Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων για το έτος 2014 –

21474626_20150422_CBaltas48.limghandlerΟ Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων για το έτος 2014, αναφέρει τα εξής:

«Η κατάθεση, στη Βουλή των Ελλήνων, της Ετήσιας Έκθεσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για το έτος 2014, καταδεικνύει τα εξής:

1ον. Με την ψήφιση του Νόμου 4081/2012 επήλθαν μειώσεις της δημόσιας δαπάνης για τη λειτουργία τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.

2ον. Επήλθε ουσιαστική ελεγκτική θωράκιση, με τη διαμόρφωση ενός συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων, το οποίο, προσαρμοσμένο στις διεθνείς πρακτικές και τα ελεγκτικά πρότυπα, συμβάλει στην εξυγίανση των δομών και στη διαφάνεια της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

3ον. Με τους Νόμους 4081/2012, 4151/2013 και 4261/2014 επήλθαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Θεσπίσθηκε η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), εξασφαλίζοντας την ευέλικτη λειτουργία του φορέα και την αρχή της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
  • Δημιουργήθηκε το Μητρώο Ελεγκτών για τους δημοσιονομικούς ελέγχους, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας.
  • Καταρτίστηκε Σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών/ΓΛΚ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο τη συνεχή εκπαίδευση των ελεγκτών όσο και την ηλεκτρονική υποστήριξη, σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση των μητρώων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ασφάλεια και τη διαφάνεια της διαδικασίας.
  • Ορίστηκε πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, αφενός λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της διαφάνειας και αφετέρου προκειμένου κατά τη διενέργεια των δημοσιονομικών ελέγχων να μην εναλλάσσονται συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, για την ενίσχυση της θωράκισης του ελεγκτικού έργου αλλά και για την προστασία των ίδιων των ελεγκτών.
  • Επετράπη η σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και όχι με τη χρονοβόρο διαδικασία της έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων.
  • Προβλέφθηκε η διενέργεια Εκτάκτων Ελέγχων μετά από αξιολόγηση της σκοπιμότητάς τους από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων.
  • Ολοκληρώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο μεθοδολογικά εργαλεία για τη διενέργεια δημοσιονομικών ελέγχων (Κανονισμοί Λειτουργίας Δημοσιονομικών Διορθώσεων, Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών και Κώδικας Δεοντολογίας Δημοσιονομικών Ελεγκτών).
  • Τέθηκε σε ισχύ, από 29.10.2014, το π.δ. 111/2014 με το οποίο διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές αρμοδιότητες και ενισχύθηκε το ελεγκτικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αφού συμπεριέλαβε πλέον και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

4ον. Διενεργήθηκαν τόσο τακτικοί όσο και έκτακτοι έλεγχοι, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, σε διάφορους φορείς, οι οποίοι κατέληξαν σε σημαντικά ευρήματα που οδήγησαν σε ανάλογες συστάσεις με την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνεπώς, η κατατεθείσα Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών καταδεικνύει ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια δημοσιονομικών ελέγχων εκσυγχρονίστηκε και θωρακίστηκε, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία και αποφέροντας θετικά μετρήσιμα αποτελέσματα για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ευχόμαστε η προσπάθεια που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση να συνεχιστεί και να ενταθεί προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.»

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube