Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη Δεύτερη Ανάγνωση επί του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

16882837_13412470.limghandlerΚυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, μετά από μία σειρά από δύσκολα χρόνια, έχουμε επιτύχει τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, την αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη λήξη της παρατεταμένης ύφεσης.

Φυσικά, αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αλλά και των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των συνθηκών έντονης αβεβαιότητας και ασφυξίας που είχαν συσσωρευθεί το καλοκαίρι του 2012.

Κυβέρνηση που επέλεξε η χώρα να αποφύγει τις περιπέτειες και να μην διακινδυνεύσει κεκτημένα δεκαετιών.

Κυβέρνηση που επέλεξε, αταλάντευτα, τη συνέχιση της συμπόρευσης στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Πιστεύω ότι αυτή ήταν και είναι η εθνικά ορθή επιλογή.

Επιλογή που σήμερα αποδίδει καρπούς.

Επιλογή που σήμερα παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

 • Η ύφεση επιβραδύνεται.
 • Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται.
 • Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνονται.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
 • Η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται.
 • Το κόστος δανεισμού συνεχώς μειώνεται.
 • Επιχειρήσεις αντλούν σημαντικά κεφάλαια από τις αγορές.
 • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
 • Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξαλείφονται.

Η κατάσταση, συνεπώς, της Ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί.

Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της, σταδιακά, αποκαθίσταται.

Πλέον, βρισκόμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη πρόκληση.

Να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατόν, τη σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις.

Δεν πρόκειται, φυσικά, για μία εύκολη υπόθεση.

Πρόκειται για μία διαδικασία αλλαγής που είναι βραδεία και επίπονη.

Για το λόγο αυτό είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί, με τόσο μεγάλο κόπο και κόστος.

Αυτό επιβάλλει, σε όλους μας, συγκλίσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά.

Μακριά από διαγκωνισμούς λαϊκισμού και δημαγωγίας, κομματικές σκοπιμότητες, θεσμικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας.

Εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη συγκυρία και την ευρύτερη δημόσια συζήτηση που διαμορφώνεται, πλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να αξιοποιήσει τις αλλαγές τάσεων, οι οποίες υπογραμμίζουν την ανάγκη η Ευρώπη να πορευθεί προς δύο κατευθύνσεις:

1η. Την επίτευξη και διασφάλιση μιας «ισορροπίας» μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και των πολιτικών ανάπτυξης ώστε να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, να ενισχυθεί η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

2η. Την εμβάθυνση της οικονομικής, και ιδιαίτερα της δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης, ώστε να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο επαρκές και ικανό να αντιμετωπίσει, αλλά και να αποτρέψει στο μέλλον, περιπτώσεις αντίστοιχες με την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις της με στόχο την έξοδο από την κρίση.

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου γίνεται ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με τις ρυθμίσεις του κωδικοποιείται και εκσυγχρονίζεται το σύστημα δημοσίων συμβάσεων, γίνεται άρση διοικητικών βαρών τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους, μειώνεται η γραφειοκρατία, αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δημόσιων λειτουργών και προσώπων με δημόσιο ενδιαφέρον, ενισχύονται οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, ουσιαστικά, διευθετούν διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα των υπηρεσιών, στοχεύοντας αποκλειστικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1ον. Αναδιοργανώνεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της, αλλά και της αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της.

2ον. Διευθετούνται διοικητικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της ένταξης σ’ αυτή προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Ειδικότερα:

 • Ρυθμίζεται η κατάσταση που προκύπτει από την κατάργηση των περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την προσθήκη της Διεύθυνσης Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων στις διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων.
 • Παρέχεται η θεσμική δυνατότητα στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων να διενεργεί και μη επιτόπιους ελέγχους, όταν αυτό κρίνεται εφικτό.
 • Διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών, στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού με περαιτέρω στελεχιακό δυναμικό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το σημαντικό έργο που επιτελείται.

3ον. Καθίσταται εφικτή η επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε αυτοί να αποπληρώσουν άμεσα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες,

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν τα έτη 2012 και 2013, και αφορούν κυρίους τους τομείς της υγείας και της πρόνοιας.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν υποχρεώσεις των φορέων, που δημιουργήθηκαν είτε λόγω αδυναμίας άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τους μεταβιβάσουν πόρους, είτε λόγω χρόνιων δομικών αδυναμιών, οι οποίες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών εξυγίανσης και αναδιάρθρωσής τους.

Λόγω του ότι δεν προβλέπεται η επιχορήγηση όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την προτεινόμενη διάταξη θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ή και η επιχορήγησή τους αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί και μια ώθηση στη ρευστότητα που εξασφαλίζει το πρόγραμμα καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του Δημοσίου.

Πρόγραμμα που ξεκίνησε από τα τέλη του 2012, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, με χρηματοδότηση από την ειδική πίστωση συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της διαδικασίας εξόφλησης, την 31η Δεκεμβρίου 2013, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2012, το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 53% ή 4,6 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση αυτή, πληρώθηκαν 5,8 δισ. ευρώ από την ειδική πίστωση.

Η διαφορά 1,2 δισ. ευρώ αναλύεται σε ποσό 650 εκατ. ευρώ από τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων, κυρίως στο χώρο της υγείας, ενώ 550 εκατ. ευρώ παρέμειναν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως ταμειακά διαθέσιμα.

Εφέτος, το Πρόγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνεχίζεται.

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, έχουν πληρωθεί από την ειδική πίστωση 275 εκατ. ευρώ, και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν εξοφληθεί ανέρχονται σε 435 εκατ. ευρώ.

Η επιπλέον διαφορά χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της ειδικής πίστωσης του έτους 2013.

Για το σύνολο του 2014, στο ΜΠΔΣ 2015 – 2018, έχει προβλεφθεί η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 502 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την κατανομή επιπλέον 117 εκατ. ευρώ από πιστώσεις του Προϋπολογισμού, ανεβάζοντας το ποσό που εκτιμάται ότι θα εξοφληθεί σε 619 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της μεταφοράς της θετικής επίπτωσης της καλύτερης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2013 σε σχέση με τους στόχους, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον Προϋπολογισμό της εξόφλησης επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό σε 1,2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • το ταμειακό υπόλοιπο από την ειδική πίστωση του 2013 ανέρχεται σε 549 εκατ. ευρώ,
 • οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης έχουν κατανείμει, από τις διαθέσιμες πιστώσεις των προϋπολογισμών τους, για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ποσό ύψους 675 εκατ. ευρώ,
 • τα Υπουργεία έχουν κατανείμει από τις διαθέσιμες πιστώσεις των προϋπολογισμών τους για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ποσό ύψους 255 εκατ. ευρώ,

προκύπτει ότι το συνολικό ποσό για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διαμορφώνεται στα 2,7 δισ. ευρώ για το 2014.

4ον. Ρυθμίζεται το θέμα των ποσών που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις πρόσθετες εισφορές των υπαλλήλων επί της καταργηθείσας αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ.

Πρόκειται για μία διαδικασία εκκαθάρισης ενός λογαριασμού καταβληθεισών εισφορών, μιας και έχει διακοπεί η χρηματοδότησή του, λόγω της κατάργησης της χορηγούμενης ειδικής αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ στους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

Αφορά, επί της ουσίας, ένα λογαριασμό που ενοποιεί τρεις διακριτούς επιμέρους λογαριασμούς και περιλαμβάνει εισφορές συνολικού ύψους περίπου 107 εκατ. ευρώ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την απομείωση μέρους αυτού κατά 50% στο πλαίσιο του PSI.

Έτσι, επιλύεται ένα χρονίζον ζήτημα, με αναλογικό και δίκαιο τρόπο μεταξύ των δικαιούχων, καθώς παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των παρακρατηθεισών εισφορών στους δικαιούχους υπαλλήλους με τη σύμφωνη γνώμη τους και με την προϋπόθεση παραίτησής τους από κάθε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής ποσών από την ίδια ή άλλη συναφή αιτία.

Η ρύθμιση αποτρέπει δαπάνες στο μέλλον για το Δημόσιο, αφού παραιτούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών της διαδικασίας προσφύγων.

5ον. Θεσπίζεται ακόμα μία διαδικασία για να συντμηθεί ο χρόνος απονομής της οριστικής σύνταξης.

Και αυτό διότι στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, τις οποίες απονέμει το Δημόσιο, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της οριστικής σύνταξης, λόγω της εμπλοκής και άλλων φορέων.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι η σχετική αλληλογραφία για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης του υπαλλήλου στους άλλους φορείς, ξεκινά μετά την εξέταση του φακέλου του υπαλλήλου από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συντμηθεί ο χρόνος απονομής της οριστικής σύνταξης, ορίζεται η άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων ασφαλιστικών φορέων μέσω του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του υπαλλήλου (ΔΑΥΚ), το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αμέσως μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.

Με την ίδια διαδικασία επιτυγχάνεται και η σύντμηση του χρόνου απονομής επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος, με την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι μπορούν μέσω του ΔΑΥΚ να αντλήσουν άμεσα τα απαραίτητα, για αυτούς, στοιχεία.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, ως απόρροια πρωτοβουλιών και δράσεων της τελευταίας περιόδου, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων πραγματοποιείται, μεσοσταθμικά, εντός διαστήματος 4-5 μηνών, με εξαίρεση αυτών του Υπουργείου Παιδείας όπου το διάστημα αυτό φτάνει τους 6 μήνες λόγω του όγκου των υποθέσεων.

Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται τόσο στην ισχυρή περιοδικότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, δηλαδή όταν λήγει η σχολική χρονιά, όσο και στα ισχυρά συγκυριακά χαρακτηριστικά εφέτος.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Αύγουστος 2013 – Ιανουάριος 2014 εισήλθαν στην Υπηρεσία 6.001 συνταξιοδοτικές υποθέσεις που αφορούν τη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Καθηγητών ΤΕΙ και ΑΕΙ και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας.

Από το σύνολο των υποθέσεων αυτών μέχρι τις 29 Αυγούστου 2014 θα καταβληθεί σύνταξη σε 2.200 δικαιούχους, ενώ οι υπόλοιποι 3.801 έχουν ήδη εισπράξει τη σύνταξή τους προηγούμενους μήνες.

Το σύνολο των νέων συντάξεων που θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου ανέρχονται σε 2.897.

Πρόκειται, συνεπώς, για διατάξεις που είτε διευθετούν διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του έργου του, είτε συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη στήριξη της προσπάθειας επαναφοράς της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube