστέγασμα της σκληρής και συστηματικής δουλειάς που κατέβαλε η Κυβέρνηση, το προηγούμενο έτος, για την κατάρτιση και κατάθεση του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ειδικότερα, με το υπόψη σχέδιο νόμου, κυρώνονται και έχουν την ισχύ νόμου δύο κρίσιμες Συμβάσεις:

Η πρώτη, αφορά τη Χρηματοδοτική Συνεισφορά προς τη χώρα μας.

Η εν λόγω, μη επιστρεπτέα, χρηματοδοτική στήριξη αντιστοιχεί συνολικά σε 17,8 δισ. ευρώ άμεσων επιδοτήσεων, εκ των οποίων 13,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα για νομική δέσμευση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα εκταμίευσης ποσού έως 13%, της Χρηματοδοτικής Συνεισφοράς, ως προχρηματοδότηση.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 2,3 δισ. ευρώ επιδοτήσεων, τα οποία άμεσα θα αποδοθούν.

Η δεύτερη Σύμβαση αφορά την παροχή στήριξης με χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους έως 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Και με τη δανειακή σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα εκταμίευσης ποσού έως 13% ως προχρηματοδότηση, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ δανειακής στήριξης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ευρώπη έδρασε συλλογικά και δυναμικά για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Κοινός στόχος μας είναι όχι μόνο να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις της πρωτόγνωρης, παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής αυτής περιπέτειας, αλλά και να δομηθεί ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον.

Ως έκφραση της βούλησης αυτής, οι προαναφερθέντες όροι, τόσο της Σύμβασης Χρηματοδότησης όσο και της Δανειακής Σύμβασης, κρίνονται ως ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την Ελλάδα.

Εκτός από τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση που θα λάβει η χώρα μας, θα χρηματοδοτηθεί επιπλέον με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος δανεισμού.

Κάτι που είναι σήμερα εφικτό, λόγω της κύρωσης της απόφασης για το νέο σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία προχώρησε και η Ελλάδα, έγκαιρα, τον Μάρτιο του 2021.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στις 13 Ιουλίου, και αφού έλαβε τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το «Ελλάδα 2.0» εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με 11 ακόμα σχέδια κρατών-μελών.

Σε μια περίοδο μόλις πέντε ετών, η χώρα οφείλει να επιδιώξει και να διασφαλίσει – και θα το πράξει – τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από την εισροή του συνόλου των προβλεπόμενων επιδοτήσεων και την παροχή των χαμηλότοκων δανείων.

Απαιτείται, επομένως, ένα πλαίσιο που θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή έκθεση σε δημοσιονομικούς ή άλλους κινδύνους και θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους των συμβάσεων θα αποφέρουν ευρύτερα οφέλη για τη χώρα και για το σύνολο της κοινωνίας.

Η υψηλή ποιότητα του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι σχετικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης που έχουν συσταθεί για την υποστήριξή του, διαμορφώνουν το πλαίσιο αυτό.

Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι:

1ον: Το Σχέδιο εδράζεται σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας και έχει καταρτιστεί για να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

2ον: Το «Ελλάδα 2.0» έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματά του.

Χθες, η Ελλάδα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα της οποίας εγκρίθηκε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Εταιρικό Σύμφωνο.

Για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε 4,6 ευρώ, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ μέχρι σήμερα λαμβάναμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 2,9 ευρώ.

3ον: Οι πόροι δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τακτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε να χρησιμοποιηθούν για δράσεις, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει δημόσιες δαπάνες που εκτείνονται μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

4ον: Μέσω της διοχέτευσης των πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν από τον δανεισμό σε στοχευμένες δράσεις και πολιτικές βιώσιμης ανάκαμψης, θα αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

5ον: Το «Ελλάδα 2.0» καταρτίστηκε με στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή εκταμίευση και αξιοποίηση των πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη το απαιτητικό πλαίσιο διεξαγωγής των εκταμιεύσεων, η συνεκτικότητα στον σχεδιασμό των δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου, η αρτιότητα της κοστολόγησής του και η ουσιαστική συμμετοχή των φορέων των Υπουργείων στον σχεδιασμό του, συνιστούν εκείνα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν τη γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων.

6ον: Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής διακυβέρνησης που έχει επιδείξει η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα, στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν συσταθεί και λειτουργούν η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι απαραίτητοι συνοδευτικοί διοικητικοί μηχανισμοί, για τον αποτελεσματικό συντονισμό της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου και την έγκαιρη απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η χώρα μας σήμερα καλείται να αδράξει όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της, για να πετύχει την αναγκαία δυναμική επανεκκίνηση και την είσοδό της σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Η Κυβέρνηση επέδειξε εγρήγορση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των ευκαιριών.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να προχωρήσει δυναμικά μπροστά.

Σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και έχοντας ανακτήσει την αξιοπιστία μας, συνεχίζουμε, εργαζόμενοι σκληρά και μεθοδικά.

Με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, χαράσσουμε τον δρόμο προς το μέλλον που μας αξίζει.

Μέλλον ευημερίας και δικαιοσύνης, για όλους, και κυρίως για τις επόμενες γενιές!

 

2021-07-30 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_Κύρωση_Συμβάσεων_RRF

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 15.7.2021

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στη Βουλή για το νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, σε έως 72 δόσεις

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, λειτουργεί με γρήγορα αντανακλαστικά, σχέδιο και αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας έγκαιρα και μεθοδικά τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτής της μακράς και πρωτόγνωρης δοκιμασίας και αφετέρου να επιταχυνθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την αποκλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης.

Αυτό πράττουμε, σταθερά και με συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης δυσμενούς συγκυρίας, αντιμετωπίζοντας στο βαθμό του εφικτού και κατά τον βέλτιστο τρόπο, τις προκλήσεις κάθε φάσης της πανδημίας.

Παράλληλα διευκολύνουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον περυσινό Μάρτιο, προχωρήσαμε σε σειρά παρεμβάσεων ρύθμισης οφειλών, όπως:

 • Ρύθμιση εξόφλησης υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
 • Βελτίωση και επέκταση της ανωτέρω ρύθμισης τον περασμένο Φεβρουάριο, με διπλασιασμό των δόσεων, σε 24 άτοκες ή 48 δόσεις με επιτόκιο ύψους 2,5%.
 • Αναστολή καταβολής των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, για συγκεκριμένους κλάδους που ίσχυαν περιοριστικά μέτρα κάθε μήνα, με μεταφορά της καταβολής των απολεσθεισών δόσεων στο τέλος της ρυθμιζόμενης περιόδου.

 

Λειτουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα, με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, προχωράμε σε μια νέα, γενναία ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία.

Ρύθμιση με την οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, καθώς παρατείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέρεται η ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, με τις σημερινές παρεμβάσεις:

1ον. Διευρύνουμε τον χρονικό ορίζοντα κάλυψης των οφειλών από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.

2ον. Διευρύνουμε τον αριθμό των δόσεων από 24 άτοκες ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

3ον. Διευρύνουμε σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλους όσους επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.

 

Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Κορονοϊού, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα).

Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:

 • Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.
 • Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

 

Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την καταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες δόσεις μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι  βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλληλο χρόνο, τις βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες.

Όλες οι προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά και η σημερινή καταδεικνύουν την υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική της Κυβέρνησής μας.

Μια πολιτική συνετή, που σταθμίζει ανάγκες και δημοσιονομικούς περιορισμούς – καθώς δημοσιονομική χαλάρωση δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός -, διαφυλάττει την κουλτούρα πληρωμών, στοχεύει στην ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη και στην υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας.

Και συνεχίζοντας να λειτουργούμε με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και αποφασιστικότητα, θα το κερδίσουμε!

 

Δείτε την Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Παππά:

 

2021-07-15 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Βουλη_αποσπασμα-ρύθμιση_δόσεων

Βουλή: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 8.7.2021

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις

β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση
του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»

γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, το μεταρρυθμιστικό του έργο, κάτω από συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Μάλιστα, οι παρούσες συνθήκες καθιστούν ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις.

Η βελτίωσή του θα θέσει τις βάσεις, αρχικά, για ισχυρή ανάκαμψη και, στη συνέχεια, για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε σήμερα το παρόν Σχέδιο Νόμου, το οποίο επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους.

Σχέδιο Νόμου που εισάγει φορολογικές μεταρρυθμίσεις, καθώς ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, οι οποίες αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Επιπρόσθετα, τροποποιεί βασικά σημεία του προγράμματος παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ», και παρατείνει τη διάρκεια αυτού κατά 18 μήνες.

Τέλος, επικαιροποιεί το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας των φυσικών και νομικών προσώπων, με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το πρώτο μέρος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου περιλαμβάνει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.

Συγκριμένα:

1ον. Εισάγονται οι όροι «ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» και «εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες» ως φορολογητέες πράξεις στον Κώδικα Φ.Π.Α.

2ον. Εισάγονται διατάξεις βάσει των οποίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση που διευκολύνει την παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής (όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων) θεωρείται από την άποψη του θεσμικού πλαισίου του Φ.Π.Α. ότι έχει παραλάβει και εν συνεχεία παραδώσει η ίδια τα αγαθά προς τον πελάτη, κατά την έννοια της «παράδοσης» ως φορολογητέας πράξης, δυνάμει του Κώδικα Φ.Π.Α.

3ον. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τον θεωρούμενο ως τόπο παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.

4ον . Εισάγεται ειδική ρύθμιση για τα όρια στον Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα, εισάγεται ενιαίο όριο ύψους 10.000 ευρώ κατ’ έτος για τις εν λόγω συναλλαγές, χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα απονέμεται στους εν λόγω υποκείμενους στον φόρο (επιχειρήσεις), το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών.

5ον. Ρυθμίζεται ο χρόνος γέννησης φορολογικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών διενεργούνται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής.

Απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, η παράδοση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής.

6ον. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων.

7ον. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις υποκείμενες στον Φ.Π.Α. που διευκολύνουν, μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, να καταχωρούν τις σχετικές πράξεις στα λογιστικά βιβλία που τηρούν.

8ον. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τους ορισμούς που άπτονται της λειτουργίας ειδικού καθεστώτος.

9ον. Τροποποιούνται διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος.

10ον. Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.

11ον. Τίθενται ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και ειδικότερα τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής σε δέματα.

12ον. Τίθενται ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το δεύτερο μέρος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου περιλαμβάνει σημειακές τροποποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Στόχος είναι, αφενός, να ευθυγραμμίσουν τον ν. 4649/2019 περί του προγράμματος παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με τη δεύτερη εγκριτική απόφαση της DG Comp [απόφαση C (2021) 2545/09.04.21], και, αφετέρου, να αποσαφηνίσουν και να βελτιώσουν συγκεκριμένες τεχνικές έννοιες του υπάρχοντος πλαισίου.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ψηφίστηκε ο ν. 4646/2019 για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων που θέσπισαν η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας προηγουμένως λάβει την απαραίτητη έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), και το οποίο ανέλαβε το πολύ σημαντικό και δύσκολο έργο της ελάφρυνσης των τραπεζών από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το πρόγραμμα «Ηρακλής» είχε αρχική διάρκεια μέχρι τον Απρίλιο 2021, και αρχικό ανώτατο ποσό εγγυήσεων 12 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, και παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες λειτούργησε, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έκαναν χρήση του προγράμματος, υποβάλλοντας αιτήσεις για την παροχή εγγυήσεων συνολικής αξίας 11,8 δισ. ευρώ στους τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), των τιτλοποιήσεων τις οποίες υλοποίησαν.

Η επιτυχία του προγράμματος, το οποίο εκτιμάται ότι συμβάλλει ενεργά στην απομείωση του Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, οδήγησε στην παράταση αυτού για ακόμα 18 μήνες, και μέχρι του ανώτατου ποσού εγγυήσεων των 12 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», που ενεργοποιήθηκε, με απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού, στις 13 Απριλίου 2021, κατόπιν νέας εγκριτικής απόφασης της DG Comp.

Οι μέχρι στιγμής υποβληθείσες αιτήσεις για παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», ανέρχονται στα 4 δισ. ευρώ.

Ο «Ηρακλής ΙΙ» λειτουργεί σύμφωνα με όσα ήδη προβλέπει ο ισχύων ν. 4649/2019, ενώ με τις διατάξεις του 2ου Μέρους του παρόντος νομοσχεδίου εισάγονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις:

1ον. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων και σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα.

2ον. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της «περιόδου χάριτος» με Υπουργική Απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με προκαθορισμένη διαδικασία και υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, που σχετίζονται με έκτακτες καταστάσεις.

3ον. Επικαιροποιείται ο Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων, προκειμένου να αντικατοπτρίσει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το τρίτο μέρος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου περιέχει επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου (ν.4738/2020) περί ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας των φυσικών και νομικών προσώπων, επιχειρείται η αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τους εφαρμοστές της νομοθεσίας, και θεσπίζονται διαδικασίες για την προστασία των δανειοληπτών.

Επίσης, επιδιώκεται η συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθότι, κατά την προετοιμασία όλων των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων και υποδομών για την εφαρμογή του νέου νόμου, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν συμπληρώσεων.

Με τον ν.4738/2020, αναμορφώθηκε εκ βάθρων το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, είχαν κατά το παρελθόν θεσπιστεί διάφορα κανονιστικά πλαίσια, χωρίς όμως επιτυχία.

Με τον ν.4738/2020, ενσωματώθηκαν όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών σε ένα ενιαίο πλαίσιο, και διαμορφώθηκε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό νομοθέτημα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου.

Η επιτυχία του νέου νομοθετικού πλαισίου της ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας ήδη διαφαίνεται, καθώς μέχρι και χθες 7 Ιουλίου, 25.535 μοναδικοί Α.Φ.Μ. έχουν κάνει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, εκ των οποίων:

 • 17.339 μοναδικοί Α.Φ.Μ. έχουν ενεργή οριστικοποιημένη αίτηση και αναμένουν στοιχεία πιστωτών.
 • 8.196 μοναδικοί Α.Φ.Μ. έχουν ενεργή μη οριστικοποιημένη αίτηση.

 

Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, εισάγονται τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, προς όφελος των οφειλετών, συμβάλλοντας ενεργά στην επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα:

1ον. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων:

 • Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων στα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, όπως πυρόπληκτα και σεισμόπληκτα δάνεια.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών, μέσω της υποβολής των στοιχείων τους στην αίτηση του πρωτοφειλέτη.
 • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και στην περίπτωση της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα και μέσω της αντιπρότασης που δύνανται να καταθέσουν τα τραπεζικά ιδρύματα.
 • Θεσπίζονται οι απαραίτητες δικλείδες, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση των οφειλών που προέκυψαν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

2ον. Στη διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, μπορεί πλέον ένα νομικό πρόσωπο, που αποτελεί ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία, να αποκτήσει την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα, εφόσον απασχολεί τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυγίανσης.

Έτσι, οι εν λόγω εταιρείες συμβάλλουν έμπρακτα στη διάσωση και αναδιάρθρωση βιώσιμων παραγωγικών επιχειρήσεων.

3ον. Στη διαδικασία της πτώχευσης, διαγραφής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας:

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων του οφειλέτη εναντίον της αίτησης πτώχευσης από τον πιστωτή.
 • Αποσαφηνίζεται ότι το ποσοτικό τεκμήριο της παύσης πληρωμών είναι μαχητό, δηλαδή ότι μπορεί να προβάλλει κατ’ αυτού ενστάσεις ο οφειλέτης.

Οι ανωτέρω βελτιώσεις προέκυψαν και διαμέσου της συνεχούς διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα επιμελητήρια επιχειρήσεων, οι επιστημονικές ενώσεις (οικονομολόγοι, λογιστές κ.λπ.), καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική επανεκκίνηση της πιστωτικής επέκτασης και βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ώστε να αναδυθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και αξιοποίησης αδρανών παραγωγικών πόρων της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση, όμως, δεν σταματάει εδώ.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, συνεχίζει την υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών, αξιοποιώντας ορθά και αποτελεσματικά, κάθε διαθέσιμο πόρο και ευκαιρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μετάβαση της χώρας σε ένα μέλλον ισχυρής, βιώσιμης, εξωστρεφής και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Και εργαζόμαστε σκληρά για αυτό, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία.

 

 

2021-07-08 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 6.7.2021

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

– «Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας».

– «Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας». 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την κύρωση των διεθνών Συμφωνιών για την τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας – καθώς και της Συμφωνίας για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.

Συμφωνίες που αποφασίστηκαν οριστικά, κατόπιν διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων – στις οποίες η Ελλάδα είχε ενεργό συμμετοχή – στο Eurogroup του Νοεμβρίου 2020, όπου αποφασίστηκε και η λειτουργία του κοινού μηχανισμού ασφαλείας από το 2022 – ήτοι δύο χρόνια νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε ό,τι αφορά την πρώτη συμφωνία, αυτή για την τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η σημαντικότερη αλλαγή σχετίζεται με την παροχή, για πρώτη φορά, του κοινού μηχανισμού ασφαλείας (common backstop) στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται μέσω των εισφορών που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών-μελών, και έχει σχεδιαστεί ώστε να φτάσει σε μέγεθος τον στόχο του 1% των καλυμμένων καταθέσεων στην τραπεζική ένωση μέχρι το τέλος του 2023.

Οι πόροι του ταμείου χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν περιπτώσεις εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και θα είναι πλήρως αμοιβαιοποιημένοι μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από το 2024 και εξής.

Ο κοινός μηχανισμός ασφαλείας είναι μία πιστωτική γραμμή που θα παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στο Ταμείο σε περιπτώσεις που οι πόροι του τελευταίου έχουν εξαντληθεί ή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που τίθενται σε εξυγίανση.

Το ύψος του θα είναι ίσο με το ύψος του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης – κατά προσέγγιση 60 δισ. ευρώ – με ανώτατο όριο (nominal cap) τα 68 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση προσθέτει μία κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, αυξάνοντας σημαντικά τους δυνητικούς πόρους στους οποίους το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα έχει πρόσβαση, εφόσον χρειαστεί.

Η εφαρμογή της θα συμβάλει, σημαντικά, στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επιπρόσθετα, η υπό συζήτηση Συνθήκη εισάγει αλλαγές στη λειτουργία των χρηματοδοτικών μέσων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ιδίως σε σχέση με το προληπτικό πιστωτικό όριο υπό όρους (PCCL), το οποίο δεν θα συνοδεύεται πλέον από Μνημόνιο Κατανόησης.

Περαιτέρω, ορίζεται στην τροποποίηση ότι η πρόσβαση στο πιστωτικό όριο δεν διακόπτεται, ακόμη και σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της χρηματοπιστωτικής συνδρομής, εφόσον το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίσει με αμοιβαία συμφωνία τη διατήρηση του πιστωτικού ορίου.

Πέραν των ανωτέρω, οι αλλαγές που εισάγονται με την τροποποίηση, περιλαμβάνουν και τη χρήση ρητρών συλλογικής δράσης μίας ψηφοφορίας στα κρατικά χρεόγραφα που θα εκδίδουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η οποία καθιστά ευκολότερες και αποτελεσματικότερες τυχόν μελλοντικές αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών.

Συμπερασματικά, με την εν λόγω συμφωνία:

1ον. Θωρακίζεται ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα.

2ον. Αυξάνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης μελλοντικών πιστωτικών κρίσεων.

3ον. Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και καθίσταται αποτελεσματικότερη η λειτουργία των χρηματοδοτικών του μέσων, με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ζώνη του ευρώ.

4ον. Διευρύνεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αναφορικά με την παρακολούθηση της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης στα μέλη του, διασφαλίζοντας παράλληλα τις σχετικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5ον. Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και στο πλαίσιο της παροχής χρηματοπιστωτικής συνδρομής στα κράτη-μέλη, καθώς και σε σχέση με την εκπόνηση της ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους των κρατών-μελών που αιτούνται συνδρομής.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το δεύτερο κείμενο συνιστά τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.

Η αρχική Συμφωνία προέβλεπε ότι μόνο οι εκ των προτέρων εισφορές, δηλαδή οι συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ετήσια βάση με σκοπό τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τη σταδιακή αύξηση των διαθέσιμων πόρων του, θα αμοιβαιοποιούνταν σταδιακά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2016-2023).

Ενώ η συλλογή των εκ των υστέρων εισφορών, δηλαδή αυτών που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αναπληρωθούν οι πόροι του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης μετά τη χρήση τους στο πλαίσιο κάποιας εξυγίανσης, θα ήταν δυνατή μόνο από τον χρηματοπιστωτικό τομέα του συγκεκριμένου κράτους-μέλους στην επικράτεια του οποίου ήταν εγκατεστημένο το υπό εξυγίανση πιστωτικό ίδρυμα.

Αντιθέτως, με την τροποποιημένη Συμφωνία προβλέπεται η αμοιβαιοποίηση των εκ των υστέρων εισφορών και η άντλησή τους και από τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, πέραν αυτών που λειτουργούν στην ίδια χώρα με το ίδρυμα το οποίο βρίσκεται σε εξυγίανση.

Συνεπώς, σε περίπτωση χρήσης του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης κατά τα έτη 2022-2023, μόνο ένα μέρος των πόρων που θα απαιτηθούν, και όχι το σύνολο αυτών, θα πρέπει να αναπληρωθεί από εισφορές που θα προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στο ίδιο κράτος-μέλος με το πιστωτικό ίδρυμα που τέθηκε σε εξυγίανση.

Με βάση τα ανωτέρω, αν και ο κοινός μηχανισμός ασφαλείας θα ήταν επί της αρχής προσβάσιμος σε όλους, η χρήση του θα περιοριζόταν από τη δυνατότητα του τραπεζικού τομέα κάθε κράτους-μέλους να παράσχει εκ των υστέρων εισφορές, με αποτέλεσμα πολλά κράτη-μέλη να έχουν ουσιαστικά πρόσβαση μόνο σε ένα μικρό μέρος των συνολικών διαθέσιμων πόρων του μηχανισμού.

Ως εκ τούτου, αναντίρρητα, οι τροποποιήσεις που εισάγονται μέσω της νέας συμφωνίας διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του κοινού μηχανισμού από το 2022 και εξής, κάτι που δεν διασφαλιζόταν μέσω της αρχικής συμφωνίας, η οποία περιείχε διατάξεις που θα δυσχέραιναν την πλήρη λειτουργία του μηχανισμού πριν από το 2024.

Τέλος, η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας που σας ανέλυσα προηγουμένως και η οποία συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης από το 2022, αντί του 2024 που όριζε ο αρχικός σχεδιασμός.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελλάδα ανέκαθεν υποστήριζε, και συνεχίζει να υποστηρίζει, την περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Θεωρούμε ότι η ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιοποιηθούν, στο έπακρο, τα οφέλη που προκύπτουν για όλα τα κράτη-μέλη από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε όλες τις σχετικές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά τα προηγούμενα έτη.

Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε, ενεργά και με εποικοδομητική στάση, στις συζητήσεις για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω προόδου.

 

2021-07-06 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_Κύρωση_διεθνών_Συμφωνιών_ESM_IGA

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής | 1.7.2021

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητάμε, σήμερα, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2022-2025.

Πλαίσιο που καταρτίζεται σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο ρευστό αυτό περιβάλλον, το Οικονομικό Επιτελείο, με αίσθημα χρέους έναντι της πατρίδας, δικαίου έναντι της κοινωνίας, και ευθύνης έναντι των πολιτών, σχεδιάζει και υλοποιεί τις βέλτιστες πολιτικές, εντός του πεδίου των εφικτών λύσεων.

Επιτυγχάνει, εκπέμποντας ασφάλεια και σταθερότητα, την υπέρβαση της κρίσης, με την οικονομία σε λειτουργία και την κοινωνία όρθια, έχοντας θέσει τις βάσεις, αρχικά, για ανάκαμψη και, στη συνέχεια, για οικονομική ανάπτυξη.

Και ακριβώς για τις ισχυρές ενδείξεις ταχείας και ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης και υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης της χώρας θα σας μιλήσω σήμερα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελληνική οικονομία ανακάμπτει, ταχέως και ισχυρά.

Πρόδρομοι δείκτες και πολιτικές επιλογές, το επιβεβαιώνουν.

Συγκεκριμένα:

1ον. Η ύφεση της οικονομίας είναι ηπιότερη από τις αρχικές προβλέψεις.

Μάλιστα, το πρώτο τρίμηνο του έτους, η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη 4,4%, που είναι η 3ηκαλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής του ΑΕΠ.

2ον. Η χώρα συγκρατεί την ανεργία μέσα στην υγειονομική κρίση, επιδεικνύοντας μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές επιδόσεις.

Τα εθνικά μέτρα στήριξης της απασχόλησης, μαζί με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, αποτέλεσαν ανάχωμα στηδιόγκωση της ανεργίας.

3ον. Η βιομηχανική παραγωγή κινείται σταθερά ανοδικά.

Παρατηρείται, για 6ο συνεχόμενο μήνα, σημαντική αύξησή της.

4ον. Οι προσδοκίες στη μεταποίηση ενισχύονται.

Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών ξεπέρασε, τους 3 τελευταίους μήνες, το επίπεδο αναφοράς των 50 μονάδων.

5ον. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος «σκαρφάλωσε» περίπου στα προ-κορονοϊού επίπεδα.

6ον. Οι ιδιωτικές καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.

Μέσα στην υγειονομική κρίση, έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 57% είναι καταθέσεις νοικοκυριών.

7ον. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται.

Τους τελευταίους 12 μήνες, τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν κατά 15 δισ. ευρώ ή κατά 24%.

8ον. Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι, σταθερά, αρνητικό, όπως αποτυπώνεται στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

9ον. Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό, όπως αποτυπώνεται στα επιτόκια των εκδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

10ον. Το περιθώριο επιτοκίου (spread) του ελληνικού ομολόγου διαρκώς συρρικνώνεται.

Όχι μόνο έναντι της Γερμανίας, αλλά και έναντι των άλλων χωρών του Νότου.

Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου δεν οφείλεται μόνο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και στην ενίσχυσητης αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομικής πολιτικής.

11ον. Η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται.

Τρεις οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, μέσα στην υγειονομική κρίση.


12ον. Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Ενδεικτικά, στο πεδίο της οικονομίας:

Μειώνονται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.
Νομοθετήθηκε ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
Υλοποιείται ένα νέο, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών.
Υλοποιήθηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες.
Υλοποιούνται αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι μαρίνες και περιφερειακά λιμάνια.
Αξιοποιείται η δημόσια περιουσία, όπως γίνεται με την επένδυση στο Ελληνικό.
Αναδιοργανώνονται εταιρείες του Δημοσίου, όπως είναι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ, τα ΕΛΤΑ, ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξυγίανσης στην ΕΛΒΟ.
Μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο κρατικής αρωγής για φυσικές καταστροφές.

Το αποτέλεσμα είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στις διεθνείς κατατάξεις, να βελτιώνεται.

13ον. Η Κυβέρνηση στηρίζει, γενναία και ουσιαστικά, πληττόμενους πολίτες.

Έχει απλώσει, γρήγορα, αποτελεσματικά και αποφασιστικά, ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με συνολικά δημοσιονομικά μέτρα και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας, ύψους 41 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2022, περιορίζοντας, στο μέτρο του εφικτού, τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης.

14ον. Ταυτόχρονα, η γενική ρήτρα διαφυγής από το δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ισχύει για εφέτος, και έχει επεκταθεί και για το 2022, παρέχοντας τη δυνατότητα για ομαλή μετάβαση σε δημοσιονομική ισορροπία.

15ον. Τέλος, προβλέπεται ενίσχυση – σε σχέση με το 2020 – των τουριστικών εισπράξεων και αναμένεται η προκαταβολή και η εκταμίευση δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 2ο εξάμηνο του έτους.

Όλα αυτά συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι η οικονομία θα ανακάμψει, εφέτος, ταχέως και ισχυρά.

Η επίτευξη του στόχου για οικονομική μεγέθυνση 3,6% το 2021 είναι απολύτως εφικτή και ρεαλιστική.

Άλλωστε, όλες οι εκτιμήσεις των τελευταίων εβδομάδων, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, πιστωτικά ιδρύματα και οίκους αξιολόγησης, είναι πολύ πιο αισιόδοξες για την εφετινή ανάκαμψη της οικονομίας.

Παρά ταύτα, ως Υπουργείο Οικονομικών, δεν αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας για το 2021, παρά τις θετικές ενδείξεις, μέχρι να έχουμε καλύτερη εικόνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία της οικονομίας το 1οεξάμηνο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα στο υγειονομικό πεδίο και την υψηλή μεταβλητότητα στις εξωτερικές μακροοικονομικές εξελίξεις.

Σε αντιδιαστολή όμως με την υπευθυνότητα και τον ρεαλισμό της Κυβέρνησης, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αφού αρχικά «πόνταρε» στην καταστροφή της χώρας, σήμερα «μηδενίζει» τις επιτυχίες της κοινωνίας.

Υπενθυμίζω ότι η Αρμόδια Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού είχε δηλώσει ότι «η ύφεση θα συνεχιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2021 και η ανάκαμψη κατά τον ΟΟΣΑ δεν θα ξεπεράσει το 1%».

Πρόσφατα, στις 9 Ιουνίου, η ίδια Συνάδελφος, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη δήλωνε:

«Το ότι θα υπάρξει το 2021 κάποιος θετικός ρυθμός ανάπτυξης είναι δεδομένο, μην το αμφισβητούμε, και μην το θεωρούμε και κάποιο επίτευγμα. Δηλαδή ότι το 2021 θα σημειωθούν κάποιοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, κοντά στο 3% ενδεχομένως. Αυτό θα συμβεί. Όταν έχεις μία τόσο βαθιά ύφεση, η επόμενη χρονιά είναι αυτονόητο ότι θα έχει μία αναπτυξιακή τάση. Είναι σχεδόν μαθηματικό».

Προφανώς για την κα. Αχτσιόγλου, τα μαθηματικά της άλλαξαν το 2021, σε σχέση με το 2020…

Αυτό είναι θετικό!

Γιατί οι επιτυχίες είναι συλλογικές, που πιστώνονται σε όλες και σε όλους.

Στην κρίση, αποδείξαμε ως χώρα, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Η χώρα μας τα πήγε συγκριτικά καλά, σε όλα τα επίπεδα και πεδία.

Η κοινωνία επέδειξε δύναμη και αντοχές.

Οι πολίτες φανέρωσαν κρυμμένες αρετές και υποτιμημένες δυνατότητες.

Η Κυβέρνηση ανέδειξε υπευθυνότητα.

Και όλα αυτά αποτιμώνται και αναγνωρίζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κερδίσαμε αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, κύρος!

Επιτύχαμε, με σύνεση, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, τους στόχους που έχουμε θέσει!

Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον της πατρίδας μας.

Και πάνω σε αυτά πρέπει να στηριχθούμε, με αυτοπεποίθηση!

Συνεπώς, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η ανάκαμψη – το 2021 – θα είναι ισχυρή, και μέσα στο 2022 θα καλύψουμε το σύνολο των απωλειώντου 2020.

Είναι όμως μόνο αυτός ο στόχος της Κυβέρνησης;

Όχι!

Έχουμε θέσει φιλόδοξους, αλλά και πάλι ρεαλιστικούς στόχους για τα προσεχή έτη:

1ος. Η βελτίωση της ποσότητας του πλούτου, με την επίτευξη, μεσομακροπρόθεσμα, υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

2ος. Η βελτίωση της ποιότητας του πλούτου, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

3ος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, το 2022.

4ος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, το 2022.

5ος. Η δημοσιονομική βελτίωση το 2022 και η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023.

6ος. Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα έως το 1ο εξάμηνο του 2023.

Η επίτευξη, και αυτών των στόχων, είναι απολύτως εφικτή.

Γιατί προϋποθέτουν τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής οικονομικής στρατηγικής, την οποία η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί, μεθοδικά και συντεταγμένα.

Στρατηγική που εδράζεται σε 7 πυλώνες:

1ος Πυλώνας

Η συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

Μέτρα όπως είναι:

Το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δόσεων δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων.
Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης κλάδων της οικονομίας μέσω του ΕΣΠΑ.
Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω των τραπεζών για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Η επέκταση των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού για εργαζομένους, καθώς και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μέτρα τα οποία, το 2ο εξάμηνο του έτους, αθροίζουν στα 4,5 δισ. ευρώ.

2ος Πυλώνας

Η υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση μείωσης φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Ήδη έχουμε προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές – μόνιμες – μειώσεις φόρων, σε λιγότερο από 2 χρόνια, παρά την κρίση:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ – μεσοσταθμικά – κατά 22%.
Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα (από το 22% στο 9%) και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί.
Μείωση του φορολογικού συντελεστή κερδών για όλες τις επιχειρήσεις (από το 28% στο 22%).
Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μερίσματα (από το 10% στο 5%).
Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (από το 100% στο 55%).
Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα (από το 100% στο 80%).
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα (10%).
Μονιμοποίηση του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά, όσο θα υπάρχουν – σε αυτά – δομές αιτούντων άσυλο.

Επαναλαμβάνω: όλες αυτές οι μειώσεις φόρων είναι μόνιμες.

Δεν καταργούνται με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, όπως εσφαλμένα υποστήριξε η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ούτε, βεβαίως, είναι περιορισμένες, όπως και πάλι εσφαλμένα υποστήριξε.

Τουναντίον, συμπληρώνονται από πρόσθετες μειώσεις φόρων, όπως είναι η αναστολή καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2021 και το 2022, οι οποίες, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο, θα μονιμοποιηθούν και αυτές.

Ενώ τέλος, έχουμε χορηγήσει φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, όπως είναι ενδεικτικά:

Η μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Η θέσπιση έκπτωσης φόρου για δαπάνες που αφορούνλήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.
Η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και η αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη.
Η διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Συνεπώς, αποδεδειγμένα, η μείωση φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη, αποτελεί προτεραιότητα της σημερινής Κυβέρνησης.

Σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

3ος Πυλώνας

Η διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.

Εκδοτική στρατηγική που οδήγησε στη συμπλήρωση της καμπύλης αποδόσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα όγκο και ρευστότητα στο σύνολο των εκδόσεων.

Το Οικονομικό Επιτελείο αξιοποιεί τα ταμειακά διαθέσιμα με ορθολογισμό, αναπληρώνοντας τις εκροές με εισροές, που προέρχονται, κυρίως, από επιτυχημένες εξόδους στις αγορές, με πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισροές πόρων στα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, την τελευταία διετία, ανέρχονται στα 41 δισ. ευρώ.

Όσο και το κόστος των μέτρων στήριξης της κοινωνίας την ίδια περίοδο.

Συνεπώς, η χρηματοδότηση της οικονομίας την τελευταία διετία, έγινε αποκλειστικά από πόρους που άντλησε και συγκέντρωσε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!

Με αποτέλεσμα, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας να ανέρχονται, σήμερα, περίπου στα 34 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη αποπληρώσει το μεγαλύτερο και ακριβότερο τμήμα των δανείων από το ΔΝΤ.

Αποδεικνύεται έτσι ότι χειριζόμαστε τα δημόσια οικονομικά με σεβασμό στις μεγάλες και πολύχρονες θυσίες των πολιτών.

4ος Πυλώνας

Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για ισχυρή πιστωτική επέκταση, μέσα και από ένα ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα:

Υλοποιείται ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

23.478 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν κάνει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, εκ των οποίων:

o 15.994 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν ενεργή οριστικοποιημένη αίτηση και αναμένουν στοιχεία πιστωτών.
o 7.484 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν ενεργή μη οριστικοποιημένη αίτηση.
Κινητοποιούνται επιπλέον πόροι για τραπεζικό δανεισμό από τον «φάκελο» δανείων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» (12,7 δισ. ευρώ).
Εξυγιαίνονται οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών και μειώνεται, περαιτέρω, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσα από την επέκταση και παράταση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ».

5ος Πυλώνας

Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η προώθηση αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Με τη λειτουργία ενός κράτους παραγωγικού, αποδοτικού, αποτελεσματικού, ποιοτικού, ψηφιακού και δίκαιου.

Κράτος που θα μεριμνά και θα παρεμβαίνει για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας, και την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου.

6ος Πυλώνας

Η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ως κύριο στόχο την κάλυψη του μεγάλου κενού σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις, και χρησιμοποιώντας τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να ενεργοποιήσει σημαντικά επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Επιπλέον, η παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπληρώνεται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, και στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι βασικές προτεραιότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολυ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στη δίκαιη μετάβαση στην απο-λιγνιτοποίηση, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόκειται για ένα πλέγμα 106 επενδύσεων και 68 μεταρρυθμίσεων που συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Αυτοί οι πόροι, μαζί με τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, πρέπει να αξιοποιηθούν τάχιστα και αποτελεσματικά.

Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, με χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες παρακολούθησης και μηχανισμούς εφαρμογής.

7ος Πυλώνας

Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, στις πρωτοβουλίες για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, την προώθηση της ένωσης των κεφαλαιαγορών, τη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς πλαισίου για τη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αλλαγές που θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η υλοποίηση ήδη συγκεκριμένων πολιτικών από την Κυβέρνηση που εδράζονται σε αυτούς τους 7 πυλώνες, οδηγεί σε αισιόδοξες προβολές και εκτιμήσεις για το μέλλον.

Καθιστά εφικτή την επίτευξη του στόχου μετασχηματισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, με αύξηση της ποσότητας και της παραγωγικότητας, με βελτίωση της ποιότητας του εθνικού πλούτου και με ανασύνθεση των συστατικών του ΑΕΠ, προκειμένου η ελληνική οικονομία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της.

Προς επιβεβαίωση αυτών, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα εμφανίσει 6% αύξηση του ΑΕΠ της το 2022, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι περίπου 4%.

Με τις επενδύσεις να αυξάνουν κατά 15%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι 5%.

Και τις εξαγωγές να αυξάνουν κατά 8%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης θα είναι μηδενικός.

Πρόκειται για μια ριζική ανακατεύθυνση, που μεταμορφώνει την παραγωγική βάση της χώρας, οδηγώντας στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στη δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης και στη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου, με την ταυτόχρονη άμβλυνση ανισοτήτων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα σας μίλησα για 15 δείκτες της οικονομίας, για 6 μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους και για 7 άξονες πολιτικής που συνθέτουν, όλα μαζί, μία ολοκληρωμένη, συνεκτική, τεκμηριωμένη και ρεαλιστική οικονομική στρατηγική.

Ξέρουμε πού είμαστε και γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε.

Οι εξελίξεις εμπνέουν ρεαλιστική αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, εργαζόμαστε σκληρά για αυτό.

Έχουμε όραμα, στρατηγικό σχέδιο και, προπαντός, πίστη στην ιστορία, στις δυνατότητες και στις προοπτικές της πατρίδας και των πολιτών της.

Είναι χρέος όλων μας έναντι των καλών, πολλών σελίδων της ιστορίας μας και των επόμενων γενεών, να έχουμε μία διεθνώς αξιοπρεπή και διαρκώς ισχυροποιούμενη Πατρίδα!

 

Δείτε εδώ τις Απαντήσεις του Υπουργού Οικονομικών προς τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης:

 

2021-07-01 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_ΜΠΔΣ 2022-2025

InstagramYoutube